Δήμος / Δημοτική Ενότητα

Έχω απορίες σχετικά με την ονοματοδοσία των Δήμων και των Δημοτικών ενοτήτων. Με το Νόμο Καλλικράτη κάποιοι Δήμοι συνενώθηκαν σε έναν ενιαίο και οι παλιοί (Καποδιστριακοί) Δήμοι έγιναν Δημοτικές ενότητες των νέων Δήμων. Τώρα εμείς στους χάρτες θεωρώ λογικό να ονομάζουμε τους δήμους με τα νέα τους ονόματα, όμως προκύπτουν οι εξής επιμέρους απορίες μου:

  1. Θέλουμε να συμπεριλαμβάνουν τη λέξη “Δήμος”; * Παραδείγματα: “Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης”; “Δήμος Σαρωνικού”;*

  2. Αν στο παραπάνω η απάντηση είναι ΟΧΙ, τότε το όνομα τίθεται στη γενική πτώση ή στην ονομαστική; * Παράδειγμα: “Ελληνικού - Αργυρούπολης” ή “Ελληνικό - Αργυρούπολη”; “Σαρωνικού” ή “Σαρωνικός”; *

  3. Τις επιμέρους δημοτικές ενότητες τις αναφέρουμε με ή χωρίς τις λέξεις “Δημοτική Ενότητα”; * Παράδειγμα: “Δημοτική Ενότητα Νίκαιας” ή “Νίκαια”; *

  4. Τέλος, όταν τοποθετούμε ένα χαρακτηριστικό στον χάρτη και του προσθέτουμε ετικέτα “addr:city” εκεί θα γράφουμε τον δήμο ή τη δημοτική ενότητα;

θα ήθελα να σε ενημερώσω οτι εδώ και κάποιους μήνες ολοκληρώθηκε η μετάβαση στον Καλλικράτη (όρια, ονόματα, admin_level κτλ), η διοικητική διαίρεση, τα relation και όνόματα υπάρχουν στο http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Greece

όσον αφορά τις απορίες σου, η λέξη Δήμος πρέπει να χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει από πόλεις με ίδιο όνομα (πχ όταν ψάχνεις τη λέξη Βόλος, θέλεις να εμφανιστεί η πόλη, όχι ο Δήμος), επίσης καλό είναι η πόλη να εκπροσωπείται από ένα node (place=city), ενώ ο Δήμος ως area (boundary=administrative)

το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις δημοτικές ενότητες, με τις οποίες δεν έχω ασχοληθεί

όταν προσθέτεις ένα χαρακτηριστικό στον χάρτη μπορείς να χρησιμοποιήσεις το is_in (αν και αυτή η πληροφορία είναι περιττή, καθώς παρέχεται ήδη από τα διοικητικά όρια)

το addr:city καλύτερα να χρησιμοποιείται μόνο για διευθύνσεις (εδώ μπορείς να βάλεις το όνομα της πόλης, στους νέους δήμους ένα όνομα οδού μπορεί να υπάρχει παραπάνω από μία φορά)