Αποτύπωση προσωρινά κλειστών δρόμων λόγω έργων

Στην ευρλυτερη περιοχή που κινούμε, κατα καιρούς, συναντώ δρόμους που έχουν κλείσει για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, λόγω έργων.
Μπαίνοντας στον editor, συνειδητοποιώ πως κάποιος χρήστης των χαρτών έχει περάσει στους χάρτες αυτό το κλείσιμο των δρόμων.
Αυτό μου προκάλεσε ένα ερώτημα: Αυτές οι προσωρινές αλλαγές θα έπρεπε να αποτυπώνονται στους χάρτες;
Στα υπέρ είναι σίγουρα ο εγκυρος σχεδιασμός διαδρομής, για όσο καιρό ισχύει το κλείσιμο αυτών των δρόμων.
Αλλά… έχουμε και πολλά κατά, όπως:

  1. Ο χρήστης θα πρέπει να περνάει τακτικά από τα σημεία αυτά ώστε να ενημερώνει εγκαίρως
  2. Τα προγράματα πλοήγησης ενημερώνονται μία φορά το μήνα ή το δίμηνο. Η επαναφορά του δρόμου θα αργήσει να περαστεί στα δεδομένα του προγράμματος με αποτέλεσμα πο χρήστες να έχουν λάθος δεδομένα για μεγάλο διάστημα!
Να αποτυπώνονται οι προσωρινές αλλαγές λόγω έργων στους δρόμους;
  • Ναι
  • Οχι
  • Δ/Ξ, Δ/Α
0 voters

Εξαρτάται από το τι νοείται “προσωρινά”. Αν μιλάμε για λιγότερο από μήνα (όπου είναι και η συνήθης περίοδο ανανέωσης για τους routers), δεν χρειάζεται να χαρτογραφηθει. Για παραπάνω από μήνα, τότε ναι.

Πως μπορείς να γνωρίζεις το χρονοδιάγραμμα των έργων;;

Μόνο από ότι αναφέρεται επίσημα μέσω ανακοινώσεων, ή αν τύχει και καμία απόφαση στο Διαύγεια.
Ναι, δεν είναι ασύνηθες να βγαίνουν εκτός χρονοδιαγραμμάτων οι εργασίες αυτές, αλλά θεωρώ ότι ακόμη κι αν είναι για φαινομενικά μικρό χρονικό διάστημα (του στυλ μήνα και λιγότερο όπως έγραψα πριν), ίσως μπορεί κάποιος να λάβει υπόψιν και την προσωπική του άποψη για το κατά πόσο όντως εντός του μήνα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, για να κρίνει αν θα το χαρτογραφήσει ή όχι.

Στο wiki αναφέρεται ότι δεν πρέπει να αποτυπώνονται προσωρινές εργασίες πολύ λίγων μηνών. Εργασίες με μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα μπορούν να αποτυπώνονται. Τυπικά μπορούν να αποτυπώνονται οποιεσδήποτε χρησιμοποιώντας το temporary αν και απίθανο να το διαβάζει κάποιος router. Περισσότερο περίπλοκο είναι εκεί όπου ο δρόμος παραμένει ανοικτός. Για παράδειγμα έχω δοκιμάσει το ακόλουθο σε ένα κομμάτι του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης προσπαθώντας να βρω το scheme που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον υπόλοιπο.

temporary:lanes= 2 @ (2024 - 2027)
temporary:maxspeed = 60 @ (2024 - 2027)
construction = minor
hazard = roadworks

Εδώ το temporary ίσως και να μην χρειαζόταν και να περνούσαν στα κανονικά tags αφού α) το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ μεγάλο και β) όταν τελειώσει το έργο, πιθανά να έχει αλλάξει ολόκληρη η αποτύπωση του δρόμου. Βλέπουμε

Αυτές τις αλλαγές θα ήθελα να εξετάσουμε αν πληρούν τις προΰποθέσεις