Tiet ja maankäyttö irti toisistaan?

Minua on pitkään mietityttänyt pitäisikö tiestön ja maankäytön kartoittamisesta tehdä jonkinlainen linjaus. Totesin, että ainakin olisi järkevä käydä keskustelua asiasta.

OSM:ssä on selvästi kahta maankäytön (myös metsät, puskat yms.) kartoituksen koulukuntaa. Toiset kartoittajat vievät maankäytön polygonit aina viereisten teiden (tai minkä tahansa highway-tagin) viivoihin kiinni siten, että nämä jakavat samat nodet. Ja jos maankäyttö jatkuu tien toisella puolella, jatketaan maankäyttöä tien yli. Toinen koulukunta taas pyrkii pitämään polygonit irrallaan väylistä, sekä katkaisemaan maankäytön aina tien kohdalla.

Itse kuulun erottelun koulukuntaan. Perusteluja tämän lähestymistavan paremmuudelle on mielessäni muutama.

Ensinnäkin muokattavuus on helpompaa. Tätä argumenttia näkee myös OSM-wikissä, eli uudelle kartoittajalle on selkeämpää, että toisistaan riippumattomat objektit eivät ole kiinni toisissaan ja näin virheitä syntyy vähemmän. Olen useamman kerran nähnyt tapauksia joissa tien linjauksen päivitys on vetänyt maankäytön mukanaan aivan mutkalle, selvästi vahingossa (esim. pellon reunan pyörätie - tien linjausta pitäisi voida muuttaa ilman että pellon reuna seuraa perässä). Päivittäminen on paljon helpompaa, kun kummallakin objektilla on omat nodet.

Toinen ja oikeastaan vahvempi perustelu liittyy väylien alueisiin ja niiden määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi asemakaavoissa tiestö on oma lajinsa, eivätkä tiet kuulu vaikkapa asumiseen kaavoitettuun alueeseen, vaan niiden ulkopuolelle. Jos maankäyttö kartoitetaan tiestön päälle, esim. teollisuusalueen jatkuessa tien yli, tulee kartoittaja tällöin merkanneeksi myös tien teollisuusalueeksi (vaikka näin ei siis tosiasiallisesti ole).

Mihin maankäyttö sitten tulisi rajata? Itse olen suosinut MML:n tonttijakoa, josta pystyy todella usein päättelemään mihin tontit ja siten maankäyttö päättyy suhteessa tiestöön. Esim. teollisuustontin rajalla päättyy myös teollisuusalue, enkä jätä kadun päälle mitään polygonia. Lisäksi olen katkaissut esim. landuse=grass-polygonit jalankulkuväylien reunoihin, sillä ruoho ei tosiaan peitä näitä väyliä (polut sitten asia erikseen, sillä ruoho jatkuu niiden yli). Päänvaivaa ovat aiheuttaneet puistot eli leisure=park, jotka koostuvat monesti useista tonteista eivätkä niiden maankäytölliset rajat siis ole varmuudella pääteltävissä.

Ja vähäisimpänä perusteluna vielä tagi area:highway. Jos se joskus tulevaisuudessa ottaa riittävästi tuultaa alleen, on väylien alueiden kartoituksen lisääminen helpompaa, kun niiden käyttämä tila on jo valmiiksi olemassa aukkoina datassa.

Mitä mieltä te muut olette? Olen täällä forumilla aktiivisilta kirjoittelijoilta nähnyt kumpaakin kartoitustapaa, joten olisi mielenkiintoista kuulla teidän perustelujanne näiden lähestymistapojen puolesta ja vastaan.

1 Like

Monesti tunnisteet jaetaan fyysisiin ja ei-fyysisiin, yksi hyvä esimerkki oli juuri puisto ja ruohikko, puistossa on monipuolisesti monesti myös ruohikkoa mutta sama tehtävä tunnisteilla ei ole, vaan nurmikot on hyvä piirtää erikseen niille kohdille missä se ruohikkoa kasvaa.

Itse myös huomasin että monesti asuinalueen ja metsä ovat kiinnitetty toisiinsa vaikka metsä jatkuisi asuinalueelle missä ne ovat päällekkäin.

Helsingistä esimerkiksi löytyy kolme pääkarttaa:
Kantakartta: Helsingin karttapalvelu
Kiinteistökartta: Helsingin karttapalvelu
Opaskartta: Helsingin karttapalvelu

Kantakartta on tarkin ja siitä löytyy niin portaat, puut kun monet muut yksityiskohdat. Kiinteistökartasta, joka on hieman epätarkempi, löytyy luonnollisesti tonttien rajat sekä niiden numerot. Opaskartta on yleinen kartta ja ainoa mistä löytyy maankäyttöalueet eri väreinä.

Tontteihin käytetään yleensä Tag:place=plot (kontti) -tunnistetta ja sitä suurempaa tonttiryhmää kuvaaman on olemassa erityisesti kaupungeissa käytössä oleva Tag:place=city_block (kortteli) -tunniste, joka tosiaan rajoittuu tonttijaon reunaan, tämä tunniste sopii hyvin juuri asemakaavojen kartoittamiseen. Tunnistetta landuse=residential (asuinalue), voisi käyttää samaan tarkoitukseen toimittaen samaa virkaa, eli kuvaamaan tonttijakoa mutta näkisin että kyseessä on nimenomaan alueita tarkoitettu tunniste jolla on eri tarkoitus.
Helsingin opaskartta on tästä mainio esimerkki, siinä maankäytöt hahmoittuvat vallan mainiosti kartan katsojalle joka näkee heti kättelyssä minkälaisesta alueesta on kyse, kuten asuinalueita, teollisuusalueita sekä vihealueita laajoina kokonausuuksina, kiinteistökartan tehtävänä on taas kuvata tonttijakoa ja niiden rajoja.

Olen samaa mieltä että kartoittajan kannattaisi välttää asuinalueiden rajojen kiinnittämistä samoihin pisteihin kun tiet koska menetelmässä on vähemmän hyötyä kuin haittaa.

Itse myös huomasin että monesti asuinalueen ja metsä ovat kiinnitetty toisiinsa vaikka metsä jatkuisi asuinalueelle missä ne ovat päällekkäin.

Monesti tämä varmaan onkin väärin, mutta on myös yleistä että asuintontit on trimmattu nurmikoksi rajaa vasten ja metsä alkaa heti tontin rajalta. Tällöin metsän raja voikin tavallaan kuulua kiinni asuinalueeseen, toki tällöin ylläpito menee vaikeaksi.

Helsingistä esimerkiksi löytyy kolme pääkarttaa

Mutta Helsingin karttapalvelun käyttöön OSM:ssa ei ole käsittääkseni lupaa? Siksi viittasin nimenomaan MML:n dataan, koska sen käyttöön on lupa, mukaanlukien tonttijako. Karttapalvelusta saisi kyllä kaikenlaista kivaa yksityiskohtaa OSM:ään, mutta kun ei ole lupaa. Vai olenko väärässä?

Tontteihin käytetään yleensä…

Tarkoitin omassa viestissäni, että käytän tonttien rajoja maankäytön rajojen hahmottamiseen. En siis jaa jokaista tonttia erikseen (tämähän taidettiin tyrmätäkin vanhan foorumin puolella mahdottomana ylläpidettävänäkin). Esimerkkejä maankäytöstä löytyy pääkaupunkiseudulta pilvin pimein, usein jokainen kortteli on esim. landuse=residential. Tontin rajoilla olen sitten hakenut sitä missä esim. kevyen liikenteen väylän “tontti” ja asuinalueen raja kulkevat ja sen mukaan rajannut tuon landuse=residential polygonin.

Mitä taas tulee eri mittakaavoissa esitettyihin karttoihin, niin eikös se ole sitten renderöinnin vastuulla miten eri maankäytöt esitetään. Mielestäni OSM:n oletusrenderöinti yhdistelee kiitettävästi pieniäkin maankäytön tilkkuja kauemmas zoomattaessa. En itse jättäisi yksityiskohtia (erityisesti mielessäni esim. katujen jättäminen landuse=*-polygonien ulkopuolelle) kartoittamatta vain sen takia että yleisnäkymä näyttäisi paremmalta.

Minäkin kuulun tuohon erottelijat-koulukuntaan. Toki OSM:ssa saattaa löytyä vanhoja kohteita joissa olen piirrellyt maankäyttöjä teiden yli tai jopa pahimmillaan kiinni niihin. Tämä liittyy omaan kehittymiseeni kartoittajana. Periaatteet ja tekniikat kehittyvät ajan myötä ja välillä joutuu korjailemaan omia aiempia jälkiään.

Nykyisin pyrin siis olemaan piirtämättä maankäyttöä (metsä, asutusalue jne.) kaikkien autolla ajettavien teiden yli. Polkujen osalta en ole tällaisia aukkoja jättänyt. Yksi lisäperuste tuohon maankäytön ja tielinjan erillään pitämiseen on mielestäni se että joskus nämä tielinjat saattavat sisältää erilaisia reittirelaatioita. Tällaisissa tapauksissa näiden toisissaan kiinni olevien teiden ja maankäyttöjen irrottaminen toisistaan voi olla aika hankalaa ja haastavaa esim. uusille käyttäjille erityisesti ID-editorissa.

Itse olen myös pyrkinyt jättämään tiet irralleen maankäytöstä koska se helpottaa myöhempiä muokkauksia. Ajattelen tien polkua editorissa ikään kuin tien abstraktina keskikohtana (sehän ei näytä tien pinta-alaa eikä skaalaudu samassa suhteessa kuin alueet), ja varsinainen tiealue muodostuu sitten sen ympärille. Jos vaikka puisto olisi vedetty kiinni tiepolkuun editorissa, niin se tuntuisi minusta siltä että puisto jatkuu tien keskelle asti. Olen tähän mennessä piirtänyt varsinaisen pinta-alan (area:highway) vain muutamissa kohdissa (levennykset, kääntöpaikat tms.) koska se käy aika työlääksi, mutta jos sen joku reipas haluaa tehdä niin sille on tila kuitenkin olemassa.

Metsäpolut ja ojat olen jättänyt niitä ympäröivän alueen sisään. Joku voisi ehkä piirtää niillekin omat käytävät, mutta minusta ne ovat enemmän osa metsää kuin irrallaan siitä.