Как да добавя една защитена зона от НАТУРА 2000?

Сори за тъпия въпрос: Как да добавя една защитена зона от НАТУРА 2000?

Когато вкарам в JOSM .shp файла се визуализира и го разделя на няколк част, защото точките са над 10000. Това ли е правилния начин - част по част или има по-добур начин. Искам да се науча, така. ще ако някой ми обясни как да го направя ще съм биродавен!

1 Like

Добре дошъл тук!
С JOSM и opendata плъгина съм вкарвал няколко. Другото е през QGIS.
Виж там тагването после да е като другите. Коя е тази зона? Някои зони са си по принцип разделени на отделни области.

Благодаря.

Дряновски манастир е BG0000214 - https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000214/BG0000214_PS_71.zip

Аз ги виждам в JOSM - но:

  • Ако се опитам да вкарам цялата - ми казва, че са повече от 2000 нода и няма как.
  • Ако се опитам да ги вкарам сектор по сектор (по 1700) ми казва, че правя голяма грешка и не е добра идеа да ги вкарам :slight_smile:

Тагването го видях в примерите - там няма проблеми. През QCIS мога само да го видя, там може ли да редактирам OSM?

Тази грешка не ми излиза. Възможно е и да съм сменил някоя настройка на JOSM, но не помня. Коя версия на JOSM ползваш?
Да, тия зони по Натура са си големи по принцип. Има и два различни сета за теглене, ти си се насочил към БГС 2005 (shp), докато аз бих теглил WGS 84, UTM 35 N зона (shp). Отместването не е голямо - някъде го мерих към 8 см.
И при двата файла зоната е разделена на части от по макс. 1769 точки. Добре е да ги обединиш всички части в мултиполигон. После копирай този мултиполигон в нов слой, оправи му таговете, щото те си ползват техни и така го качи.
От QGIS не съм сигурен, че можеш да качваш директно на сървъра на OSM. Но може и да има някаква добавка за това.

1 Like

Благодаря за съвета. Ще пробвам!

Сега видях, че го има вече добавен :frowning:

1 Like

@Bogomil_Shopov_Бого Докаато се чудех какво да пиша тук и я добавих. :slight_smile: Но можеш смело да продължаваш с другите, че са много.

1 Like
Natura2000 key OSM key Sample value Remark
Aera_Z_dka n/a 29866.145 to be deleted
DV n/a ДВ бр. 50/15.06.2021г. related_law:publication ??
Date_ start_date 03/2021 to be changed as 2021-03
NAME_BG name Дряновски манастир no change of value
NAME_LAT int_name Dryanovski manastir no change of value
OBJECTID n/a 1 to be deleted
SITECODE ref BG0000214
Shape_Area n/a 2.98661460005E7 to be deleted
Shape_Leng n/a 126220.580988 to be deleted
Source source Green Balkans Federation of Nature Conservation NGOs, 160 Shesti Septemvry Blvd., Plovdiv 4000, tel. +359 32/626 977, e-mail office@greenbalkans.org
Type n/a SAC to be deleted
Zapoved_No related_law РД-312/31.03.2021г.
n/a boundary protected_area new tag
n/a protection_title Защитена зона по директивата за птиците Или на латиница/английски?
n/a protect_class 97 new tag
website Регистър на защитените зони от Натура 2000 - Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000 Или на съответната зона