Taggen van wegen in NL

Zie op de afbeelding een stuk van Ede. De bruine wegen (bijvoorbeeld de Prins Bernhardlaan en de Juliana van Stolberglaan) hebben de tag

highway:unclassified

terwijl de Prins Hendriklaan (links) en andere omliggende wegen de tag

highway=residential

hebben. Voor de eerst genoemde wegen zou ik ook zeggen highway=residential want het zijn ook gewoon erftoegangswegen. Ook volgens https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging zou het zo moeten.

Kan iemand mij uitleggen wat het moet zijn en als het huidige inderdaad fout is, wanneer er

highway=unclassified

moet worden gebruikt want dat is mij niet helemaal van de wiki duidelijk?

bvd.

Het wegennet in Nederland is een donatie-import van Kaartenmaker AND geweest uit meen ik 2007. Het begrip highway=residential bestond toen niet. De laagste klasse van wegen was toen track en unclassified.
Veel binnenstraten moeten dus gewoon nog omgetagd worden naar residential.
Wanneer je naar de historie kijkt zie je vaak nog gewoon AND staan en heeft soms een latere mapper de weg alleen maar goed gelegd.
Ik tag nu de doorgaande wegen vaak nog als unclassified en de binnenstraten die geen doorstroomdoel hebben om naar residential als ik het toevallig tegenkom.

edit… Je kunt dus die binnenstraten gewoon omtaggen naar highway=residential

Bedankt voor je reactie, dat moet je ook maar net weten.

Dan nog een voorbeeld in het zelfde gebied. Moet hier de omcirckelde weg (30km/u) dan de tag

highway=tertiair

krijgen omdat het een vrij doorgaande weg is en de rest residential?

Kerkweg/Vincent van Goghweg is niet echt doorgaand. Beide wegen hebben eenrichting voor motorvoertuigen en ook nog in tegengestelde richting. Die kun je niet echt tertiair noemen.
Aan de eenrichting te zien, is juist een poging gedaan om het doorgaande verkeer te weren op deze weg.

Naar mijn mening mag er in deze gevallen best 'Duck-tagging* door lokaal bekenden toegepast worden. Ook de hiërarchie van wegen en straten is vaak op oude informatie gebaseerd, waarna, zoals Dick al terecht opmerkte, diverse snelheids- en verkeersremmende maatregelen gedaan kunnen zijn.

*: “If it looks like a duck and if it sounds like a duck, it must be a duck

Martin

Daar heb je wel een punt. Denk dat de gemeente inderdaad dit niet als doorgaande weg wil. Vroeger, voor de aanpassing naar eenrichting zou de tag tertiair wel gepast zijn maar nu niet meer. Ik zal alles daar dan naar residential omtaggen waar nodig.

Uiteraard niet “tertiair” maar highway=tertiary

Ik zou doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (bv een weg rond een aantal wijken) als unclassified taggen, als het grootste deel ervan niet direkt bedoeld is als erftoegang. Als het grootste deel ook nog direkt toegang tot woningen geeft, dan toch residential.

Zo hebben we bij mij in de buurt (Nieuwerkerk aan de IJssel) een 50 Km-weg rondom de binnenwoonplatats, maar er zijn ook wijken buiten die weg gebouwd. De toegangswegen vanaf die weg tot in de wijken zijn 30 Km (zones) en daaraan staan direkt toegankelijke woningen, flats en hun parkeeerplaatsen. En nog kleinere woonstraatjes. De 50 Km-weg heeft voor pakweg eenderde van de lengte ook woningen, maar die zijn allemaal afgeschemd met stoep/groenzone/fietspad/sloot of vergelijkbaar bv schuttingen, zodat je niet direkt vanuit de woning de weg op gaat. Oversteekplaatsen zijn er wel, maar nooit direk vanuit de woningen en het zijn allemaal zebra’s.
Dat vind ik dus echt wel unclassified, hij kan zo buiten de bebouwde kom doorlopen als een verbindingsweg kleiner dan tertiary.

Tertiary binnen de bebouwde kom dat kan wel, maar dan moet het toch echt wel een behoorlijk afgeschermde doorgaande verbinding zijn, waar geen woningen direkt op uitkomen. In steden vind je die wel, hier in Nieuwerkerk aan de IJssel niet.

Voor mij dan he.

Het gaat bij primary-secundary-tertiary-unclassified om de functie van de weg binnen het wegennet, niet om de uitbouwstatus. Een doorgaande weg binnen de bebouwde kom kan te weinig ruimte om zich heen hebben waardoor geen plek is voor een ventweg. Dan komen de woningen er gewoon direct op uit, maar de functie als doorgaande weg verandert niet. Het kan dan gewoon tertiary of secundary zijn.

Methodiek:
Het kwalificeren van een weg is in OSM gebaseerd op de doorgaande functie, van waar, naar waar, stad/stad, stad/dorp, dorp/dorp, dorp/wijk, dorp/bedrijven, dorp/achterliggend gebied, wijk/winkels, wijk/bedrijven, wijk/achterliggend gebied, etc.

Wanneer er geen doorgaande functie is naar en er alleen huizen aan staan dan residential.

Het is dan ook kijken, wie er langs gaan (moeten).

Is er een supermarkt en wellicht andere winkels, dan heb je te maken met vrachtverkeer, maar ook andere, die de meest geschikte route kiezen om hun boodschappen te doen, te sporten of anderzins. Mensen die van buiten het gebied (wijk, dorp), er naar toe gaan.
De aan- en afrij route zou ik niet als residential kwalificeren. (hoeft niet altijd doorgaand te zijn)
Zo heb je wel meer clusters van instellingen, scholen, sport accomodatie, geloof of anderszins, die een bewegingspatroon veroorzaken,** anders dan het gaan van en naar je woonfunctie**.

concreet: de doorgaande functie is meer bepalend dan het gaan van/naar de woonfunctie.

Locatie:
Oude Bennekomseweg, Zuidplein, Parkweg, Ede is voor mij geen residential.
Vanwege het aan/afvoer karakter. Ondanks dat er een deel eenrichting is.
Naar station, parkeergelegenheid, winkels.
Dit eenrichting dwingt je wel om aan de andere kant een route te kiezen naar een hoger gekwalificeerde wegcategorie (tertairy, etc. Niet via een residential.

Voorbeeld:
Een dorp met een weg door naar achter het dorp liggende agrarische bedrijven, verder hoofdzakelijk agrarisch bestemming (doorgaand). Weg in het dorp is 30 km zone met drempels, klinkers, in dorp alleen woningen. De doorgaande functie is bepalend, bereikbaarheid achtergebied, dit met vrachtwagens (o.a. melkveehouderij) dus unclassified.

Dit heb je bij meer dorpen achter het dorp zijn wat bedrijven, vooral, alleen door het dorp heen te bereiken naar het hoofdwegstructuur, deze weg is op zijn minst unclassified.

Dat er alleen woningen aan staan maakt niet uit op dat stuk binnen de bebouwde kom. Het er uit zien als, is niet het bepalende voor de wegkwalificatie. Bepalend is de doorgaande functie. “OSM methodiek”.

Als er normaal vrachtwagens langs gaat, dan stel ik residential al snel ter discussie.
Zo ook als er bepaalde gebouwen of clusters in de wijk zijn.

Ik geef bijvoorbeeld in OSMand de residential wegen een andere kleur, zodat, als ik recreatief rijdt (met ouders onderweg) zo min mogelijk door woonstraten rijdt, maar wel de doorgaande unclassified kan nemen, naar dat leuke weggetje achter het dorp. Met die boerderijen.

Helaas zie ik OSM’ers dit omtaggen naar residential, wat in mijn optiek onterecht is.

Zo wordt de tag residential er niet duidelijker op.
Een vrachtwagen moet ook op basis van residential tagging, een juiste beslissing kunnen nemen.

Ja, eens. De woningen zijn wel een hint, maar dat is wel gebiedsafhankelijk. Er zijn zat doorgaande wegen met vrachtvervoer etc. waar woningen direkt op uitkomen. Maar in stadsgebieden neemt men meestal maatregelen om wonen en doorgaand verkeer / vrachtvervoer te scheiden ivm de veiligheid.

+1