Tillatelse fra Mattilsynet

Her er tillatelse fra Mattilsynet til å bruke deres åpne datasett. Mattilsynet gjør fortløpende tilgjengelig resultatene fra de årlige inspeksjonene hos serveringsstedene (de såkalte smilefjesene), og gjennom det får man en oversikt over restauranter og andre serveringssteder i Norge.

Og her er spørsmålet som ble sendt:

Og her er et program som henter ut alle restaurantene: restaurant2osm (Github).

Det er laget en ferdig OSM-fil med ca 8.500 restauranter i denne folderen.

Se kommentarene på Github, bl.a.:

  • Taggingen for restaurantene (restaurant, cafe, fast food etc) er gjettet basert på navnet. Alle bør sjekkes.

  • Mattilsynet søker å ha inspeksjon hver 12. måned. Dersom det er mer enn to år siden siste inspeksjon er restauranten kanskje nedlagt. Taggen LAST_INSPECTION viser siste inspeksjon.

  • Koordinatene er produsert ved å geokode adressen. De nodene som har en GEOCODE_RESULT som er forskjellig fra house må plasseres manuelt, fordi geokodingen ikke ga eksakt koordinat (gjelder ca 2.000 noder)

  • Søk på FIRST_INSPECTION taggen for å finne de nyeste restaurantene, f.eks. “FIRST_INSPECTION > 2019-09”.

  • Søk på MUNICIPALITY eller COUNTY for å begrense søket geografisk.

Jeg har lagt inn serveringsstedene i byene fra Kragerø til Farsund. Det er bare å plukke det man vil ha.

Genialt! Takk!