Στεριά εμφανίζεται ως θάλασσα

Η ξηρά που εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες ως θάλασσα
πχ
https://www.openstreetmap.org/#map=14/39.7124/20.9992
https://www.openstreetmap.org/#map=13/39.6906/20.5860
https://www.openstreetmap.org/#map=15/39.4505/20.2687
υποθέτω είτε είναι κάποιο τεχνικό θέμα είτε κάποια εσφαλμένη επεξεργασία του χάρτη.

Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με zoom 19 στο Βόλο.

Οι περιοχές εμφανίζονται τώρα κανονικά.

Κάποιες φορές τέτοια θέματα οφείλονται σε προβληματική επεξεργασίας της ακτογραμμής - και μπορεί το πρόβλημα να εμφανιστεί μακρυά από την περιοχή που έγινε η αλλαγή που το προκάλεσε. O ΟSM inspector μπορεί και εντοπίζει κάποια σχετικά σφάλματα (view → coastline).