Tijdelijke wegen

Beste mensen,

In de regio waar ik woon wordt een grote randweg aangelegd, hierdoor verdwijnen verschillende wegen of veranderen ze voorgoed. Om het verkeer niet volledig vast te laten lopen, worden er tijdelijke wegen aangelegd die (waarschijnlijk) langere tijd zullen blijven bestaan, voordat de nieuwe situatie voorgoed veranderd.
Hoe hiermee om te gaan?
Accepteren dat de kaart enige tijd (misschien wel meer dan een half jaar) niet klopt en de oude situatie laten staan. Of de nieuwe situatie als construction te markeren en de tijdelijk weg in te tekenen, die dan vervolgens bij de definitieve verandering weer weg gehaald wordt?

Zijn daar afspraken over?

Eosfoto… Dat is een discussie die steeds weer terugkomt. Best lastig. Wanneer iets voor jaren is afgesloten dan sluit ik de wegen af. (access=no) Dijkverzwaring in Dordrecht duurt al 3 jaar. Duurt iets een paar maanden en zijn er omleidingsborden dan doe ik dit bewust niet. De oude situatie komt weer terug.
Niet iedereen haalt immers wekelijks een kaartupdate op.
Gaat het wegennet totaal veranderen zoals de nieuwe Randweg met andere aansluitende wegen dan kun je volgens mij gerust de tijdelijke routes intekenen. De Randweg zet je er als highway=construction vast op.
Evt. fiets-, wandel- en busroutes zullen ook tijdelijk aangepast “moeten” worden.

Ik vind dit een zwak argument, maar wel eentje dat steeds terug komt. Als je niet wekelijks een kaartupdate ophaalt, zie je toch ook niet de nieuwe permanente weg die ergens is aangelegd. Of een eenrichtingsweg die anderom loopt. Dan navigeer je toch ook verkeerd ? Moeten we mappen voor de onregelmatige kaartupdater ?

In jou geval zou ik de veranderde situatie wel mappen. Zeker als je in de buurt woont en de situatie van week tot week kan opvolgen.
Vanaf een paar maanden map ik de nieuwe situatie. Als een brug over een rivier is afgesloten en je moet als voetganger 6 km rondlopen dan weet je dat graag op voorhand. Zelfs al duurt die situtatie maar 3 maand.

INFO:
http://www.overijssel.wegwerkmeldingen.nl/
Er zijn regio’s die al la minuut de melding doorgeven.
Of andere twee keer per dag, opgevraagd. Klik op symbool of omleiding daar ook gemeld staat.

Tegenwoordig zijn er diverse planners, die zeer regelmatig een update uit OSM halen.
En OFM komt vaak wekelijks met een nieuwe versie.
Het is dan prettig dat je een actuele situatie hebt, ook al is dat een tijdelijke.
Maar je moet wel maat houden.
Voor een afsluiting van 1 of 2 weken is het nauwelijks zinvol om dat te gaan mappen. Dat heeft alleen zin bij de Fietsersbond, die elke nacht zijn routeplanner ververst.

Het is misschien een zwak argument. Er zijn ook mensen die “krijgen” de kaart bij hun Garmin, Mio en noem maar op die wel gebaseerd is op de OSM-data. Daarom ben ik wat voorzichtig geworden met het tijdelijk afsluiten van wegen.
Die bijgeleverde kaarten verversen soms 1x per jaar. Het zijn dus tegengestelde belangen en dan is consensus ver te zoeken.