taggen bij fout wegbeheerder

Gisteren heb ik per ongeluk een aantal oneway:bicycle=no tags verwijderd. Ik realiseer me nu dat die tags technisc h gezien correct zijn.

Het gaat om een smalle straat waar terecht eenrichtingsverkeer is ingesteld. Naast de rijbaan ligt een smal fietspad, beide lopen dezelfde kant op. De rijbaan is smal genoeg en er wordt hard genoeg gereden dat tegen de richting in fietsen gevaarlijk is.

Aan het begin en eind staan borden C3 resp. C2 (zonder uitzondering voor fietsers).

De fout van de wegbeheerder is dat er een aantal smalle zijstraten zijn die toegankelijk zijn voor fietsers waar op de kruispunten geen enkel bord staat om aan te geven dat er sprake is van eenrichtingsverkeer.

Technisch gezien is dus alleen het stukje bij het bord C2 eenrichting voor fietsers. Dus de andere stukken met oneway:bicycle=no taggen is correct.

Maar als een navigatie systeem op basis van die tags een fietsers tegen de richting in die straat in stuurt dan heeft die fietser wel een probleem. Dus ik vraag me af of niet beter is om in zo’n geval de straat maar als eenrichtingsverkeer te taggen.

Mij lijkt dat je daar gelijk in hebt, als de bedoeling inderdaad zonneklaar is.

Het is onze bedoeling om een kaart te maken die de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeeft. We kunnen dat doen door de kaart aan de passen aan de werkelijkheid, maar in zo’n geval heeft het mijn voorkeur de werkelijkheid aan te passen aan de kaart… Misschien even een Melding Openbare Ruimte insturen richting de gemeente om aanvullende borden te laten plaatsen?

Interessant geval van bordblindheid van mijn kant. Staat er bij een kruising waar ik toch al een jaar lang iedere werkdag langs kom gewoon een bord D6.

Dus ik moet toch maar eens werk gaan maken van het intekenen van losse verkeersborden.

:slight_smile: :smiley: