Охридско езеро

Дали има има проблем со water region на Охридско езеро. Во JSOM изгледа ОК но при rendering делови не се покажуваат.

Да, имаше проблем со исцртувањето бидеејќи имаше грешка во релацијата која го дефинира мултиполигонот.
Проблемот беше во тоа што имаше 3-4 нодови кои не беа затворени , односно беа како опашка во затворениот круг на контурата на езерото

Јас еднаш веќе го исправав ова пред два дена и беше се во ред, денес исправив уште една грешка и кај мене моментално изгледа се во ред.
Ако во некое ниво на zoom грешката уште постои тоа е поради тоа што rendering на различни нивоа се прават во различни временски интервали.
При највисоко ниво на zoom измените се видливи скоро веднаш, додека како zoom-от се намалува, односно имаме поголем регион на мапата грешката ќе се исправи кога OSM ќе направи нов reendering на тоа ниво.

Инаку добра алатка за ваков тип на грешки е http://analyser.openstreetmap.fr/cgi-bin/index.py
Веднаш се добива точна локација на грешката и што во релацијата не е во ред.

Ти благодарам за објаснувањето. Јас локално правам tiles и пред некој ден направив update на мојата база со нов OSM и приметив дека се изгуби water region на Охридско езеро. Ќе земам вечерва нов OSM и ќе прегенерирам само за тој регион.

Да, имаше проблем со исцртувањето бидеејќи имаше грешка во релацијата која го дефинира мултиполигонот.
Проблемот беше во тоа што имаше 3-4 нодови кои не беа затворени , односно беа како опашка во затворениот круг на контурата на езерото

Јас еднаш веќе го исправав ова пред два дена и беше се во ред, денес исправив уште една грешка и кај мене моментално изгледа се во ред.
Ако во некое ниво на zoom грешката уште постои тоа е поради тоа што rendering на различни нивоа се прават во различни временски интервали.
При највисоко ниво на zoom измените се видливи скоро веднаш, додека како zoom-от се намалува, односно имаме поголем регион на мапата грешката ќе се исправи кога OSM ќе направи нов reendering на тоа ниво.

Инаку добра алатка за ваков тип на грешки е http://analyser.openstreetmap.fr/cgi-bin/index.py
Веднаш се добива точна локација на грешката и што во релацијата не е во ред.