TomTom MapRoulette challenges for adding highways and fixing building/water intersections

Hi everyone,

(Below I’m including an Estonian translation of this message created using DeepL.)

My team at TomTom created two new MapRoulette challenges in Estonia:

  • Add Highways: each task allows you to add a highway found in our TomTom data that’s not yet in OSM, and that we could identify on the available imagery sources. Currently there’s 213 tasks.
  • Fix Building and Water Intersections: each task shows a situation in which a building overlaps with a water feature, and a fix may be needed. This challenge currently contains 37 tasks.

More detailed instructions can be found in the challenges.

Our editing team may work on the tasks in a couple of weeks or so. If other community members are interested in completing some tasks, they are of course very welcome to. If a highway shouldn’t be added, or if a building/water intersection reflects reality, you can mark the task at hand as “Not an issue”. We will do the same.

Don’t hesitate to let me know if you have any comments or questions.

Enjoy the rest of your day!
Marjan


Tere kõigile,

Minu TomTomi meeskond lõi kaks uut MapRoulette’i väljakutset Eestis:

  • Add Highways: iga ülesanne võimaldab lisada meie TomTomi andmetes leitud maantee, mida OSM-is veel ei ole ja mida me olemasolevatest pildiallikatest tuvastada suutsime. Praegu on 213 ülesannet.
  • Fix Building and Water Intersections: iga ülesanne näitab olukorda, kus hoone kattub veeobjektiga ja võib olla vaja parandada. See ülesanne sisaldab praegu 37 ülesannet.

Üksikasjalikumad juhised leiate väljakutsetest.

Meie redaktsioonimeeskond võib nende ülesannete kallal töötada umbes paari nädala jooksul. Kui teised kogukonnaliikmed on huvitatud mõne ülesande täitmisest, on nad muidugi väga teretulnud. Kui mingit maanteed ei peaks lisama või kui hoone/vee ristmik peegeldab tegelikkust, võite märkida antud ülesande “Not an issue”. Meie teeme sama.

Ärge kartke mulle teada anda, kui teil on kommentaare või küsimusi.

Nautige ülejäänud päeva!
Marjan