Tillatelse fra Nasjonalbiblioteket

Her er tillatelse fra Nasjonalbiblioteketet til å bruke data fra BaseBibliotek, et register over alle norske bibliotek.

Det er over 3.200 norske biblioteker i dette registeret, inklusive museumsbiblioteker, skolebiblioteker og private biblioteker hos bedrifter. Av disse er 650 offentlige “folkebiblioteker” i kommunene. Disse folkebibliotekene er hentet inn til OSM nå. Ellers kan kanskje universitetsbibliotekene være aktuelle å ta inn.

Det er laget et lite program som hente ut bibliotekene og generer en OSM-fil: library2osm Dette kan også brukes til å sjekke oppdateringer senere.

Tillatelsen: