Taggen van waterlopen

Is het niet beter van waterlopen over de hele lengte te taggen met layer -1 , en zou dat niet beter “default” zijn in een editor zoals JOSM enz. ?
Ne zekere Jakka is telkens (wegens een osmose warning of zoiets) aant “corrigeren” ;
http://www.openstreetmap.org/changeset/35832821
http://www.openstreetmap.org/changeset/35833489

wiki.openstreetmap zegt immers :
… alternatively tag the watercourse with layer=-1

Ik ben zeker geen voorstander van een waterloop layer=-1 te geven. Layer tag kan het best enkel gebruikt worden als er twee OSM-ways elkaar kruisen. Het toevoegen van bruggen of "culvert"s is sowieso de betere oplossing, want dat geeft meer detail.

Ik meen mij te herinneren dat er ooit een discussie was rond layer=-1 op de tagging mailing list, waarbij de meeste geen voorstander waren van layer=-1 op de waterway te zetten. Ik weet niet wie die tekst op de wiki geplaatst heeft. Ik denk dat Osmose het hier dus bij het rechte eind heeft om aan te raden die -1 niet te gebruiken.

Als men(ik onder andere) een nieuwe waterloop wil toevoegen, is dat (meestal) over een heel lang parcours, en dan word er heel dikwijls wegen doorkruist. Als men dan simpel die waterloop met layer -1 tagt, is er geen probleem(fout) meer van kruisende wegen.
Als er dan (later eventueel) iemand meer detail wil geven aan zulk een kruising, door er een"culvert"(tunnel/zinker/duiker) of brug te plaatsen, is dit ook “simpel”, omdat, dacht ik, als men op een waterloop, die al een layer -1 heeft, en men dan (via JOSM o.a.) een culvert toevoegt, verkrijgt die culvert “automatisch” ook layer -1 .
Ook, als iemand zoals Jakka een bepaalde kruising “corrigeert” , door op die plaats de waterloop layer 0 te geven, kan er verderop, terug een fout ontstaan, doordat bijvoorbeeld een bruggetje in een bos over die waterloop, of een weg(getje), die op dat moment op een deel van de map ligt, die hij nog niet heeft gedownload(en aldus niet kan zien), of als er iemand een nieuwe weg mapt over die waterloop, en vergeet van die kruising te “valideren” enz…
En alles welbeschouwd, wat zijn dan de eventuele nadelen, als men de volledige waterloop tagt als layer -1 ?

Ik volg gewoon de wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:layer
Ik concludeer hier: het principe dat alles begint op zelfde niveau “0” die niet moet getagd worden “layer=0” het is niet omdat iets lager ligt of de rest dat je opeens een ander niveau moet gebruiken. Welke layer voor vb: kalk rotsen calais ten opzichte van de zeeniveau of van een bergketen…
Ik vermoed dat layer ontstaan is om daar waar de niveaus kruisen een onderscheid te maken wat boven ligt, hoogst zuiver getekend “gerenderd” moet worden en wat eronder bevindt “ghost” lichter gerenderd moet worden.

grtjes

S3translate.

Je viens de suivre le wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:layer
Je conclus ici: le principe que tout commence au même niveau “0” qui ne devrait pas être étiqueté «layer = 0" il est pas parce que quelque chose est plus bas que le reste que vous avez soudainement besoin d’utiliser un niveau différent. Quelle couche par exemple: des falaises de calcaire Calais par rapport au niveau de la mer ou sur une chaîne de montagnes …
Je soupçonne que la couche est de se poser où les niveaux se croisent pour distinguer ce qui est ci-dessus, très pure signé “rendu” devrait être et ce qui est en dessous, «fantôme» doit être rendu plus léger.

Voor en tegenstanders in https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2014-March/016861.html

BTW, ik splits zelfs dikwijls grachten als ik zie dat er een inrit is voor een veld, met enkel bij die inrit tunnel=culvert, layer=-1. Dan teken ik liever een grachtje minder, maar ik opteer voor de correctere tagging.

Layer zou enkel maar bij bepaalde objecten mogen/moeten gebruikt worden IMHO.

Ik weet wel dat “iets lager of hoger” nix te maken heeft met layers ;
A bridge is at layer 1 even if it is only several feet above sea level while the peak of Mount Everest is at layer 0 even though it is 8848 meters above sea level.

Als men een heel lang parcours, met vele “tiles” download, om een volledige nieuwe waterloop in kaart te brengen, is het een hele “gedoe” om , telkens men een weg of zo kruist, dan nog eens daar een brug(getje) of culvert gaan mappen, vandaar dat ik gans die waterloop tag met layer -1 .

En als je dan toch “corrigeert”, dan best een “culvert” van meer dan 1 punt ; http://www.openstreetmap.org/way/385035008

tevens heb ik eens ergens gelezen, dat men niet moet mappen “voor de renderers”, maar enkel voor OSM :stuck_out_tongue: ;
Wiki zegt ;

maar deze beek is toch wel zichtbaar in OSM ; http://www.openstreetmap.org/query?lat=51.23761&lon=4.69527

dus is die hele wiki uitleg blijkbaar wel “verwarrend” …

volledig mee eens met deze uiting :slight_smile:

De wiki wordt geschreven door verschillende mensen, die allemaal een verschillend idee kunnen hebben.
Dus kunnen er wel eens conflicten tussen verschillende pagina’s bestaan. Zoals de layer page die zegt layer enkel op brug, tunnel enz. en de waterway page die zegt op de hele waterloop.

“Het argument van heel gedoe” vind ik niet zo’n goed. We proberen een zo juist mogelijke kaart te tekenen, dat vereist veel details. Als je enkel layer=-1 op een waterloop zet, zullen veel renderers geen tunneltjes tekenen onder de wegen en dan kan je in het eindresultaat niet zien wat er nu onder wat loopt, of er nu een brug is of een culvert. layer=-1 vereist tunnel=… voor mij.

niet moet mappen “voor de renderers” wil enkel zeggen dat je om iets geel te kleuren niet leisure=beach moet toevoegen. Wat niet wil zeggen dat je goede tags niet zou moeten toevoegen.

Het feit dat ergens een brug is, is belangrijke informatie. Ook het onderscheid tussen brug en culvert. Waarom zou je die informatie weglaten ?

JOSM: 2 nodes plaatsen op de way, P typen, stukje selecteren, op brug/culvert icoon klikken in task bar (config met one-click etxensie). Done, op naar de volgende. Niet echt een “gedoe” :slight_smile:

osmose als de ingebouwde validatie zijn een hulpprogramma’s die tags toetsen aan de regels die voorgesteld worden op de wiki’s
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Osmose

Vaststellingen voor gans Vlaanderen.
http://osmose.openstreetmap.fr/nl/errors/?country=belgium_flanders&item=xxxx

Vaststellingen op naam.
http://osmose.openstreetmap.fr/nl/byuser/?username=henke54#

Die osmose is ook niet “alleswetend” he, want die geeft een fout aan een straatnaam met 2 namen ;
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Osmose/issues#5030 ,
doch heb dit al eens gemeld, maar weinig “reactie” op gekregen ;
http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=31935
https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto/issues/1735

Ik ben het ook niet altijd eens met Osmose, maar een kruising tussen twee 2 wegen zonder aan te geven of er een tunnel of een brug is, is onvolledig.

BTW, als we deze discussie niet zouden hebben, had een van ons al lang jouw rivier kunnen verbeteren door overal tunnels (culverts) of bruggen te plaatsen :slight_smile:

Ok, ik zal zoveel mogelijk alle waterlopen, die ik map, NIET als layer -1 taggen, doch als men een waterloop in kaart brengt, die door een (ondoorzichtig) bos bijvoorbeeld loopt, en in dat bos een weg doorkruist, kan men niet zien of dat een brug(getje) of een tunnel is, en dan tag ik enkel maar het kruisend stukje waterloop met layer -1 … misschien best zo … :wink:

Ook zou ik de Gewestcode van een VHA waterloop (VHAG-code = Identificatiecode voor een VHA-waterloop binnen het Vlaams Gewest) willen toevoegen, en doe dit via de label ‘ref’ , of bestaat er een andere of betere manier hiervoor ?

Er zijn nogal wat mensen die tegen het toevoegen van allerlei externe referenties zijn, zeker als ze niet zichtbaar zijn tijdens eens survey in het veld. Als je ze toch wil toevoegen, zou ik voor ref:vhag of zo gaan.

VHAG is een manier om een waterloop uniek te vernoemen, en word klaarblijkelijk meer en meer bijgevoegd bij de naam van de waterloop, want die naam kan soms erg verschillen.

Bovendien kan je makkelijk die VHAG zien op geopunt (waterlopen) ;
‘Kaarten en Plaatsen / VHA-basislagen’ en dan ‘Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-waterloop.namen’ aanvinken .
Dan inzoomen op een waterloop, en die aanklikken.
En dan op ‘Naam van de VHA-waterloop’ klikken.
Daar kan men dan de VHAG / naam / alternatieve benamingen(alt_name) / lengte van die waterloop bekijken .

Henke, wat ik wel lastig vind aan die VHAG is dat je geen onderscheid ziet tussen bovengrondse en ondergrondse waterlopen. Bij mij in Halle is er nogal wat gekanaliseerd…

joost, volgens mijn begrip is VHAG een unieke codenummer om een waterloop te definieren, daar er (soms) waterlopen zijn, die 1 naam gekregen hebben op geopunt ('het kind moet ne naam hebben he ;p ), maar die (soms) dan uit verschillende andere waterlopen is ‘samengesteld’ , en aldus om vergissingen te vermijden, best vernoemd worden , samen met die VHAG … just my 2 cents …
Voorbeeld :
Grote Nete (VHAG : 8501) ;
bij wikipedia gaat Grote Nete maar tot Lier (en is ‘maar’ 44km lang volgens hun), om dan met Kleine Nete de Nete (of Beneden Nete) te vormen ;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Nete

Bij geopunt is die Beneden Nete of Nete OOK als Grote Nete benoemd, en aldus 101757,23 m lang , met 1 enkele VHAG (8501)

ander voorbeeld :
Stampkotbeek (VHAG : 5274) ;
heeft als alternatieve namen : Wallebeek - Lozerbeek - Molenmeersbeek (waarschijnlijk omdat die namen van zij-vertakkingen komen)

cadgis geeft ook al wel eens verschillende namen aan een waterloop t.o.v. geopunt …

en zo zijn er nog vele voorbeelden … wie heeft er nu gelijk ? wikipedia of geopunt of cadgis ? ;p

Ik neem alvast de VHAG van geopunt als referentie … wat jullie ?

Aan de brug van de E19 over de “Nete” hangt een bord met “Nete”, niet “Grote Nete”. Heb daar gisteren speciaal opgelet. Dus niet zoals in Geopunt…

JUIST DAAROM is het belangrijk van die VHAG als ref bij te voegen om geen vergissingen te maken bij het noemen van een waterloop he … of het nu Nete of Grote Nete of Beneden Nete is, de VHAG blijft dezelfde → 8501 :slight_smile: