Tillatelse fra Kulturdepartementet - Anleggsregisteret

Alle kultur- og idrettsanlegg som har fått offentlige tilskudd registreres i Anleggsregisteret hos Kulturdepartementet. Registeret inneholder over 50.000 slike anlegg i Norge. Om du har interesse for curling, bueskyting, stupetårn, klatrevegger, skating, reinkappkjøring eller en av de 135 andre kategoriene anlegg så er dette registeret for deg. Se neste melding om hvordan du kan hente ut anleggene til OSM.

Her er tillatelse fra Kulturdepartementet til å bruke data fra registeret:

Og her er for ordens skyld spørsmålet som ble sendt:

Jeg har laget et lite skript som henter ut anleggene fra Anleggsregisteret og lager en OSM-fil: leisure2osm (Github).

En ferdig generert OSM-fil ligger i denne folderen og heter anleggsregister.osm.

Anleggene i registeret er kategorisert etter et antall hovedkategorier samt typer anlegg innenfor hver kategori. Filen anleggsregister_kategorier.json på Github angir hvordan hver type anlegg blir tagget i OSM-filen. Gi gjerne kommentarer her om du synes noen typer anlegg skal tagges på en annen måte, eller opprett en issue på Github.

Koordinatene er stort sett ok, men som vanlig må alle anlegg plasseres mer nøyaktig ved hjelp av NiB. Ca 600 anlegg har fått korrigerte koordinater (feil UTM-sone), og ca 500 anlegg er merket med en ERROR-tag fordi koordinatene er utenfor kommunens grenser. Ca 1700 anlegg har ikke koordinater.

Det er bare å plukke de anleggene man vil ha. Det er ikke planlagt noen organisert import.