Tagging rustpunt.nu locaties

Ik vraag me even af of er een taggingsschema is voor rustpunten.
De organisatie rustpunt.nu is al jarenlang een bekend fenomeen geworden in ons land, maar de tagging hiervoor blijft naar mijn idee wat achterwege.

Gemiddeld gezien wordt onderstaande taggingsshema aangehouden.
amenity=cafe
building=shed
description=koffie, thee en wc
operator=Rustpunt.nu

Ben ik de enige die amenity=cafe een misleidende tag vindt?
Wellicht opent deze discussie een taggingsshema welke een betere variant zou zijn.

image

Edit: Voorstel tot 2022-10-15T19:00:00Z
Edit: 2022-10-16T11:44:00Z brand ipv operator (zoals Allroads aangeeft)
Edit: 2022-10-17T17:23:00Z Toevoeging self_Service=yes

tourism = picnic_site
name = *
operator brand = Rustpunt.nu
self_service = yes
ref:rustpunt = ID van de locatie (toegewezen door rustpunt.nu)
website = *
brand:website = https://www.rustpunt.nu/

Mogelijk aanvullende tags zie onderstaande link:
building=shed
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:tourism%3Dpicnic_site
image

Als ik rustpunt.nl open krijg ik “Deze domeinnaam rustpunt.nl is geregistreerd en geparkeerd bij Vimexx”, ik vermoed dat .nl niet klopt en .nu moet zijn.

amenity=cafe vindt ik inderdaad misleiden, van de site:

Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende fietsers of wandelaars, herkenbaar aan het rustpuntbord tussen eikenhouten palen, een vaak onverwachte en mooi gelegen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop koffie, thee of beker limonade kan nuttigen met iets lekkers er bij; dit tegen een vrijwillige bijdrage. Ook kan van het toilet gebruik gemaakt worden.

Ik vindt highway=rest_area wel passen maar de beschrijving daarvan is wel heel erg op autoverkeer gericht.

Misschien leisure=recreation_ground, dat is lekker vaag en dat past wel bij deze “tussencategorie”

Het is al een aantal keren aan de orde geweest op het ‘oude’ forum.
Toen kwam ook al rest_area aan de orde, maar dat is toch echt wat anders.
Wanneer we het met de nu bekende tagging zouden moeten doen ben ik toch voor amenity=cafe (ook ergens anders voor bedoeld … De Starbucks) Maar dit gebruiken we ook voor van die theetuinen bij boerderijen.
En dan die aanvullingen (naam) van wat er nog meer is lijkt me het duidelijk.

1 Like

Van de bestaande tagging is amenity=cafe het beste. Ik zou wel voorstander zijn om een tag toe te voegen/verzinnen om aan te geven dat deze plekken wel heel informeel zijn.

Ik vind rest_area juist heel goed passen: A [W]rest area is place along a road, usually a motorway or dual carriageway, where a driver can stop to have a rest.
Dat ze er tijdens het uitvinden van die tag nog niet waren voor fietsers en trekkers, logisch dat ze het dan beschrijven voor motorvoertuigbestuurders, maar dat hoeft niemand tegen te houden om de nu veel voorkomende plaatsen met dezelfde functie maar dan voor fietsers en trekkers, ook rest_area te taggen. Ze met cafe aanduiden is veel gekker.

Ik zoiu het gewoon gaan doen.

Wat Peter zegt. Eventueel met als toevoeging: bicycle=designated? Ofschoon het volgens mij automobilisten het vrij staat hier ook gebruik van te laten maken.

Het is trouwens https://www.rustpunt.nu/, zoals Commodoortje al terecht opmerkt en niet .nl. Punt nu doet het wel gewoon.

Inderdaad eggie, in 2014 was dezelfde vraag al aan de orde.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=25085

Persoonlijk ben ik geen voorstander voor rest_area en wel om de reden dat dit naar mijn idee rustplaatsen langs autobanen zijn die hier bedoeld worden.

Mijn voorkeur gaat uit naar:
amenity=cafe
building=shed
description=koffie, thee en wc
operator=Rustpunt.nu
ref:rustpunt.nu=

Ben even benieuwd hoe een poll in deze gaat werken, en of hier meerdere inzichten naar voren komen, die een (toekomstige) conventie kan bevorderen.

  • Ik ben voorstander van amenity=cafe
  • Ik ben voorstander van highway=rest_area

0 voters

Ik vind een rustpunt, zoals omschreven op de site van rustpunt.nu, meer een plek om uit te rusten als ik onderweg ben, dan een plek waar ik doelbewust naar toe ga om een kop koffie of snack te eten.
Meestal zijn het ook gewoon een paar veredelde picknick banken en is er alleen self-service. De tag amenity=cafe vind ik zware overkill. highway=rest_area met toevoegingen doet m.i. meer recht aan de plaats. Dat highway=rest_area alleen voorbestemd is voor autosnelwegen kan ik niet uit de wiki opmaken. Sterker nog. De afbeelding uit de wiki laat juist een resting area zien die niet aan een snelweg ligt.
Ik vind dit wel een mooi voorbeeld: Node: ‪Rustpunt Melk & Meer Sleen‬ (‪8814408224‬) | OpenStreetMap

3 Likes

Ja mee eens, ik vind dat wij minder moeten kijken naar vervoersmiddel en meer daar wat de plek is of welke functie het uitgevend. Aangezien deze plekken bij de meeste mensen onderdeel uitmaken van een route. Is highway=rest_area prima.

Ik vind wel dat er een betere reden moet zijn dan dit rust punt is niet voor autos dus het is geen rustpunt, want functioneel heeft het dezelve mening. En als wij highway=rest_area hiervoor gaan gebruiken is die associatie snel genoeg weg.

Ook is een highway=rest_area meer een gebied/plek waarin dan weer amenity=cafe’s kunnen zitten, we zouden er ook voor kunnen kiezen om het beiden te doen.

2 Likes

Precies. Op een highway=rest_area verwacht ik niet per se een koffietje te kunnen halen, kan ook een simpele parkeerplaats zijn met hopelijk toiletten. Het lijkt me dus niet juist om amenity=cafe weg te halen. Je kan inderdaad eventueel beide doen, maar zonder amenity=cafe geef je niet aan dat er wat te drinken is - ookal is dat zelfservice.

1 Like

Ik ben er nog niet over uit, ik zie de discussie nog even aan!

1 Like

Ik heb inmiddels al wel een beter gevoel gekregen bij highway=rest_area
Weet iemand een simpele query te maken van rustpunt.nu locaties, en hoe daar de balans is?

1 Like

Bij een highway=rest_area zijn de voorzieningen minimaal, in tegenstelling tot highway=services. Een café hoort mijns inziens eerder bij een highway=services dan bij een highway=rest_area. (Telt koffie als brandstof voor fietsers?)

1 Like

Ik heb de organisatie achter rustpunt.nu gemaild of we de gegevens van de website mogen gebruiken. Dat mag, en we kunnen ook het gehele bestand krijgen, wat ze ook met andere clubs delen. Zij zijn wel bezorgd over het onderhoud, met name de rustpunten die eraf gaan, die moeten ook echt snel van de kaart. Ik heb toegezegd dat we dat binnen de community kunnen regelen, als we de updates krijgen.
Bovendien dat ze het in urgente gevallen (bv als ze ergens alkohol gaan verkopen móeten ze het adres afvoeren) zelf binnen enkele minuten weg kunnen en mogen halen.
Ik heb ook gezegd dat we niet periodiek de hele dataset uit OSM kunnen weghalen en opnieuw importeren.
Ik heb om te beginnen gevraagd om een aktuele dataset zodat we kunnen kijken wat we ermee kunnen.

3 Likes

Ik neem de integrale mail over, ivm de vermelding van de toestemming op de contributors pagina.

========
Hallo Peter,

We hebben feitelijk zeker geen moeite met vermelding binnen open streetmap.

Echter rustpunten zijn een dynamisch gebeuren, d.w.z. er vallen locaties af en er komen andere bij. Hoé kunnen we gezamenlijk voorkomen dat alleen de actieve rustpunten vermeld worden en als er een stopt dat die locatie ook absoluut verdwijnt? Het merk rustpunt is beschermd en locaties moeten aan bepaalde eisen voldoen. Als iemand als rustpunt stopt om bijvoorbeeld terras met alcohol te starten, dan willen wij als stichting rustpunt absoluut geen logo/vermelding meer van zien. Vanuit Bathmen worden centraal de actuele gegevens dagelijks gemuteerd.

Overigens wél met fors zwaartepunt eind maart (start seizoen) en eind oktober (eind seizoen).

We werken met bepaalde partijen als recreatieschappen of marketingbureaus samen door geautomatiseerd mutaties door te zetten: Wellicht dat dat bij openstreetmaps ook kan. Hoor graag,

Met vriendelijke groet,

Fred Heemskerk,

W www.rustpunt.nu

Van: Rustpunten <no-reply@rustpunt.nu>
Verzonden: donderdag 13 oktober 2022 12:04
Aan: Rustpunten <f.heemskerk@gmail.com>
Onderwerp: Rustpunten Contact

Naam : Peter Elderson
Email : pelderson@gmail.com

|Bericht :|LS Ik ben mapper voor OpenStreetMap. Wij willen graag de rustpunten op OpenStreetMap zetten. Dat gebeurt zowizo al, maar pas als wij een rustpunt op de weg gezien hebben. Het zou handiger zijn om de hele lijst van rustpunten vanaf deze site in OpenStreetMap op te nemen. Is dat toegestaan? Nog mooier zou zijn als wij een lijst van alle rustpunten kunnen krijgen en die in één keer in OpenStreetMap opnemen. Is dat mogelijk? Zo ja, zijn er voorwaarden? Met vriendelijke groet, Peter Elderson|

1 Like

Peter,
Goed geregeld!

Wees hier voorzichtig mee.

Een import ligt niet in de verwachtingen, wel een lijst van mogelijke handmatige toevoegingen. Misschien dat de tool die nu ontwikkeld wordt voor knooppunten, hier later goede diensten kan bewijzen. Die levert lijsten van (waarschijnlijke) toevoegingen, (waarschijnlijke) verwijderingen, (waarschijnlijke) verplaatsingen en wijziging van eigenschappen. Werklijsten voor het onderhoud en verifikatie, zeg maar.
Ik ben aan het broeden op verifikatie. De bron is wel precies de operator die zelf rustpunten toekent, intrekt en kontroleert, en ze muteren hun eigen bestand dagelijks; dat is een stuk betrouwbaarder dan bijvoorbeeld Wandelnet die periodieke data van anderen ongekontroleerd overneemt, aggregeert en weer publiceert.

1 Like

Ter informatie: Ik heb ooit eens een script geschreven om alle amenity=drinking_water tags in Nederland te vergelijken met die van de Drinkwaterkaart, zie ook het Drinkwaterpunten opnemen topic.

Dat script zou ook gebruikt kunnen worden om de rustpunt.nu punten te vergelijken met wat is opgenomen in OSM, als we tenminste met een query alle huidige rustpunt.nu uit OSM kunnen filteren.

2 Likes

Klinkt goed! Ik krijg het volledige bestand als csv-bestand, ik zal dat ergens neerzetten waar we allemaal bijkunnen met een linkje.
Daarna kunnen we periodiek mutatiebestanden krijgen. Ik ben nog in gesprek over de velden; het is nu naam, straat, hnr, woonplaats, postcode en latlon maar ze hebben ook URL van de websitepagina van het specifieke rustpunt en een (voor hen) unieke Id.
Voor de Id heb ik gevraagd of het ook toekomstbestendig uniek blijft, bv ook als ze naar een andere database of versie overstappen. Als dat zo is, is het wel een bruikbaar gegeven voor ons.

Toegevoegd: er zullen wel weer verschillende taggings gebruikt zijn bij de rustpunten in OSM, ga ik naar kijken als ik het bestand heb.

Ik heb een .xlsx bestand met alle huidige rustpunten ontvangen, ik zet het neer op een gedeelde google drive map. Idereen met deze link moet hem kunnen bekijken en kopiëren, zo niet dan hoor ik het graag: NL_OSM_FORUM - Google Drive

Kan jij hier iets mee, @emvee?