Tilrettelagt kryssingspunkt som forbinder to g/s-vei

Jeg er i tvil om hvordan “tilrettelagt kryssingspunkt” bør tegnes i OSM.

Eksempel: https://www.openstreetmap.org/edit#map=21/58.89867/5.70276

Her er det g/s-vei som teknisk sett ender i fortau på begge sider. Fortauet har nedsenket kantstein som et tilrettelagt kryssingspunkt. Det er ingenting forøvrig som tilsier at g/s-vei fortsetter rett over som tegnet i OSM.

Å tegne dette som cycleway=crossing, crossing=unmarked virker som det mest riktige. Hva tenker andre?

Enig i forslaget ditt for noden i krysset. Er gjort slik mange steder.