Tag cycleway=track ?

Ik wil in Venlo/Blerick de Shakespearelaan aanpassen. Deel tussen rotonde Wisselslag-rotonde Blariacum is is aangeduid met cycleway=lane. Rijbaan heeft echter geen fietsstrook maar fietsgedeelte is gescheiden met betonranden. Ik lees verschillende info over het gebruik van cycleway=track. Welk gebruik is hier nu wenselijk. cycleway=track of aanmaken highway=cycleway met de tags voor NL:G11? Deel rotonde Zonneveld-rotonde Wisselslag heeft geen fiets tag maar heeft de zelfde inrichting.

cycleway=track zou kunnen , maar in dit geval zou ik gewoon aparte G11 fietspaden intekenen gezien het randje.
Dat komt de fietsroutering ten goede. Er lopen hier geen fietsrouterelaties zo te zien.
De hoofdrijbaan zou daarna op slot kunnen met bicycle=use_sidepath

edit … typo highway veranderd in cycleway

Volgens mij staat er ook gewoon een G11 bord.

Cycleway=track kende ik nog niet en heb ik nog nooit gebruikt. Maar de wiki is duidelijk; je kunt de tag toevoegen aan de highway=tertiary die er ligt.

Nee dat bord geldt alleen voor de rotondes, niet voor de wegen tussen de rotondes.

Dit zijn van die twijfelgevallen. Het is allebei mogelijk.

Precies; door die twijfel heb ik die “fietspaden” nooit toegevoegd.

Persoonlijk zou ik kijken of er een verschil is tussen wat fietser kunnen/mogen vergeleken met het overige verkeer. Bijv. zijn er plekken waar auto’s linksaf kunnen slaan en fietsers niet. Is er verschil in voorrang.

Als er verschillen zijn, dan is het intekenen van het fietspad logisch. Als er geen verschillen zijn dan is alleen de rijbaan intekenen wel zo overzichtelijk.

Alvorens iets te wijzigen ga ik bij de wegbeheerder of politie eens vragen wat voor verplichte status de paden hebben. Als de NL:G11 borden alleen voor de rotonde zouden zijn, dan hebben de rode stroken achter de betonranden zonder nadere aanduiding GEEN verplichting of beperking. Als er een auto door zou kunnen, zou dat mogen. Zover mij bekend heeft een rood wegdek geen wettelijke status.