Tagging van dagettappes van meerdaagse wandelingen

Dit weekend heb ik een eerste stuk gelopen van streekpad 10 (Maas-Niederrheinpad).
Het streekpad heeft een lengte van ca. 340 km. Daarbij zijn er nog een aantal afkortingen aanwezig.
In het Duitse deel was al een gedeelte ingevoerd.

Op openwandelkaart is de nieuw ingevoerde route nog niet zichtbaar, op lonvia wel.

De etappe Mook-Afferden heb ik als aparte route ingevoerd (1842781), zoals in de wandelroute wiki ook aanbevolen staat.
De referentie naar Streekpad 10 heb ik als note getagd.

Van welke tags van de langeafstandswandeling is het de bedoeling dat ik die herhaal in de deelroutes?

Zo heb ik het gedaan (ben ik het nog aan het doen) voor het Pelgrimspad (2) vanaf Den Bosch richting Maastricht.
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1453780

Wij lopen wat achter met het aflopen van het pad (en ik kan momenteel de ingesproken aanwijzingen met mijn Columbus GPS-logger niet terugspelen in JOSM).

Na ruggespraak met Robert (ZMW) heb ik een node opgenomen aan het begin van een traject. Dit heeft verder geen praktisch nut, anders dan dat er iets te zien is in de kaart bij /browse/relation/ wat mij wel motiveert steeds weer om een volgende etappe van 20 km te gaan doen.

Het werken in etappes (meestal rond de 20 km) bevalt mij prima. Op lonvia.de wordt het goed afgebeeld. (Dat gaat echter niet met /browse/relation/ en ook niet altijd goed met de afbeelding van alle etappes in JOSM).

Veel succes!

Edit: Ik zie dat ik etappe 2a nog had voorzien van alle tags; later niet meer.

Voor het Noord-Hollandpad en het Willibrorduswandelpad heb ik de volgende tags op de deelrelaties gezet:

type=route
route=hiking
network=nwn
note=deel van de hoofdroute van het Willibrorduswandelpad
note:en=part of the main route of the “Willibrorduswandelpad” long-distance hiking path

De tekst in de note en note:en tags is natuurlijk anders voor de verschillende wandelingen. Ik heb niet ook de name tag herhaald in de deelwandelingen. Eén van de redenen daarvoor is dat je dan de deelroute kunt hergebruiken bij een andere wandelroute over hetzelfde traject. Zoals bij deze omleiding rond Botshol tijdens het broedseizoen. Die is hetzelfde voor het Noord-Hollandpad en het streekpad Stelling van Amsterdam:
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1825217

Hier zie je alle drie de wandelingen die ik net genoemd heb door Stokkelaarsbrug lopen:
http://hiking.lonvia.de/?zoom=16&lat=52.2675&lon=4.9308

Heren,

Goed bezig. Naar aanleiding van jullie discussen merkte ik dat we Wiki nog wel wat aan duidelijkheid kan winnen.
Ik zal vandaag de tekst aanpassen naar de manier waarop we het nu kennelijk eens zijn.
Kijk een dezer dagen eens naar de tekst en schiet er maar op. Direct aanpassen op de Wiki magnatuurlijk altijd.

N beetje laat misschien, maar wat is het nut van een tag voor de dagetappes ? Die vallen toch steeds ergens anders, afhankelijk van de mate van conditie en wijze van overnachten ? We krijgen met die tag een eindeloze rij tags langs de route. Km lijkt mij echter wel weer, maar lastig te bepalen.
Greetz Hendrik

Bedoel je met “tag voor de dagetappes” het opsplitsen van een meerdaagsewandeling in etappes en daar aparte relaties voor maken (en een “superrelatie” voor het totaal)?
Ik doe dat omdat voor de langeafstandsroutes ik het lastig te verwerken vind als alles in één relatie zit . Op zich kan JOSM dat aan, maar via openstreetmap.org/browse/relation/ wordt het erg traag en handelingen zoals de geschiedenis via /browse loopt dan niet altijd goed.

Ik ben het ermee eens dat iedereen zijn/haar eigen trajecten zal willen bepalen.

Ik volg ook niet de gepubliceerde etappes maar die die wij zelf hebben bepaald (meestal rond de 20-25 km).

Ik map ook alleen van wat ik in het veld tegenkom (de wit/rood tekens). Voor mij is het geen optie om de boeken daarvoor te gebruiken.

Ik merk ook dat ik het niet geheel doe volgens het systeem die Robert nu heeft staan hier.

De trajecten zelf moeten wel voorzien zijn van tags zoals type=route enz., anders worden ze niet goed verwerkt bij o.m. Lonvia’s Hiking map.

Voor mij geldt hetzelfde als Frankl2009.

Het Maas- en Peelliniepad heb ik ooit gemaakt als een relatie, maar dit vond ik moeilijk hanteerbaar.

Voor het Maas-Niederrheinpad heb ik dagetappes gebruikt, waarbij de etappes zijn zoals het mij het beste uitkwam met het openbaar vervoer.
Dit beviel me een stuk beter bij het invoeren.

In een ander topic “meerdaagse wandeling” vroeg ik om hulp bij het taggen van meerdaagse wandelingen. Cartinus maakte me attent op het Noord-Hollandpad dat hierboven ook genoemd wordt. Het was voor mij een goed voorbeeld. Daarin wordt echter het startpunt van een etappe aangegeven met “role=start”. Dat levert bij mijn “Groene Woud Pad” (id=2.420.097) de foutmelding op bij het uploaden: “rol start onbekend”. In de Wiki wordt geadviseerd het startpunt te taggen met “starting=yes”. Dat heb ik gedaan bij de startnode ( id=43529371) van de etappe 's-Hertogenbosch-Sint-Michielsgestel (id=2.445.071). De foutmelding blijft dan achterwege, maar ik vraag me af welk effect deze tag sorteert. Zowel “rol=start” als “starting=yes” is in Mapsource of op de Dakota 10 niet terug te vinden.

Binnen OSM is iedereen vrij om te doen en te laten wat men wil. Dat is toch onze unanieme insteek. Praten over goed en fout, correct of niet correct heeft dan ook geen enkele zin. Ik heb op de wandel pagina alleen een manier willen beschrijven die men zou kunnen hanteren in het mappen van lange routes. Overigens ga ik daarbij uit van de volgende argumenten.:

  1. Ik map de route zoals de maker dat bedoeld heeft. Ik verzin er verder niets bij. Ik map niet het prachtige zelf ontdekte omweggetje en ook het saaie rotstukje tijdens de route ga ik niet weglaten en neem ik gewoon op in OSM.
  2. Ik deel de trajecten in op de manier waarop de maker deze bedoeld heeft. Ik breek een relatie niet op een eerder of later moment omdat mij dat beter uitkwam.

En natuurlijk loop ik in de praktijk ook mijn eigen trajecten. Ik loop tussen de 15 en 20 km per dag. Maar dat maakt een andere wandelaar toch geen fluit uit. Die wil gewoon het Marskramerpad zien in OSM zoals deze door de makers is bedoeld en zeker niet met een ZMWandelaar-sausje. En ik vind het geen enkel probleem om een gelopen route 's avond te mappen en daarbij te beginnen in trajectrelatie a en te eindigen in trajectrelatie b. Ik mag dan soms eigenwijs lijken … er zijn grenzen. Hahahahaha.

+1. Ik heb een groot gedeelte van het Marskramerpad gemapt en dit argument heeft ook mij over de streep getrokken.

Die laatste is ooit een verzinsel van mij geweest. Hij werd in het leven geroepen toen ik zag dat het begin en eind van de relatie niet altijd het enige startpunt van een route was. Op veel dagroutes, zeker rondgangen door natuurgebieden, starten op verschillende plekken. Met deze tag kunnen deze startpunten prachtig gemapt worden.
Had nog altijd het voornemen om Lonvia te vragen deze tag te honoreren met een klein zwart vlaggetje op de lage zoomlevels. Lijkt een prima visuele aanvulling.

+1 Ook ik ga niet zomaar wat uit mijn duim zuigen.

  • Ik heb het Noord-Hollandpad in etappes getagged, omdat het op de borden in het veld ook zo staat aangegeven.
  • In het Willibrorduswandelpad zitten allerlei rondwandelingen, dus die heb ik zo opgebroken dat de rondwandelingen ook los te downloaden zijn.

Zoals al eerder opgemerkt is starting=yes op het object taggen niet zo’n goed idee. Je hebt namelijk geen duidelijke koppeling tussen die tag en de route. Het object kan bijv. een onderdeel zijn van meerdere routes, maar hoeft niet voor al die routes een startpunt te zijn.

Als je simpelweg wilt aangeven dat dat object een goed startpunt is om te beginnen met wandelen, dan is de tag compleet onduidelijk. Uit niets blijkt namelijk dat de tag iets met wandelen te maken heeft.

Mijn vraag is nog steeds: “Hoe zijn die startpunten dan herkenbaar en waar is dat te zien?”
Als daarop geen zinnig antwoord mogelijk is, zou het mi. aanbeveling verdienen om dat gedeelte in de Wiki te laten vervallen.

ZMW schrijft dat

Uniformiteit zou toch, niet alleen voor de beginnende mapper die moet zoeken in een woud van gegevens maar ook voor de eventuele gebruiker van het materiaal, zijn voordeel kunnen hebben.

Eens.
Dus als er niets te zien is in het veld, deel ik de etappes op in wat voor mij goed uitkomt (=wat ik per dag heb gelopen).

Edit: Ik heb ondertussen een boekje voor LAW 7-2 geraadpleegd. Het kortste traject is 4 km, het langste 8 km; de meeste zijn tussen de 5 en 6.5 km. Er zijn 51 kaarten. Ik vraag me af (a) of we moeten opdelen in iets wat niet in het veld te vinden is en (b) of we veel opschieten met zoveel trajecten.
Maar als we dat toch beter vinden, zal ik het een keer opnieuw bekijken.

Ik heb nu een stukje van het Maarten van Rossumpad gelopen, vanaf Heelsum richting Doorwerth (bij Arnhem). Dat het dit pad is, wordt duidelijk op een aantal wit/rood markeringen (omdat een NS-wandeling daar ook loopt, staat het bij de splitsing van de MvR en NS routes op de markering zelf). Dat gelopen stukje heb ik in een Traject-relatie gezet en deze in de(bestaande) Route-relatie. Andere stukjes in OSM zijn niet in Traject-relaties gezet maar (nog) direct in de Route-relatie.

Ik probeer het te doen zoals in de wiki en zie nu pas een aantal dingen die ik toch anders zou doen.

  1. Omdat alle traject-relaties in een route-relatie komen, is het m.i. niet nodig om operator= ook in de traject-relaties te noteren. Dat doen we ook niet met b.v. knooppunttrajecten.

  2. Ik heb in note= naast de naam van de route ook nog genoteerd begin- en eindpunt (daarvoor gebruik ik de naam van de dorpen bij begin en eind). Dit helpt als je met de hand de traject-relaties in volgorde zet in de route-relatie (al is dat volgens mij voor relaties niet echt nodig).

  3. Voor het Pelgrimspad 2 heb ik ook alle trajecten genummerd (in note= 2a, 2b enz). Het helpt om de traject-relaties in de juiste volgorde te zetten in de route-relatie, maar is niet strikt noodzakelijk. Of het mogelijk is (in JOSM) om de traject-relaties automatisch in de juiste volgorde te zetten, weet ik niet. Voor de rendering zal het niet nodig zijn, maar als je (bijvoorbeeld via Lonvia Hiking) een gpx download, is dat wel handig.

  4. Het lijkt me ook van belang om dezelfde richting aan te houden (niet voor het renderen, denk ik, maar wel voor evt.te downloaden gpx-bestanden). Een LAW is altijd in beide richtingen te lopen, dus als het wordt gelopen en in OSM gezet, dienen we dat in de gaten te houden. Ik heb nog niet gecontroleerd in welke richting de andere stukjes zijn gelopen, maar in JOSM is het t.z.t. altijd snel om te keren.

Zou leuk zijn als meerdere mensen stukjes van het MvRpad gaan lopen. Bestaande gpx-bestanden lijken, overigens, vrij oud te zijn. Er is hier en daar nogal wat aangepast aan de route.