Teren zabudowany czy granice miejscowości?

Znalazłem coś takiego:
http://www.openstreetmap.org/way/79108655

Czy to nie powinien być raczej po prostu teren zabudowany? O co tu chodzi? Marek, to twoje…

Granice miejscowości to niekoniecznie to samo, co granica terenu zabudowanego, niezależnie od tego, czy rozumieć go jako ograniczenie prędkości do 50km/h, czy jako landuse=residential. Czy powinny tam być tagi związane z adresem nie mam pojęcia, granic administracyjnych staram się nie ruszać.
Lektura na temat:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Tag:boundary%3Dadministrative
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Podzia%C5%82_administracyjny