מפת הגדה המערבית של בצלם

עלעלתי באתר “בצלם” ונתקלתי במפת הגדה המערבית:
http://www.btselem.org/hebrew/map

נראה לי שיש להם נתוני מיפוי שלא קיימים אצלנו (לדוגמה: שמות בעברית של כל מיני ישובים). שאלתי אותם האם אפשר לקבל מהם את הנתונים, והם הביעו הסכמה. הם שאלו מה בדיוק צריכים לעשות.

הנהלים (לחסוך לכם זמן חיפוש):
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines

לעניין זכויות היוצרים: במבט ראשון נראה לי שאין בעיות אבל כמובן שצריך לבדוק את זה ביסודיות. אני אשתדל לוודא זאת היטב בהמשך.

מעבר לעניין זכויות היוצרים: מה דעתכם על הנתונים? איך מקבלים אותם (טכנית)? מה מנתוניהם רצויים ומה לא?

המידע על שטחי ABC חשוב ביותר

The BTzelem map of areas A/B/C does not look especially accurate to me. Maybe the maps on this site (or their original sources) are better to use:
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_Areas_in_the_Oslo_II_Accord
However, I agree it is important to add areas A/B/C from some source.

The municipal boundaries of settlements might be nice to have. Note that on the B’Tzelem map, in some places they seem to be underneath areas A/B not invisible.

The checkpoints would also be good.

The boundaries would require asking B’Tzelem for data files. The checkpoints can be added manually - there are not too many, they are single points, and they may be visible on aerial photos.

I think their PDF map will be more useful: http://www.btselem.org/sites/default/files2/201311_btselem_map_of_wb_heb.pdf

First, hopefully I can extract the shapes from it and convert them to OSM format.

Second, at the bottom of the PDF it says “The roads and Israeli cities polygons data (C) OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA”

If I understand correctly, since they use our streets, their entire map is automatically a derivative work and falls under our license and we can use it without any further permission.

OK, I have the boundaries of A/B/C almost ready for import. How should define it? I was thinking boundary=administrative, admin_level=3 or 4. Thoughts anyone?

Very cool.

According to http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:admin_level#admin_level there is no definition for the Palestine authority.
I would prefer level 3.

Uploading is done…
I would estimate that the Btzelem data has an accuracy of ±100m, while our existing West Bank border has an accuracy of ±200m, in general. Neither is completely accurate.

Wow … well done for that work! It’s great! this information is very important. I tried to upload it before (you can find the boundries i added of Jordan Valley) but it took me too much time and i finally gave up. Do you think we should limit the boundries of “State of Palestine” (Relation 1703814) http://www.openstreetmap.org/relation/1703814 only to A and B areas ?

This has a potential of starting another despute or “edit war”. I would not advise that.

Moreover, according to the English version of Wikipedia, there is a difference between the Palestinian Authority - the “interim self-government body established to govern Areas A and B of the West Bank and Gaza Strip as a consequence of the 1993 Oslo Accords,” and the State of Palestine “recognized by the United Nations” that “claims sovereignty over the Palestinian territories.”

For anyone who might be interested: here is how I did the import. The procedure should work for any PDF we want to import.

  1. Found the PDF from Btzelem
  2. Opened PDF in Inkscape. Deleted elements I didn’t want. Saved as SVG
  3. Manually edited the SVG to remove more elements I didn’t want. Partly I did this in a normal text editor, partly with a “grep” search for the HTML color codes of unwanted elements. I left the Green Line (1948 border) in the SVG even though I did not want to import it.
  4. Imported SVG to JOSM using the ImportVec plugin. Initially this did not work because there was a raster image in the SVG, I had to delete that. I played with the import scaling until the imported Green Line and existing Green Line overlapped. (This had to be checked in a number of places, because each border was inaccurate in some places.) I also checked some of the internal boundaries (of Area A/B) to see that they matched what I knew.
  5. Deleted my imported Green Line. Better to preserve old data unless you know the new data is better.
  6. Created polygons for Areas A,B,C in JOSM. Area C used the existing Green Line and the newly imported boundaries. This was probably the most time-consuming step. Then uploaded.

In my Opinion, adding “no man’s land” in Jerusalem is irrelevant. even after negotiations it’ll be still irrelevant… I think it should be deleted. :confused: