Taluds waterwegen, landuse grass, rendering.

Een stuk landuse=grass ligt verdiept, en heeft een eigen intekening. Zo ook op meerdere plaatsen. Maar wordt niet gerendeerd.
Gegevens uit DTB RWS.
Daarbij zat ik te twijfelen over het aanbrengen van embankment. Wel gedaan niet zichtbaar

Nu straks bij BGT krijgen we ook het volgende, dat bij de slootwal het talud is ingetekend, hoe gaan we dat noemen.

slope
slope van een ditch
slope van een stream

landuse=slope?
slope=ditch?
surface=grass?

Hoe laat je verdiepingen in het landschap zien?

Over de embankment:
Wordt alleen gerenderd wanneer het lineair is getekend, d.w.z. niet gesloten. Lijkt in overeenstemming met Wiki, deze geeft het als lijnelement, niet als vlak.
Wil je het gerenderd hebben, dan is knippen de oplossing.
Voorbeelden: http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.04460/5.17604
en http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.04318/5.18512 en http://www.openstreetmap.org/#map=18/52.04863/5.17452

Ja, ik weet het.

In de BGT heb je o.a. het type BegroeidTerreindeel (PlantCover). Deze heeft een attribuut dat aangeeft of het op een talud ligt (begroeidTerreindeelOpTalud). Als het op een talud ligt, heeft het ook een kruinlijn-geometrie dat het hoogste deel weergeeft. Dit komt overeen met de suggestie van Nilodo om het op te knippen in twee elementen.

Verder kan dit ook voorkomen bij OnbegroeidTerreindeel, Wegdeel (TrafficArea) en OndersteunendWegdeel (AuxiliaryTrafficArea).

Waarom wil je al die informatie uit het DTB overnemen in OSM? Kun je dat uitleggen?

@Allroads, daar heb ik ooit naar gevraagd zie https://help.openstreetmap.org/questions/34682/is-there-an-tag-for-a-negative-man_made-embankment, daar kwam cutting uit. Met slimme raad van Cartinus.

Daar is een nieuwe afslag geconstrueerd, verandering van de landuses en ben ik begonnen met het overnemen van DTB, zelf kan ik het nooit zo netjes intekenen/zo snel intekenen. Wel daar geweest om het te bekijken. Op dat moment was alleen DTB beschikbaar. Zie, dat ik het al een tijdje geleden heb ingevoerd. Toen was alleen DTB beschikbaar.

Nu, zou je het nog kunnen nemen, want BGT is niet beschikbaar vanwege dat de attributie omschrijving niet doorgevoerd kan worden.

Als je aan het overnemen bent, en je neemt de belijning over, ga je dan gedeelte weglaten, maar hoe ga je het dan opvullen. Of laat je het open, gevolg er wordt niks gerendeerd. Niet aansluitend is ook niet netjes.
Kies je er voor om een groot gedeelte over te nemen, dan kom je al gauw bij de overweging, hoe om te gaan met die kleine tussen stukken. Wat is er dan makkelijker alles verknippen en samenvoegen, of de detail zo laten en de juiste tag geven.

Mijn keuze viel op het tweede. Wat bij goede rendering, ook beter oogt.

Landschap topografisch moet wel aansluitend zijn.

Invulling area:highway en dan ook de parkeervlakken, alhoewel daar ook extra tags bij moeten komen. Verschil maken tussen residential parking en parkeerterreinen.

Zo ook de keuze bij sloten als vlak laten of ombuigen naar een lijn constructie, hier als vlak gelaten natural=water water=ditch, en zo ook de overweging om het talud gedeelte een naam te geven.
En niet te gaan knippen, bijtekenen, samenvoegen, aansluitend maken.

Zo heb ik wat ervaring opgedaan met DTB in dit gebiedje, beter gelijk alles aanpakken in een gebied, dan gedeeltelijk invoegen, had eerst area:highway niet meegenomen. Daar nu een beetje spijt van. Vandaar ook mijn opmerking ga uit van een BGT-osm file, dat bespaart ons heeft veel tag key/value gezoek en getik, en het geeft een consistenter geheel.

Maar nog geen consensus, hoe dit in NL te taggen.

Een oever aan beide kanten van een waterloop is het zelfde als een omgekeerd dak http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Simple_3D_buildings , derhalve is het niet raadzaam een polygon (derde orde) op te knippen in lijn (tweede orde). info verlies. (niet taggen voor Renderen)
roof:orientation=along/across-> talud:orientation=along/across
roof:angle= → talud:angle=

Kan je even uitleggen met tweede en derde orde is ? Dat zijn termen die ik nog nooit ben tegengekomen in OpenStreetMap.

Escade
Punt: x,y aanwijzing met ikoontje/symbool (eerste orde)
Lijn: x,y;x,y, lijntype in richting met kleur en dikte (tweede orde)
Vlak: x,y;x,y:x,y oppervlakte in layer 1,2,3 met kleur (derde orde)
3D : x,y,z:x,y,z oppervlakte en inhoud met kleur en vorm (vierde orde)
3DT : x,y,z,t;x,y,z,t dynamische inhoud in de tijd met variabel in kleur en inhoud (vijfde orde)

Bijkomende vraag: waarom gebruik je die termen hier ? Iedereen kent punt (node), lijn (way), vlak (closed way of multipolygon). Ik zie geen reden om een ander jargon te gaan introduceren. IMHO is OSM al moeilijk genoeg (zie ook je eigen ervaringen) dat je geen andere woorden moet gaan gebruiken op een OSM forum. Je kan die uitleg wel doen in een blog entry of ergens waar je uitleg geeft hoe termen uit domein X corresponderen met OSM.

p.s. sorry om dit draadje in te pikken.

Deze vraag komt steeds weer bij mij terug, ik wil daar een tagcombinatie voor hebben, er is behoefte aan.

Hoe gaan we het talud taggen van ditch, stream, etc.
Deze kan smal zijn, maar soms ook best wel breed, vooral bij streams.

De watergang, zoals we het nu intekenen, dat taggen we als natural=water water=stream, bijvoorbeeld. Goed te zien op de AHN hoogtekaart.

Maar nu dat 300 cm gedeelte.

Hoe benoemen we dit?

landuse=farmland houd op bij de insteek. Insteek ook goed te zien op AHN hoogtekaart.

Begroeid met gras/kruiden of lage begroeiing. Daar passend landcover, als het antwoord op de vraag is, land, bij, is het land of water?

Is het natural of landuse?

Ik zou de voorkeur geven aan natural=grassland.

Dit zegt mij nog niet dat het talud een onderdeel van de sloot/beek is.

Dat wil ik juist terug zien in de tag combinatie.

embankment vindt ik hier niet gepast, ook dat het weer een extra intekening is liefst tag op de polygon geplaatst.

In geval van landuse=grass zie ik op dit moment geen reden om apart een talud aan te geven. Als een weiland landuse=grass is omdat er gras groeit waarom dan niet een talud waar meestal grassen groeien. De aanwezigheid van een waterweg op de kaart verraadt voor de lezer al de aanwezigheid van een verdieping van het landschap. Die zegt niets over de mate van verdieping maar dat doet het aangeven van een talud ook niet tenzij je er een getal aanhangt en dan wordt het wel erg gedetailleerd mappen.

Ik zou er zoiets van maken:

waarbij de rechter landuse=grass eigenlijk natural=grass moet zijn, maar dat werkt niet vanwege dubbele landuse natural met het wetland.
Op deze manier rendert het mooi in Mapnik, wat een illegaal argument is maar ik ben geen heilige :roll_eyes:
Als iemand iets anders/beters weet laat maar weten.