Tillatelse til å bruke Norge i Bilder

OSM har fått tillatelse fra Geovekst til å tegne av fra Norge i Bilder (NiB) visningstjeneste. NiB har relativt nye flyfoto som er ortogonalisert, dvs. de har liten offset, og er dermed et mye bedre alternativ en Bing, DigitalGlobe osv.

Her er tillatelsen:

Geovekst og Kartverket har ingen åpen visningstjeneste (WMS, cached tiles), så jeg jobber med å avklare hvilken visningstjeneste vi kan bruke. De fleste av dere vet vel allerede om slike tjenester som kan brukes i JOSM og iD.

Bruk “Norge i Bilder, Geovekst” som kilde på endringssettene.

Som det fremgår av vedtaket fikk vi ikke tillatelse til å bruke N20 Bygning eller N20/N5 Kartdata. N20 Bygning, som ville gitt oss omrisset av alle bygninger i Norge kan imidlertid kjøpes, så et alternativ er at vi finner en sponsor som er villig til kjøpe denne rettigheten for OSM. Prisen skal være ca. 40.000 kr for hele Norge.

Det er interessant at de omtaler OSM som en kommersiell aktør, men jeg tror ikke det egentlig har hatt betydning for avgjørelsen.

Her er henvendelsen som ble sendt til Geovekst: https://drive.google.com/file/d/1ALN523MHK66Q1yPg7ttVJ30mQhXzVNWM/view?usp=sharing

1 Like

Godt jobba NKA. Endelig har vi et nyttig ortofoto.

Ser at NiB har kommet inn i JOSM nå.
Fantastisk jobb NKA! :slight_smile:
Nå blir det god kvalitet på det som tegnes etter ortofoto.

NiB ble lagt inn som standard lag i JOSM i går. Det er bare å se etter “Norge i Bilder” eller “Norway Orthophoto” i Imagery-menyen når man befinner seg over Norge på kartet.

NiB kommer også som standard lag i neste release av iD (i stedet for Bing), sannsynligvis en gang i juni. Da blir det endelig slutt på offset i Norge.

Det er Norkart som velvillig har donert serverkapasitet til oss som en takk for at de selv bruker OSM i noen av sine kartløsninger. Etter hvert vil dette bli erstattet av en ny wmts fra Geovekst.

Tjenesten fra Norkart kan bare brukes av OSM til mapping, ikke f.eks. som bakgrunnslag i andre tjenester vi har. Vi må også unngå å spre nøkkelen som vi har fått tildelt. Nøkkelen som er i JOSM og iD skal alltid brukes da Norkart ellers må betale for hvert oppslag. Ved misbruk kan tjenesten bli stengt.

Dette er veldig bra jobbet NKA. Endelig forlater vi Bingsteinalderen!

Jeg vil gjerne anbefale alle som jobber med N50- eller Elveg-import til å kvalitetssikre data ref. NiB før man laster opp. Det er mye lettere for alle om man gjør en god forhåndsarbeid med data før man fletter det inn i OSM.

Nå er også de historiske ortofotoene gjort tilgjengelige i JOSM. Man velger fylke og deretter sted/årstall i menyen som kommer opp, f.eks. “Oslo-1937”. De gamle ortofotoene er nyttige om man f.eks. skal mappe historiske jernbaner. Enkelte gamle/erstattede ortofoto som er yngre enn ca 10 år er ikke med her.

Som en bonus finnes også en del historiske kart fra Amtskartsamlingen her, de fleste fra 1870-1920, men også noen tilbake til 1700-tallet.

Teknisk: Det er samme nøkkel som for de nyeste ortofotoene, men den er lagt inn i en HTTP header og vises ikke i URL’en. Man må kjøre JOSM versjon 13878 (stable release) som ble lagt ut i natt for oss for å få dette til å virke.

Er det noe spesielt man må gjøre for å få inn de nyeste bildene i JOSM? For eksempel for Molde-området er det et bilde fra 2014 som lastes i JOSM, mens på norgeibilder.no ligger det bilder fra 2018.

Det tar dessverre noen uker/måneder før de nyeste ortofotoene hentes inn hos leverandøren vår, Norkart. Norge i Bilder publiserte nye ortofoto for Molde i februar, men de er ikke inne hos Norkart ennå. Av og til kommer de nye prosjektene inn i det kartlaget som heter “Norge i bilder, historisk” først, så man kan også sjekke der også i JOSM.

Kartverket har nå åpnet en WMTS-tjeneste for Norge i Bilder. Jeg har lagt den inn som ferdig definert valg i JOSM og i iD.

Denne tjenesten får raskere oppdateringer for nye prosjekter enn det vi har hatt hittil gjennom Norkart, men går bare til zoom 19, mens tjenesten fra Norkart går til zoom 21. Den nye tjenesten oppleves dermed som litt mer uskarp. Jeg har derfor latt begge tjenester ligge i JOSM og i iD, så kan man selv velge. Hva som er nye prosjekter/områder ser man på norgeibilder.no under fanen “Siste prosjekter” samt ved å se etter prosjekter fra siste år under “Bilder innenfor kartutsnittet”. Alternativt kan en bare veksle mellom de to tjenestene for å sjekke om de er forskjellige.

Den nye tjenesten er merket “more recent, less zoom” i JOSM og iD.

Har denne også rektifiserte bilder? Dei er ikkje bra å bruke sidan dei kan ha ein del feil.

Nei, de er ikke med her. Den nye tjenesten inneholder nøyaktig det samme som sees i standard visning på norgeibilder.no, bare med litt dårligere zoom.

OK, så då er det nok ikkje all verden til forskjell. Kan ta fleire veker før nye ferdige ortofoto er “standard” i visninga.

Er det noen her som kan hjelpe til med å få Norge i Bilder til å fungere i OsmAnd? Det støtter ikke å importere josm json filer.

Jeg har prøvd med det som står på url på Maps/Norway – JOSM, men til ingen nytte

Kartfliser i OsmAnd har ingenting med vår tillatelse å tegne kart fra Norge i Bilder. Dette er en issue for OsmAnd-support - hvis det en gang er mulig å vise flyfoto der.

Sannsynligvis måtte OsmAnd som app skaffe egen tillatelse å bruke dette bildesettet i sin løsning.

Har du forsøkt denne?

https://opencache{switch:,2,3}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_nib_web_mercator_wmts_v2?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=Nibcache_web_mercator_v2&STYLE=default&FORMAT=image/jpgpng&tileMatrixSet=default028mm&tileMatrix={zoom}&tileRow={y}&tileCol={x}