Паркпатрул в София

Ползват OSM, така че внимавайте какво въвеждате в картата :slight_smile:

1 Like

Сигурно ползват данните за локалните зони, които съм въвел (overpass turbo) :smiley: .

1 Like