Terplāns Aizpute

Ir sekojošs jautājums:
Vai šos terplānus var izmantot, lai uzlabotu OSM Aizputē?
http://aizputesnovads.lv/attistibasnodala/planosanas-dokumenti

Ja var, vai kāds pieredzes bagātāks var tos importēt? Pēteris (tas kurš K.) mani sabiedēja, ka tas ir sarežģīti, tādēļ pats nevēlos to darīt.

Droši var izmantot.

Saskaņā ar autortiesību likumu 6.p., neaizsargāti darbi ir “kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti”.
Teritoriju plānojumi, savukārt top saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, kas uzliek par pienākumu pašvaldībām šos plānus sagatavot un dot pieeju sabiedrībai, attiecīgi padarot tos neaizsargātus, attiecīgi paejot zem autortiesību likuma definīcijas.

Un ja reiz aizsargāti nav, tad varam izmantot jebkādiem mērķiem - drukāt uz krūzītēm, likt osm utt.

Vienīgais scenārijs, ka datus nedrīkst izmantot, ir ja atklājas, ka Novada publicētā karte sagatavota uz zagtiem datiem. (šajā gadījumā aizskartajam autortiesību turētājam būtu jānoskaidro attiecības ar Novadu).

Vai ir iespējams dabūt sīkāku instrukciju par to kā info no TERPLĀNIEM pārdzīt uz OSM?
Cik es saprotu visas māju kontūras ir pārliktas tieši tādā veidā.