Tag for farlig skolevei

Hei folkens,

Serit Eltele as har i de siste årene steget inn på markedet for administrasjon av skoleskyss. I forbindelse med dette gjør vi en del avstandsberegninger for å avgjøre rett til fri skoleskyss. Per i dag er disse beregningene spredt over en rekke forskjellige systemer avhengig av fylke og kommune.

Vi ser et behov for å kunne standardisere dette ut til én plattform, og der er OSM+OSRM en soleklar kandidat.

For å kunne bruke kartgrunnlaget behover vi å berike det med informasjon om farlige skoleveier, og tenkte derfor jeg ville ha litt input fra miljøet.

Kommuner står selv fri til å definere hva en farlig skolevei er. Dette er typer vedtak vi har sett hittil:

  • Farlig for alle elever
  • Farlig for elever under et visst klassetrinn (en vei kan for eksempel være OK for allmen ferdsel til fots, men anses farlig for småtrinnet)
  • Farlig om vinteren

foot=no er naturligvis ikke et alternativ da det er fullt mulig å gå langs disse veiene for publikum generelt.

En naiv første idé er dangerous_road_to_school:[yes | <årstrinn>], og en tilsvarende dangerous_road_to_school:winter.

Noen innspill til dette?

Hei.

Jeg syns dere skal ta dere en tur innom oss på Entur, da vi i bunn og grunn jobber med det samme som dere. Vi bruker OSM+OTP. Vi har også samme behov som dere vedr. merking av ulempelige veier for ruting. Vi har også i det siste sett på å implementere denne PR’n: https://github.com/opentripplanner/OpenTripPlanner/pull/2751

Hei,
Det er flott at bruken av OpenStreetMap utvides. Men jeg tenker at en slik ny tag / merkelapp /kategori for veier bør diskuteres blant flere før den tas i bruk.
Det første man bør gjøre er kanskje å se på og referere til hvordan liknende bruksområder har vært håndtert tidligere.
Noen mulige sider å kikke på:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sac_scale
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:trail_visibility
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/hazard (Gjengir skilting)
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:class:bicycle
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Riding#horse_scale_describing_the_difficulty_of_the_way

En annen ting er at jeg håper man på et eller annet vis kan definere dette i form av noe positivt som trygghet i stedet for (livs)fare.
Dessverre ser det ut som oret trygghet ikke har noen god oversettelse på Engelsk - språket som tag-ene bruker.

**Her er mine foreløpige forslag, illustrert med noen eksempler:
scale:schoolrun:winter=-2 til scale:schoolrun:winter=2
eller
class:schoolrun:winter=-2 etc
eller
scale:schoolroute=2
winter kan droppes eller erstattes av summer
**

Bruker her britisk terminologi som er kortere (schoolrun) og tall som gjør dette mer nøytralt enn forslaget og at man siden kan justere ordbruken i beskrivelsen. Schoolrun er kanskje litt snodig for dem som ikke bor i storbritannia. Da kunne Schoolroute muligens fungere?

Når forslagene har blitt diskutert litt og senest man bestemmer seg for å prøve å implelmentere, bør skjemaet dokumenteres på Wiki-en for OpenStreetMap.

P.S.
Hvilke rutefinnere har dere forresten sett på?
brouter.de/brouter-web er veldig konfigurerbar. Som en del andre har den ikke høydedata nord for ca 60 grader nord.

Vi har sett en del på f.eks. sac_scale (som er lagd for å gå i fjell), visibility som ser ut å være lagd for turstier (i hvilken grad de er oppmerket) og mtb:scale (som som også egentlig er for sykling i grov terreng). Ingen av disse er dermed egnet for ruting av skolebarn, eller som i vårt tilfelle, kollektivreisende.

Det man trenger - som ikke finnes - er en veldig nøyaktig gradering av veikvalitet beregnet på “vanlige” fotgjengere. Det eneste som finnes - meg bevisst - er surface=* som med stor sannsynlighet indikerer at det i hvert fall er snakk om f.eks. asfalt eller annen form av paving. Men dette gir ingen som helst gradering.

Det man sannsynligvis trenger er:

  • hvor mye fortau er det (bredde og avstand fra veien)
  • surface
  • max_speed på veien man går langs.

Separate footways er vel selvsagt godkjente i våre tilfeller. Evt. kunne lit=yes være til nytte.

Men det kan være problemer med å bruke slik tagging også, hvis den ikke er godt nok dekkende. F.eks. hvis man tagger en vei som spesielt dårlig kan det føre til at man får veldig spesielle rutinger på helt uventede plasser. Det er jo veldig stor forskjell på hvordan veinettet ser ut i Oslo og oppe i nord-Norge. Dette er i hvert fall noe vi har slitt en del med.