Χρησιμοποιεί κανείς τα χαρτιά που περπατάνε?

Από ενδιαφέρον ρωτώ εάν κανείς το βρίσκει χρήσιμο το walking papers.

Προσωπικά το βρίσκω άχρηστο.

Νίκος