Tag 'motorroad=yes' momenteel overbodig

De tag motorroad=yes wordt veel toegepast terwijl het niet optimaal wordt gebruikt. Als de toegangsrestricties en de gegevens over motorroad op de Wiki kloppen dan zou de tag drie andere tags overbodig kunnen maken, namelijk agricultural=no, maxspeed=100 en minspeed=50.

Ik heb wat zoekopdrachten uitgevoerd met Overpass Turbo. Minspeed=* wordt vrijwel niet gebruikt in Nederland. Alleen op één locatie in Culemborg is minspeed=50 gebruikt en dat betreft een tertiaire weg. Verder begrijp ik dat er in Nederland wel een regel is over de snelheid die een voertuig moet kunnen en mogen behalen, namelijk 50 km/u op een autoweg en 60 km/u op een autosnelweg, maar het is geen wettelijke minimumsnelheid.

Maxspeed=* zou dan in combinatie met motorroad=yes alleen gebruikt hoeven worden als deze afwijkt van 100 km/u. In de praktijk wordt maxspeed=100 meestal wel getagd in combinatie met highway=trunk en ook i.cm. highway=motorway komt het veel voor.

Het overbodige agricultural=no lijkt voornamelijk een overblijfsel van de automated edit van Dutch Mapper van enige tijd geleden. Marczoutendijk heeft een groot deel van de extra tags kunnen weghalen maar deze tag is blijven staan.

In de huidige situatie geldt voor motorroad=yes:

  • geeft strikt genomen onjuiste informatie over minimumsnelheid;
  • wordt in de praktijk veel gebruikt maar nauwelijks om maximumsnelheid op 100 km/u vast te stellen (er is dus een tag te veel);
  • wordt sindskort niet of nauwelijks meer gebruikt om agricultural=no te laten gelden.

De meerwaarde van de key motorroad is er voor Nederland op dit moment dus niet en bij optimaal gebruik slechts beperkt (één tag die twee vervangt geldt alleen voor autowegen waar de normale maximumsnelheid van 100 km/u geldt).
Ik vermoed dat de meeste mappers liever zoveel mogelijk maxspeed=* gebruiken, mede omdat het ontbreken ervan de indruk kan wekken dat de geldende maximumsnelheid nooit door een mapper is vastgesteld.

De kortste weg om hier iets aan te doen is door alle agricultural=no (weer) weg te halen waar er al motorroad=yes staat. Een moeilijkere maar mogelijk completere optie is om te komen tot consensus en vervolgens aanpassing in info om gebruik van motorroad=* in Nederland op te geven.

Inhakend hierop, ik ben niet zo van de defaults, is voor mij meer een richtlijn, heb alle tags liever op het item.
Makkelijke te renderen ook voor andere groepen, we werken nu eenmaal wereldwijd en apps worden over de grens gebruikt.

Dan maakt het zichtbaar maken ook makkelijker. (Ja, ik weet het, site niet aan de tijd aangepast) Duurt even voor het resultaat zichtbaar is.