Αμβρακία Οδός - Διορθώσεις

Μόλις παραδόθηκε στην κυκλοφορία όλος ο αυτοκινητόδρομος. Ας δούμε αν υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Το πιο δύσκολο κομάτι θεωρώ είναι στην περιοχή του Δρυμού όπου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα και έχει και πολλά relations