Taggen van waterlopen

goed als ref:VHAG dan.

VHAG ?
Sorry voor de vraag naar een teer punt misschien.
Maar is er dan ook een WHAG voor Wallonië, daar liggen toch ook waterlopen als Maas of Meuse ? Als buitenlander zie ik Belgie als een geheel, maar slechts de VHAG wordt genoemd, vandaar mijn verwondering ?

In Belgie heb je alles in veelvoud, bv. 4 ministers van milieu. Veel dingen gebeuren op gewestelijk vlak en dus Vlaams / Waals / Brussels / Duitstalig.

Gerhagenloop of Uilenkoploop ? Op verschillende sites van o.a. W.E.T. en ANB en Erfgoed en Wikipedia en nog eens wikipedia word er vermeld van een Gerhagenloop, doch Geopunt noemt die Uilenkoploop, met alt_name Gerhagenloop . Wie is eigenlijk degene die beslist, hoe die waterloop werkelijk noemt ?
M.a.w., wie moeten wij (in OSM) als referentiepunt van waterloopnamen nemen ? :roll_eyes:

edit ; heb contact gehad met W.E.T. ; Gerhagenloop , door Gerhagen, tot aan grens met Okselaar, en dan verder noemt die waterloop Uilenkoploop →
https://www.openstreetmap.org/way/508954065#map=17/51.03942/5.01281

Normaal gezien nemen we wat we ter plaatse zien.
Bij gebrek aan bordje ter plaatse moet je een keuze maken. Ik zou eerder Geopunt volgen. Je kan ook de alt_name overnemen.
Dan zijn beide namen al opgenomen en kan je op allebei zoeken. Een andere mapper kan dan de namen nog altijd omwisselen.

p.s. Beide Wikipedia artikels zijn slecht, want er staan (bijna) geen bronnen bij. Iets wat bij een goed artikel wel het geval is.

Nu ‘spreek je jezelf een beetje tegen’ he, want, jij pleit altijd voor de ‘dingen ter plaatse te verifieren’, doch, als de mensen van ‘ter plaatse’ zelf zeggen, hoe die waterloop noemt, dan zullen die het toch wel beter weten zeker :wink: . Maar nu , zeg je , dat Geopunt gelijk heeft, en aldus geef je ‘de alleenheerschappij’ van het benoemen van namen over aan Geopunt/AGIV :stuck_out_tongue: .
En Geopunt zelf heeft me eens ooit geantwoord, dat ze het benoemen van namen overlaat aan de ‘plaatselijke gemeente’ … :stuck_out_tongue:
P.S. ; Heb in dit verband maar een mail naar W.E.T. gestuurd →

Ik ging ervan uit dat WET een overheidsinstantie was, net zoals AIV. Dus met nul lokale kennis. Blijkbaar is dat niet het geval.
Dus voor mij was er weinig onderscheid tussen het lijstje van referenties dat je had opgegeven.

Mijn mail is verstuurd naar Willy Vanwesemael(W.E.T.) → http://www.hbvl.be/cnt/blipe_01707264/gerhagen-is-limburgse-poort-tot-de-merode
:wink:

Als iemand (zoals ik o.a.), een (nieuwe)waterloop map in een gebied, en nadien de landuses e.d. in de omgeving wil corrigeren door die op de juiste plaats te zetten, is dat ‘dikke klote’ om geplakte landuses e.d. los te krijgen . Op vele wegen is dat ook het geval. :roll_eyes:
Wat is de beste oplossing daarvoor? →

Ik deel je pijn. Als je JOSM gebruikt, kan je de landuse selecteren en volledig losmaken (wegen losmaken “G”)
De landuse is dan ook wel losgemaakt van alle andere landuses.

Je kan je verschillende zaken doen. Ik gebruik de modus "Wegnauwkeurigheid verbeteren “W”. Dat is misschien wel een plugin.
Je kan dan vrij gemakkelijk de positie van de oude knopen verzetten.
Andere mogelijkheid is de landuse opzij te zetten en volledig opnieuw te tekenen. Dan met Geometrie vervangen, kan je de oude (opzij gezette landuse) vervangen door de nieuw getekende en toch de historiek behouden.

Voor de overlappende, losgemaakte landuse knopen geven wel een warning bij het uploaden. Maar die kan je automatisch laten herstellen.
Misschien is er nog een betere methode ?

Tnx for info escada, heb nog een interessante link over waterlopen-categorieen gevonden →

Er was een discussie op de tagging mailing list op vraag van een van de makers van de “standard” style op osm.org
Zij hebben nood aan een gemakkelijke manier om waterwegen te classificeren, zodat bv. belangrijke waterlopen al bij een hoog zoom niveau getoond worden. Er kwamen wat voorstellen op tafel, maar geen enkel voorstel was gemakkelijk te taggen zonder de volledige waterloop te kennen.

Deze problematiek sluit een beetje aan bij jouw laatste post.

Volgens ;

kom ik tot het besluit, dat bij taggen van waterloop ;

ditch = greppel width < 1 meter

stream = beek width 1 - 3 meter

river = rivier width > 3 meter

correct ?

Heb ook (alhoewel mailinglists ‘mijn ding’ niet zijn) een mail erop gezet → https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2017-August/033036.html

edit ; zou een ‘unieke opportuniteit’ zijn, als men een WORLD WATER ATLAS kon maken , die in plaats van zoiets als de vlaamse VHAG-referentie, een WIKIDATA - referentie zou gebruiken, daar de WIKIDATA-code-nummers uniek zijn, en dan RECHTSTREEKS linken aan OSM.
En aldus zou men geen ‘kaartjes apart’ moeten maken, zoals o.a. bijvoorbeeld bij de Maas → https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
just my 2 cent … :wink:

Heb ‘pas ontdekt’, dat er eigenlijk al zoiets bestaat nml. WIWOSM, en er word op vermeld ;

doch er is blijkbaar nog ‘werk aan de winkel’ om items meer en meer een wikidata-tag te geven, want de gegevens van de Maas op WIWOSM-kaart zijn volgens mij niet correct :roll_eyes:

Er zijn inderdaad wat projecten en experimenten om Wikidata en OSM beter te laten samenwerken. iD zal bv. automatisch de wikidata ID toevoegen als je een wikipedia artikel als tag toevoegd. Er is een plugin voor JOSM die toont welke wikipedia / wikidata items bestaan in een bepaald gebied en waarvoor er niets gevonden wordt in OSM.

Mapbox heeft zich ook op dit topic geworpen, maar focust momenteel nog op de administratieve grenzen. Er zijn al een paar Wikipedia’s die admin. grenzen uit OSM halen (ik dacht bv. de Russsische)

Een van mijn lopende projecten is om Wikidata items te maken voor alle kerken en die IDs ook in OSM in te brengen.

Waarschijnlijk bedoel je deze → https://josm.openstreetmap.de/wiki/Help/Plugin/Wikipedia
:wink:

inderdaad, sorry dat ik geen moeite heb gedaan om de link zelf even op te zoeken

geknipt

Even inpikken, gezien waterlopen nogal tegen mijn vakgebied aanleunt:

Over categoriën van waterlopen:
Wat hier eerder gepost werd, is inderdaad zo ongeveer de initieel gehanteerde logica. In West-Vlaanderen is het echter zo dat een paar jaar terug bijna alle gemeenten hun ‘gemeentelijke’ (= 3e categorie) waterlopen hebben overgedragen aan de Provincie. Daarbij zijn ze ook allemaal naar 2e categorie overgezet. Op vandaag is de categorie dus eerder nog als indicatie van de beheerder te beschouwen, dan strikt als een indicatie van de omvang van het afstroomgebied. De overgangen tussen 2e en 1e categorie volgen wellicht wel nog niet logica.

Over het ‘bovengronds’/‘ingebuisd’ karakter van waterlopen. In mijn regio is er referentiemateriaal door een (verfijnde?) versie van de Atlas der Waterlopen die op het geoloket van de Provincie West-Vlaanderen te vinden is:
https://www.geoloket.be/SilverlightViewer/Viewer.html?Viewer=GISWest&LayerTheme=11
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ‘open’ en ‘overwelfde’ tracés.

Intuïtief lijkt me dan ook dat een ‘open trace’ layer 0 zou zijn, en een ‘overwelfd trace’ layer -1. Als dat betekent dat een layer -1 niet overal gerenderd wordt, lijkt me dat voor de weergave van OSM volgens standaardstijl helemaal niet erg (omdat je die ook niet ‘ziet’), maar het is wel een meerwaarde dat de data er in zit, voor custom stijlen / bewerkingen / …