מה קרה לעורך הישן?

לפני איזה זמן שמתי לב שנעלם אחד מסוגי העורכים ויש מגבלות על העריכה כרגע - לדוגמה: אין רמזורים, אין אפשרות לסמן שכבישים בבנייה וכו’. מי יודע על מה מדובר?

Which editor are you using? I use JOSM and I’m pretty sure there is no problem making those changes.

I sometimes had problems with Potlatch 2 when I used to use that, until a few months ago.

אני משתמש בפוטלאץ’ 2 שהוא היחיד שזמין לי. מאיפה משיגים JOSM?

Download from http://josm.openstreetmap.de/

It takes some time to get used to, but is much more powerful and stable.

To get started:
-Click the “Download map data” button, choose an area to download from. Unlike Potlatch, JOSM does not download automatically when you move around. Yellow diagonal lines=you did not download from that area yet.
-Click on a point/line. Its properties will appear in the “Properties” box on the right side, and you can edit them. You can resize everything each box on the right side.
-To get aerial photos as the background, use the menu item Imagery->Bing Sat.
-Keyboard shortcuts: “a” to add new points/lines, “s” to select/edit existing points/lines. “l” makes a line perfectly straight.
-When you are done, click the “Upload all changes” button at the top. Fix errors/warnings if any, log in, and your changes are uploaded.

Ok Thamks. ull try it