Још мало статистике

Направио сам прегледе корисника према њиховим активним изменама и они се могу видети на http://openstreetmap.iz.rs/ .

Надам се да ће неком бити корисни ови прегледи…

Још мало статистике изражене кроз графике…

Број актиних измена по дану:

И кумулативан број активних измена.

Изгдеда да имамо стабилан тренд сређивања мапа.

Vezu koju si postavio ka stranici ne radi.

То су застарели линкови - сервер који је коришћен за хостовање више није у функцији.

Kakva je današna statistika u odnosu na tada u osnosu na statistiku koju si tada objavio?

http://osmstats.neis-one.org/ evo malo statistike na globalnom nivou. Ovde http://resultmaps.neis-one.org/ je lista srodnih projekata, a ovde http://hdyc.neis-one.org/ možeš videti detaljnu statistiku za konkretan korisnički profil.