Svenska exonymer i OSM

Hej!

Jag skulle gärna diskutera exonymernas vara eller icke-vara på OSM. Endonymer är namn som oftast taggas med name=* och utgör oftast det primära namnet på det lokala språket: namnet som bestämts av lokalbefolkningen. Platser kan dock också ha andra etablerade namn i andra språk – exonymer. Jämför med Göteborg, name=Göteborg som är endonymen, och name:en=Gothenburg som är den engelskspråkiga exonymen, name:es=Gotemburgo som är den spanskspråkiga. Det finns svenska exempel i utlandet som inte borde vara särskilt kontroversiella, som name:sv=Själland, name:sv=Köpenhamn osv.

På Island finns flera platser som har tänkbara svenska exonymer som inte finns i OSM, som Þingvellir (Tingvalla), Vestmannaeyjar (Västmannaöarna), Vestfirðir (Västfjordarna) osv. Samtidigt ska svenska myndigheter sedan 2021 officiellt gått från att använda den svenska exonymen Reykjavik, till att istället använda endonymen Reykjavík, se diskussion på Wikipedia. Detta har inte förändrats i OSM än. Jag har från en kandidatuppsats på GU källa på ett antal relativt väletablerade exonymer som jag funderar på om jag har tillräckligt mycket på fötterna för att lägga in som name:sv=*?

Sedan kan man ju förstås undra vad syftet med att lägga in svenska exonymer i OSM är. Är det för att kartor som tar hänsyn till användarens språkinställningar ska kunna rendera dessa? Eller handlar det om sökbarhet? I det senare fallet, kanske alt_name:sv=* är bättre? För vad är bäst att det står på kartan för en svenskspråkig användare, Þingvellir (endonym), Thingvellir (pseudo-endonym enligt uppsatsens terminologi), eller Tingvalla (exonym)? Jag anser att samtliga bör vara sökbara i alla fall.

Det vanligaste är väl att tagga större städer med exonymer för att det verkar rätt. Många städer har ju väldigt olika namn på andra språk. T.ex. polskans MonachiumMünchen, och alla dess andra namn. Detta är ganska logiskt med tanke på att OSM kan framvisas på olika språk och då är det ju bra om städernas namn överensstämmer med det språk man är van vid.

Ditt exempel på Þingvellir leder dock till ett annat problem, som är läsbarhet och sökbarhet. Isländskan är knepig nog, men sen kommer kyrilliska, arabiska och alla andra språk med egna tecken och symboler.

Om du tittar runt om i Sverige så kommer du hitta stora mängder ryska eller t.ex. koreanska namn på våra orter. Här handlar det altså inte om exonymer, utan oftast rena översättningar. T.ex. Arvika som knappast haft orsak att tildelas namn på ett annat språk, men ändå har en rysk översättning.

Imho är det alltså två projekt som pågår samtidigt, i samma tagging. Exonymer och transliterationer.

Min åsikt är att båda är värda att ha, men eftersom det är två olika koncept som blandas i samma fält kan transliterationerna uppfattas som irriterande (spam!) av många.

Jag tänker att så länge inslagen hjälper användarna, visuellt- eller att söka, så kan de gott få leva vidare, eftersom de har värde. Så länge namnen är meningsfulla.

Frågan är om vi ska gå in och lägga in Svenska namn i Ryssland och Korea dock :slight_smile:

1 Like

Se även: Usage of less common German translations of city names - #20 by Map_HeRo

och

https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2014-August/016294.html

That is exactly the case. There is a german open street map type for instance showing the german names of all places having such a name tag. This surely makes sense for all major towns and places of some international importance. For small townships and villages it may be ok if these foreign names are real exonyms (existing names in the foreign language) but questionable if these are just some kind of translations or invented names (just to sound like german or swedish names for instance),