Taggning av busshållplatser/kollektivtrafikstaggning i Sverige

Ja det stämmer, men Samtrafiken har inte samma modell som Norge, så det blir förmodligen en Samtrafiken-id och en lokalföretag-id på alla, beroende på vilket data man tittar på.

I have updated the bus stops in the link used above. There are 91k bus stops in the file. They are based on Samtrafik’s Netex dataset and filtered with Swedish GTFS3. The GTFS stop_id has been in included, which will be useful for any app or map which is dealing with public transport in Sweden.

Only bus stops with active routes are tagged with highway=bus_stop. There are 21k extra nodes with bus stops which are not included in any routes. They may (or may not) exist on the ground but are disused or are seasonal stops.

Approx. 40k of these bus stops are not in OSM now. Manual editing will be needed to get an acceptable node position (within a few meters). Apps which are using the daily GTFS feed in Sweden would then be able to use OSM to get more correct bus stop coordinates + foot rooting to and from the bus stops.

1 Like

Tillåt mig att upprepa att jag är fullständigt emot att “flytta” ut eller rättare att placera en nod highway=bus_stop vid sidan om vägen vid platform (det sagda gäller för Ptv2-modellen).

Det påstås - dessvärre felaktigt - att detta anges i wikin. Det gäller dock endast för Ptv1. I Ptv2 - som tillämpas utanför Stockholm, t ex i Västtrafikområdet - finns inget krav på att bus_stop-noden skall finnas där det föreslås (alltså vid sidan om vägen) (https://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?oldid=625726).

I den antagna proposal jämställs tvärtom “existing tag” highway=bus_stop med “interpreted as” både med pt_platform och med pt_stop_position.

I Sverige där Ptv2 tillämpas har vi valt att ha taggen highway=bus_stop tillsammans med pt_stop_position. Detta ger fina möjligheter för att upprätta t ex detallierade hållplatskartor. Ett mycket bra val!
I Norge har man valt att ha taggen highway=bus_stop vid sidan om vägen så som det föreskrivs för Ptv1. Därmed går man miste om hållplatskartor. Otur med det dåliga valet i Norge.

Men en extra nod med bus_stop-taggen tillsammans med eller intill platform-taggen enligt den norska modellen bryter även mot grundläggande principer för osm (Good practice - OpenStreetMap Wiki). Det rör sig så att säga om osms värdegrund.

Den norska extra bus_stop-noden vid sidan om platform strider mot principen:

 1. “don’t map for the renderer”: highway=bus_stop-nodens enda syfte och funktion är att tjäna som etikett (label),

 2. den innehåller taggar (info) som redan finns i platform resp stop_position-taggarna (med andra ord dublett),

 3. den strider mot principen “one feature, one OSM element”.

Slutsatsen är:

 1. wikin föreskriver inte alls för hållplatser enl Ptv2 att highway=bus_stop-noden skall placeras vid sidan om vägen,

 2. den norska modellen är en sämre tillämpning av Ptv2 än den svenska.

Jag förstår inte varför vi skulle överge Ptv2-modellen. Den är vad jag kan förstå, en förbättring av tidigare modeller, eftersom det fanns ett behov av uppdatering.

Att gå tillbaka till Ptv1 eller något annat tycker jag känns fel.
Är det vad som den här tråden diskuterar?

Några intressanta exempel:

Exempel 1.)
norska modellen med extra noden highway=bus_stop förutom pt_stop_position och pt_stop_position.
Hallo alla ni som tycker Ptv2-taggningen är komplicerad. Här tillkommer ytterliggare ett objekt (som alltså inte finns i beskrivningen av Ptv2-modellen).

Exempel 2.)
norr om Uppsala finns en fin blandning av Ptv2 och Ptv1 på en del busshållplatser. Receptet är; man tagar vad man haver, blandar det och ut kommer något som varken är Ptv1 eller Ptv2. Skall vi kalla det Ptvspecial?
bench = yes
bus = yes
gtfs:name = Södra Krycklinge
gtfs:stop_id = 9022003780626002
gtfs_parent_station = 9021003780626000
highway = bus_stop
local_ref = B
name = Södra Krycklinge
nat_name = Södra Krycklinge (Uppsala)
network = UL
public_transport = platform
route_ref = 104
shelter = yes

Exempel 3.)
Sedan kan man göra som i södöstra tyskland. Likadan taggning som i Västtrafikområdet, dvs konsekvent användande av Ptv2-modellen. Inga extra noder som i Norge. Ingen blandning av taggar från olika Ptv-scheman som norr om Uppsala. Rent och fint.
Och gtfs:stop_id på såväl platform (+highway=platform) och stop_position (+highway=bus_stop). Det är så här det skall se ut. Ett enda schema som även innehåller gtfs:stop_id.

a) taggningen på platform:
gtfs:feed = DE-BE-VBB
gtfs:release_date = 2022-07-08
gtfs:stop_id = de:12071:900470276
highway = platform
name = Cottbus, Steinteichmühle
network = Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
network:guid = DE-BE-VBB
network:short = VBB
note:de = HSt-Name lautet bei CV Steinteichmühle für Bus 18 lokalisiert in CB Ströbitz Kirschallee, bei VBB Cottbus Ströbitz Steinteichmühle für Bus 12 etc lokalisiert in Kolkwitz/SPN Berliner Str; andersrum wäre eig. richtig
public_transport = platform
ref:IFOPT = de:12071:900470276
shelter = no
wheelchair = no

b) taggningen på stop_position:
bus = yes
gtfs:feed = DE-BE-VBB
gtfs:release_date = 2022-07-08
gtfs:stop_id = de:12071:900470276
highway = bus_stop
name = Cottbus, Steinteichmühle
network = Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
network:guid = DE-BE-VBB
network:short = VBB
note:de = HSt-Name lautet bei CV Steinteichmühle für Bus 18 lokalisiert in CB Ströbitz Kirschallee, bei VBB Cottbus Ströbitz Steinteichmühle für Bus 12 etc lokalisiert in Kolkwitz/SPN Berliner Str; andersrum wäre eig. richtig
public_transport = stop_position
ref:IFOPT = de:12071:900470276

Those tags and others (gtfs:route_id, gtfs:trip_id, gtfs:trip_id:sample) will be used by PTNA to perform some QA on Route/Route-Master relations of OSM (Ptv2) - besides PTv2 related other QA (finding gaps, against one-way, …) . I’m currently working on GTFS/OSM comparison. This includes at the moment GTFS-trip vs OSM route, will be extended to GTFS-route vs OSM-route_master.

See also PTNA: new feature - GTFS / OSM comparison

There is a lot of confusion in this thread about what the “Norwegian model” might be. In Norway, only highway=bus_stop’s are imported and they are placed to the side of the street at the point where passengers would enter the bus. That is all. Everything else that you might see in OSM in Norway is just a result of how individual mappers (and Entur) happens to be mapping. Very few public_transport=stop_position’s are mapped, but for example in Oslo, there is one user who is mapping and maintaining stop positions.

As pointed out at the start of this thread, the wiki for highway=bus_stop is clearly stating that bus stops should be mapped on the side of the street. Also, the wiki for public_transport (PTv2) clearly states that highway=bus_stop should be mapped, and that it should be mapped at the platform, not at the stop position.

According to taginfo, only 5% of highway=bus_stop in OSM worldwide is mapped on the same element as public_transport=stop_position. I believe this particular mapping habit in parts of Sweden is clearly at odds with the general OSM consensus, and it might confuse data consumers.

It is up to the Swedish community to agree on a way forward, but like other people on this thread, I do not see any benefits of using the PTv2-model for buses. It just adds a lot of complexity and duplicate information which sooner or later will get out of sync.

Denna passage beskriver på inget sätt Ptv2! Det är allmänt känt att Ptv2 i sin modell inte har highway=bus_stop eller för den del highway=platform i sin datamodel. Att dessa highway-taggar används tillsammans vid Ptv2 sker endast eftersom Ptv2-taggar inte renderas.

Därav följer att [quote=“NKA, post:58, topic:109409”]
As pointed out at the start of this thread, the wiki for highway=bus_stop is clearly stating that bus stops should be mapped on the side of the street.
[/quote] avser Ptv1 och inte Ptv2. Detta är ett ofta framfört uttalande, men avser inte Ptv2 utan Ptv1.

Vi som har följt Ptv2 har hållit oss till vad som angivits i en osm-wiki-sida om kollektivtaggning i Sverige (länken finns ovan i diskussionstråden), där det angivits att pt_stop_position även bör förses med highway=bus_stop.

Detta har i efterhand visat sig vara ett mycket klokt beslut eftersom det ger utmärkta resultat, t ex hållplatskartor som inte kunnat framställas om rekommendationen istället hade varit att tagga highway=bus_stop tillsammans med pt_platform.

Slutsats:

1.) det finns i Ptv2-modellen ingen anvisning om att ha en highway=bus_stop-tag vid sidan om vägen.

2.) i det svenska wikin anges taggning pt_stop_position+highway=bus_stop. Detta ger i jämförelse med andra taggningssätt (t ex Ptv1) överlägsna resultat.

For all others, just read the wiki. :slight_smile:

Ja, just det, här är den:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Public_transport#Taggningsexempel_busshållplats

Under rubriken “Hur skall vi tagga nu?”

Citat:

“Dock så använder vi viss dubbeltaggning, dessa är: public_transport=stop_position ==> får även highway=bus_stop eller railway=tram_stop etc.”

Detta har varit ett lyckokast. Fastän jag tror personligen inte att det har varit syftet eller ens avsett.

Det är alltså bara att jämföra:

Exempel 1.)
Hållplats “Herrenwasser” (OpenStreetMap)

Taggning så som föreslås highway=bus_stop vid sidan om vägen tillsammans med pt_platform.
Vad det är frågan om är en smygövergång till Ptv1-modellen.

Jag vill påstå att det för karttittaren eller datakonsumenten inte är särskilt attraktivt. Hållplats framgår ungefärligen. Hållplatskartor kan man inte göra här.

Exempel 2.)
Hållplats “Kalkwitz Teiche” (OpenStreetMap)
Likadan taggning som Ptv2 i Sverige! Dvs pt_stop_position+highway=bus_stop samt pt_platform+highway=platform.

Här framgår det tydligt (ok, man valde node istf way för hållplatsserna) var bussen stannar och var hållplatsen är: overpass turbo

Vilket är att föredra: modellen där karttittaren och datakonsumenten får ut mest möjliga information (Exempel 2), eller någon modell som inte medför detta, men som i annat avseende är best lämpad (import?) (Exempel 1)?

Vad det frågan om är rätt enkelt. I en hållplats-moell som följer Ptv2 så “flyttar vi ut” highway=bus_stop till pt=platform.

Och i nästa steg så är argumentationen “vad skall vi till med pt-taggarna på hållplatsen, vi slopar dem, de gör ändå ingen nytta”.

Och wuppsi har vi hållplatsser enl Ptv1 i stället för ursprungliga Ptv2-hållplatser.

Dvs en smygande omvandling till Ptv1-modellen.

Men tyst! Det skall du inte få veta i det här skedet!

En mycket tänkvärd fundering.

gtfs:-taggarna, t ex “gtfs:stop_id” skall efter samtliga tillängliga osm-wiki sidor taggas tillsammans med public_transport-taggar. Jag hittar trots ivrigt letande inte någon wiki-sida som i detta sammanhang gör en koppling till highway=bus_stop eller highway=platform.
Detta är ju helt följdriktigt, eftersom Ptv1-modellen (med highway=bus_stop-taggar) är högst rudimentär i jämförelsen med Ptv2-modellen.

wiki-sidor:

Nu har vi fått en fil som innehåller gtfs:stop_id-data för samtliga hållplatser i Sverige. Den har beretts i Norge… Och den innehåller endast highway=bus_stop för respektive gtfs:stop_id-tagg (alltså en “pairing” highway=bus_stop och gtfs:stop_id).

Jag har kollat lite i tyskland vad gäller gtfs:-taggar och kan där inte hitta någon som helst “pairing” highway=bus_stop och gtfs:stop_id-tagg. Den rådata med gtfs:-taggar från respektive institution innehåller ingen hänvisning till vare sig public_transport eller highway=bus_stop, dvs Ptv1 eller Ptv2. Vilket ju närmast är självklart. Vad bryr de sig om osm och deras taggningsscheman?

Som sagt, överallt där man tittar, där det informeras om gtfs:stop_id och osm, sker detta i sammanhang med public_transport-schemat (=Ptv2). Men det är kanske jag som inte hittat något i den vägen.

Med bakgrund av ovan så hade jag ju antagit att import-filen hade innehållit en pairing public_transport=stop_position och gtfs:stop_id.

Det verkar vara någon som gör nudging åt ett visst håll. Vem kan det vara?

Väldigt kul med alla insinueringar, men vad har GTFS med OSM-tagging att göra? Detta är data från Samtrafiken som visar påstigningspunkter i Sverige och det är deras ID och positioner som kommer fram i filen, som de i sin tur har fått från transportbolagen. GTFS är bara ett format som datan sparas i.

Filen kan användas på det sätt användaren finner bäst för egna behov.

Inga insinueringar, utan ett konstaterande att import-filen utformats till att passa endast Ptv1-modellen. Rådatan kommer från Samtrafiken och filen har beretts i Norge så att det passar Ptv1-modellen … Idel fakta.

Filen har “tillverkats” av en norsk user. Korrekt?

I filen görs kopplingen gtfs:stop_id ↔ highway=bus_stop. Korrekt?

I filen görs INTE kopplingen gtfs:stop_id ↔ public_transport=stop_position. Korrekt?

Rimlig slutsats:

 1. filens “konstruktör” utgår ifrån att det endast finns Ptv1-modellen i Sverige, vilket är bevisligen fel,

eller

 1. filens “konstruktör” på detta sätt ensidigt tar ställning för Ptv1-modellen.

Men vi tackar i alla fall för det mycket storsinta erbjudandet att vi får använda filen (anpassat för Ptv1) hur vi önskar!

This thread seem to drift into a monologue of conspiracies and exotic wiki interpretations.

But to stick to the substance: stop_id’s in GTFS refers to the bus stop (platform), not to the stop position.

 • According to the gtfs.org reference:

  For stops/platforms […], the coordinates must be the ones of the bus pole — if exists — and otherwise of where the travelers are boarding the vehicle (on the sidewalk or the platform, and not on the roadway or the track where the vehicle stops).

 • According to taginfo, 81% of gtfs:stop_id=* are tagged highway=bus_stop, as well as 90-98% of the other alternative gtfs tags.

 • All the coordinates in the Swedish GTFS3 feed and used by bus routes refers to bus stops on the side of the highway. These coordinates are used in the file.

 • The same is true for the Swedish Netex feed and for the public Swedish stop register.

From my experience with many GTFS data sets: GTFS-stops are defined as being located besides the street, not on the street.
So, using PTv2 terms, public_transport=platform should be seen as a valid equivalent to GTFS-stop.

I do not want to make a statement here pro/con hw=bus_stop and where to place that, but want to mention that the note in the OSM-wiki “highway=bus_stop should be placed besides the road” is much, much younger than the original page about highway=bus_stop. In the beginning it was not defined where to place that.

I personally see highway=bus_stop as a legacy key/value pair just to have an icon on the Carto-map, because Carto does not care about public_transport=* (PTv2). And I personally see highway=bus_stop being linked to public_transport=platform.

Just my 2 €-ct

Ok, bra att veta. Coordinaterna anger gtfs:stop_id vid sidan om vägen, där enl Ptv2 platform ligger. Då skall pt=platform ha gtfs:stop_id-taggen.

En annan sak är att den svenska osm-wiki helt tydligt anger att pt=stop_position skall taggas tillsammans med highway=bus_stop, eller rättare tvärtom.

De flesta förespråkare för Ptv2-modellen är medvetna om att highway-taggningen på Ptv2 endast är provisoriskt i avvaktan på att Ptv2-taggarna renderas (detta sägs även uttryckligen i den svenska wiki-sidan.

Sedan kan det vara en personlig åsikt att highway=bus_stop-taggen bör “pairas” med den ena eller andra public_transport-taggen.
Faktum är dock att vi har taggat våra Ptv2-modell hållplatser enl den svenska wiki-sidan.
Jag har påvisat (med hjälp av overpass) att detta även ger ett bättre resultat än om vi hade satt highway=bus_stop på public_transport=platform (hållplatskartor!).
Jag har famhållit denna aspekt gång på gång och har inte fått någon motsägelse i denna del.
Så med tanke på att highway-taggarna på public_transport anses provisoriska och i bästa fall kan komma att kunna slopas helt, bara renderingen för pt kommer, så är det att föredra att den kombination av taggar (som i den svenska wiki-sidan förespråkas) bibehålls när den nu ändå finns och ger bättre result.

Sammafattning:

 1. de svenska Ptv2-hållplatserna har upprättats helt i enlighet med en svensk wiki-sida. @NKA det är bara att ta fram läsglasögonen.

 2. de svenska Ptv2-hållplatserna ger ett bättre resultat (hållplatskartor!).

 3. vid ett val mellan:
  a. att följa den svenska-wiki-sidan,
  b. det faktiska utfallet, resultatet
  c. personliga preferenser

bör det självklara valet vara:
3a. och 3b.

Dvs så som dern svenska-wiki-sidan anger pt=stop_position tillsammans med highway=bus_stop.