Ανοιχτά δεδομένα Δήμου Αθηναίων

Έπεσε στην υπόληψη μου ότι υπάρχει ξεχωριστή πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων του δήμου Αθηναίων:
http://gis.cityofathens.gr/

Για καλή μας τύχη, πολλά από τα δεδομένα είναι αδειοδοτημένα με ODbL! Ξέρω ότι τα imports σηκώνουν ειδική συζήτηση και αδειοδότηση, αλλά πιστεύω κάποια από αυτά τα σύνολα δεδομένων θα ήταν πολύ καλοί «υποψήφιοι» για import, όπως π.χ τα όρια των ταχυδρομικών κωδικών που είναι δύσκολο να αντληθούν με επιτόπια έρευνα.

Φαίνεται επίσης ότι ανανεώνεται τακτικά, με τα τελευταία δεδομένα να έχουν ανέβει στα τέλη Μαρτίου.

1 Like

Τέλεια! Έχει κάποια πολύ χρήσιμα δεδομένα. Εντόπισα ένα που πιθανό να βασίζεται στο OSM: Απίστευτη ταύτιση κτιρίων… Μάλλον γι’αυτό και η ODbL :slight_smile: