Tätorter Göteborg

Hej.

I Göteborg har man gjort en ändring som visar “gränserna” för tätort Göteborg.
Se https://www.openstreetmap.org/relation/10663956

Jag själv anser att detta inte är rätt att göra en gränsvisning för då detta område är flera olika kommuner.
Bland annat ingår Mölndals stad inom denna gräns och gränsen som visas på kartan är förvirrande.

Det som blir mest fel är att områden som t.ex. nedan är en kommungräns mellan Härryda Kommun och Mölndals Stad, dock är denna nya “gräns” inne i Mölndals Stad och då står det “Göteborg” på den sidan, fastän Göteborgs Stad inte har något med detta område att göra.

https://www.openstreetmap.org/?mlat=57.6209&mlon=12.1042#map=16/57.6209/12.1042

Enligt Wiki för ‘admin_level’ så finns inget Level 8 i Sverige.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:admin%20level=8?uselang=sv

Det som är mappat är dessutom inte ett “Stadsdelsområde”.

Exempel:

Vad säger ni andra som är mer insatta?