Tagga byggnad som riven

Efter tips om att det är viktigt att behålla historiken kring objekt i OSM så undrar jag hur man bäst kodar en riven byggnad. Det finns viss historia kring byggnaden som kan vara intressant att behålla. Och hur gör ni med byggnader överlag som rivs? Raderar ni objektet eller vilken taggning använder ni?

Jag taggar rivna byggnader med “removed:building=" i st. f. "building=”.

Se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:removed:

/hca

Yes, då gör jag så. Jag upptäckte den bra:iga sidan https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lifecycle_prefix och jobbar efter den.