Taggning av highway=pedestrian

Den är typen av vägar är vanligt i centrum på större städer. Exempelvis Västerås och Eskilstuna.

Det verkar dock vara subjektivt om väg ska markeras som “pedestrian” eller inte. Skyltning visar ibland GC-väg, ibland “motortrafik förbjuden” och i vissa fall är det även biltrafik på dessa.

Hmm. Om det är en RIKTIG svensk gågata så ska den väl vara skyltad C2? En GC-väg är ingen gågata, det är en… gc-väg :slight_smile:

Förbud mot trafik med fordon

Dock verkar inte highway=pedestrian vara riktigt lika hårt definierad på wikin.

“Description: Roads mainly / exclusively for pedestrians”

…men det antyds ändå att den FRÄMST är för gångtrafikanter, och att övriga fordon undantagsvis kan vara tillåtna.

In my opinion for something to be a highway=pedestrian it should be a street or road. Mainly in function and partly in width. And it should be clear that the space is designed to pedestrians. Aka no design features that make other modes the designated users. And there should be measures against these other modes, ether by sign posing or by blocking other modes. For example, by bollards or kerbs.

1 Like

Yep, håller med. Det ska va en riktig gata som hade kunnat vara för bilar, men har bilförbud (ev. untantag för delivery).

1 Like

Baserat på kommentarer hittills, så kan ju man diskutera om vissa av dessa gågator verkligen är av den typen. Jag känner dock inte att jag vill börja ändra på de som finns. Man skulle behöva göra en lokal kontroll för att se hur det egentligen ser ut. Tyvärr är ju NVDB ganska opålitlig med avseende på detta. I den kan ju gångfartsområde och gågata specificeras, men exempelvis i Västerås och Eskilstuna saknas sådan märkning på det gator jag talar om.

Jag kollade runt lite på google streetview i just Västerås, och där var de gator som är taggade highway=pedestrian skyltade med en blandning av D5, D6 och D7.

(nej, jag tänker inte kartera utifrån google-data)

Endast D5:orna borde tolkas som “rena” gågator.

Det känns som ganska låg tröskel att ändra på sånt. Det påverkar ju inte routing om du byter från den ena till den andra - och utfrån användaren är det ofta lätt att se om det var ett medvetet val (t.ex. nån som vet vad en D5:a är) eller en nybörjare som bara valde klass som föreföll rätt då.

Jag märkte att NVDB inte stämde alls i Mora angående gågator/gångfartsområden. Jag gissar att kommunen ändrar vägar utan att informera NVDB.
Bara en liten anekdot som bekräftar det du skriver.

:grimacing: Way: 346373532 | OpenStreetMap

Världens kortaste Bulgariska gågata? :slight_smile:

Blev nyss ändrad till gångbana!

1 Like