топографические карты

Ð?Ñ?ивеÑ?!

Я новиÑ?ок и собиÑ?аÑ?сÑ? подклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?ся к славномÑ? пÑ?оекÑ?Ñ? OSM. Ð? пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ? мне инÑ?еÑ?есно создание Ñ?опогÑ?аÑ?иÑ?ескиÑ? каÑ?Ñ? месÑ?носÑ?и, пÑ?оÑ?исовÑ?вание гÑ?Ñ?нÑ?овÑ?Ñ? доÑ?ог, пÑ?осек, каÑ?есÑ?веннÑ?Ñ? гÑ?аниÑ? сÑ?Ñ?и и водÑ?.

Ð?сÑ?Ñ? несколÑ?ко вопÑ?осов.

Ð?о-пеÑ?вÑ?Ñ?, в названии пÑ?оекÑ?а Ñ?игÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? слово street. Ð?Ñ?сÑ?да возникаеÑ? смÑ?Ñ?ное опасение: а не бÑ?дÑ?Ñ? ли деÑ?алÑ?нÑ?е каÑ?Ñ?Ñ? загоÑ?однÑ?Ñ? месÑ?носÑ?ей воспÑ?инимаÑ?Ñ?ся как замÑ?соÑ?ивание базÑ??

Ð?о-вÑ?оÑ?Ñ?Ñ?, нагÑ?Ñ?зиÑ?е меня плс URLами на Ñ?емÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?о обязаÑ?елÑ?но к пÑ?оÑ?Ñ?ениÑ? наÑ?инаÑ?Ñ?емÑ? опенсÑ?Ñ?иÑ?маппеÑ?Ñ?. Ð? wiki Ñ?же несколÑ?ко дней сÑ?Ñ?Ñ?лÑ?сÑ?, но Ñ?елÑ?ной каÑ?Ñ?инÑ? пока неÑ?, не Ñ?веÑ?ен, Ñ?Ñ?о пÑ?оÑ?Ñ?л всÑ?.

Ð?а, Ñ?аз Ñ?ж Ñ?еÑ?Ñ? о Ñ?опогÑ?аÑ?ии, Ñ?о всÑ?аÑ?Ñ? вопÑ?ос о допÑ?сÑ?имосÑ?и исполÑ?зования совеÑ?скиÑ? каÑ?Ñ? генÑ?Ñ?аба. Ð? своÑ? вÑ?емя они бÑ?ли подаÑ?енÑ? паÑ?е амеÑ?иканскиÑ? Ñ?нивеÑ?сиÑ?еÑ?ов, и долгое вÑ?емя бÑ?ли Ñ?ам вÑ?ложенÑ? в оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?ом досÑ?Ñ?пе на сайÑ?аÑ? Ñ?нивеÑ?ов совеÑ?Ñ?енно оÑ?иÑ?иалÑ?но. СейÑ?ас иÑ? можно кÑ?пиÑ?Ñ? в инÑ?еÑ?неÑ?е. Ð?ножесÑ?во бÑ?мажнÑ?Ñ? аÑ?ласов пÑ?одаÑ?Ñ?иÑ?ся в книжнÑ?Ñ? магазинаÑ? России сделанÑ? на основе каÑ?Ñ? Ð?Ш. 4x4typ делаеÑ? и пÑ?одаÑ?Ñ? векÑ?оÑ?нÑ?е каÑ?Ñ?Ñ? полÑ?зÑ?ясÑ? даннÑ?ми Ð?Ш. Ð?оÑ?оÑ?е говоÑ?я, де Ñ?акÑ?о они Ñ?же давно сÑ?али public domain. А Ñ?Ñ?идиÑ?еское лиÑ?о коÑ?оÑ?ое ими владело исÑ?езло вмесÑ?е СССР. Так воÑ? допÑ?сÑ?имо ли ими полÑ?зоваÑ?Ñ?ся занимясÑ? Ñ?исованием OSM?

Ð?сÑ?аÑ?и, обсÑ?ждение об исполÑ?зовании эÑ?иÑ? каÑ?Ñ? в wikipedia заÑ?ло в Ñ?Ñ?пик: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð?бсÑ?ждение_Ñ?Ñ?асÑ?ника:Bardano

не бÑ?деÑ?. street - эÑ?о Ñ?акой Ñ?Ñ?дименÑ? :slight_smile:
насколÑ?ко я знаÑ?, само название osm возникло как “наÑ? оÑ?веÑ?” сеÑ?висÑ? StreetMap

http://gis-lab.info/qa/osm-begin.html в пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ?.
заÑ?ем wiki на пÑ?едмеÑ? классиÑ?икаÑ?ии обÑ?екÑ?ов и пÑ?авилам наименования… нÑ? и http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Map_Features есÑ?есÑ?венно. пÑ?иÑ?ем последнее надо мониÑ?оÑ?иÑ?Ñ?. Ñ?.к. пеÑ?иодиÑ?ески добавляÑ?Ñ?ся новÑ?е Ñ?эги/Ñ?елейÑ?енÑ?

Ð?Ð?Ð¥Ð? Ñ?олÑ?ко за гÑ?аниÑ?ей.

Ð?оÑ?ожная сеÑ?Ñ? каÑ?Ñ?, основанная на эÑ?иÑ? даннÑ?Ñ? , силÑ?но Ñ?Ñ?омаеÑ?. Реки/озеÑ?а/болоÑ?а навеÑ?ное Ñ?ам и осÑ?алисÑ?, где бÑ?ли.

РФ являеÑ?ся пÑ?авопÑ?еемником Ñ?ого Ñ?Ñ?о исÑ?езло, и можеÑ? пÑ?едÑ?явиÑ?Ñ? лиÑ?но Ð?ам пÑ?еÑ?ензии :wink:

НеÑ? Ñ?акого Ñ?Ñ?лиÑ?а - РФ. :slight_smile: СовÑ?еменнÑ?й Ð?Ш являеÑ?ся пÑ?авообладаÑ?елем?

wildMan, спасибо за ссÑ?лки!