tag surface - ankieta

Ostatnio zauwa?y?em, ?e jest kilka sposobów jego u?ywania, nie tylko ten, tóry uzna?em za s?uszny, i nie wiem, jakiego mam u?ywa?.
Pomijam to, co si? robi przy highway=track

Do tej pory robi?em tak:
brak tagu - brak danych
paved - asfalt lub w miar? równy bruk, beton
unpaved - ?wir, ?u?el, piasek
cobblestone - bruk, asfalt z wyrwami, w których jest bruk lub co?, co nie nadaje si? do jazdy ale nie jest piachem

Spotka?em si? z takim sposobem:
brak tagu - asfalt
paved - bruk
unpaved - brak sta?ej nawierzchni

Spróbowa?em zajrze? w inne rejony ?wiata, ale tam przewa?nie tego tagu brakuje.
My?l?, ?e w takiej sytuacji powinni?my pod??a? g?osem wi?kszo?ci, st?d “ankieta” w tytule :slight_smile:

Pierwszy sposób wydaje mi si? s?uszniejszy. Z tym, ?e brak tagu, to nie brak danych, ale „rozs?dna warto?? domy?lna”. A wi?c,
dla highway=residental,tetriary,… b?dzie to „paved”, dla track, trackgrade=1 te?, ale ju? dla dalszych trackgrade ‘unpaved’ uzna?bym za domy?lne.

Jak proponowa?by? oznaczy? stan braku danych?
Na pewno jest potrzebne co? na jego oznaczenie, cho?by w przypadku importów z UMP, które nie mówi? nic o nawierzchni - trzeba by?oby uzupe?nia? im ten tag podczas importu oaz tym ju? zaimportowanym (=ba?agan :)).

Inna kwestia to to, ?e z w moim odczuciu highway=tertiary (drogi powiatowe) s? mniej wi?cej po równo asfaltowe i szutrowe…

Ja bym unikal uzywania cobblestone dla asfaltu bo cobblestone znaczy bruk. Do rownosci albo nierownosci uzywam smoothness= bo nie znalazlem lepszej konwencji (very_bad - bardzo wyboista, bad - typowa polska ulica, intermediate - niedawno remontowana :), http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:smoothness)).

Zdaza sie jeszcze surface=gravel jako zwirek i concrete_blocks jako plyty

Niby obsolete, ale
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface

Mi tylko brakuje concrete_blocks w tym opisie.