Svenska exonymer i OSM

Hej!

Jag skulle gärna diskutera exonymernas vara eller icke-vara på OSM. Endonymer är namn som oftast taggas med name=* och utgör oftast det primära namnet på det lokala språket: namnet som bestämts av lokalbefolkningen. Platser kan dock också ha andra etablerade namn i andra språk – exonymer. Jämför med Göteborg, name=Göteborg som är endonymen, och name:en=Gothenburg som är den engelskspråkiga exonymen, name:es=Gotemburgo som är den spanskspråkiga. Det finns svenska exempel i utlandet som inte borde vara särskilt kontroversiella, som name:sv=Själland, name:sv=Köpenhamn osv.

På Island finns flera platser som har tänkbara svenska exonymer som inte finns i OSM, som Þingvellir (Tingvalla), Vestmannaeyjar (Västmannaöarna), Vestfirðir (Västfjordarna) osv. Samtidigt ska svenska myndigheter sedan 2021 officiellt gått från att använda den svenska exonymen Reykjavik, till att istället använda endonymen Reykjavík, se diskussion på Wikipedia. Detta har inte förändrats i OSM än. Jag har från en kandidatuppsats på GU källa på ett antal relativt väletablerade exonymer som jag funderar på om jag har tillräckligt mycket på fötterna för att lägga in som name:sv=*?

Sedan kan man ju förstås undra vad syftet med att lägga in svenska exonymer i OSM är. Är det för att kartor som tar hänsyn till användarens språkinställningar ska kunna rendera dessa? Eller handlar det om sökbarhet? I det senare fallet, kanske alt_name:sv=* är bättre? För vad är bäst att det står på kartan för en svenskspråkig användare, Þingvellir (endonym), Thingvellir (pseudo-endonym enligt uppsatsens terminologi), eller Tingvalla (exonym)? Jag anser att samtliga bör vara sökbara i alla fall.

1 Like

Det vanligaste är väl att tagga större städer med exonymer för att det verkar rätt. Många städer har ju väldigt olika namn på andra språk. T.ex. polskans MonachiumMünchen, och alla dess andra namn. Detta är ganska logiskt med tanke på att OSM kan framvisas på olika språk och då är det ju bra om städernas namn överensstämmer med det språk man är van vid.

Ditt exempel på Þingvellir leder dock till ett annat problem, som är läsbarhet och sökbarhet. Isländskan är knepig nog, men sen kommer kyrilliska, arabiska och alla andra språk med egna tecken och symboler.

Om du tittar runt om i Sverige så kommer du hitta stora mängder ryska eller t.ex. koreanska namn på våra orter. Här handlar det altså inte om exonymer, utan oftast rena översättningar. T.ex. Arvika som knappast haft orsak att tildelas namn på ett annat språk, men ändå har en rysk översättning.

Imho är det alltså två projekt som pågår samtidigt, i samma tagging. Exonymer och transliterationer.

Min åsikt är att båda är värda att ha, men eftersom det är två olika koncept som blandas i samma fält kan transliterationerna uppfattas som irriterande (spam!) av många.

Jag tänker att så länge inslagen hjälper användarna, visuellt- eller att söka, så kan de gott få leva vidare, eftersom de har värde. Så länge namnen är meningsfulla.

Frågan är om vi ska gå in och lägga in Svenska namn i Ryssland och Korea dock :slight_smile:

2 Likes

Se även: Usage of less common German translations of city names - #20 by Map_HeRo

och

https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-gb/2014-August/016294.html

That is exactly the case. There is a german open street map type for instance showing the german names of all places having such a name tag. This surely makes sense for all major towns and places of some international importance. For small townships and villages it may be ok if these foreign names are real exonyms (existing names in the foreign language) but questionable if these are just some kind of translations or invented names (just to sound like german or swedish names for instance),

Tack för svaret! Jag tycker att du har en bra poäng i att man ska göra det som hjälper användarna. Jag uppskattar också länken till den tyska diskussionen om exonymer. Det är inte helt självklart hur man ska göra. I fallet Þingvellir/Tingvalla så är ju som sagt frågan om det hjälper någon svensk om det skulle stå på kartan “Tingvalla nationalpark”, eller om det mest är kuriosa att Þingvellir också kan kallas Tingvalla. Med det sagt, så taggar man ju inte för renderarnas skull, en bra renderare kan man ju anse borde rendera både name=* och name:sv=* för en svenskspråkig användare, medan alt_name:sv=* och old_name:sv=* förblir sökbara.

Apropå detta, eventuellt något off-topic, så finns det exempelvis regioner som Nordvästra federala distriktet i Ryssland som till synes översatts rakt av, där man inte valt att translitterera. Det kanske är en översättning som finns historiska belägg för eller officiella direktiv, men generellt tycker jag att det kanske är helt vettigt att översätta rakt av ändå; jag som användare har mycket lättare att förstå ovan än “Северо-Западный федеральный округ” eller den translittererade versionen “Severo-Zapadnyy federal’nyy okrug” (enl. Google Translate). Kanske är det en inte orimlig princip att om ett regionsnamn som endast beskriver [väderstreck] + [typ av administrativ indelning], då borde det hjälpa fler om namnet helt sonika översätts till det egna språket?

Men med det sagt så blir detta egentligen tre olika diskussioner: exonymer som används av personer som talar ett visst språk som det finns historiska belägg för, översättningar som exonymer, samt translitterationer som ((pseudo-endonymer)).

I agree, it is only reasonable to tag existing exonyms in OSM. But it is difficult to say whether an exonym is in current and frequent enough to motivate it being the primary name displayed to a user of a certain language. When is an exonym used enough to motivate name:sv=*, and when is it too uncommon and should be tagged as old_name:sv=* instead for historical and searchability reasons?

OBS: om jag skulle göra en karta baserad på OSM skulle jag dra labels från Wikidata när möjligt och ignorera alla name-taggarna. :man_shrugging:

Jag vet inte hur MapBox och dyl gör i dagsläget.

The only way to get an idea about that (unless the exonym of that place is personally known to oneself) is to do a short search in the internet which is the place to find whatever can be seen as actual or currently in use. If there is some source for the exonym it should qualify for using it, if one can’t find a trace of it I’d say it is not worth tagging (unless probably as old_name or the like).

Jag förstår vad du menar, och jag håller delvis med. Även om Wikidata har mer namndata än OSM, så är ju frågan om den håller högre kvalitet :thinking:

Agreed. I think I will not go beyond whats used in official Icelandic sources in Swedish, and the kandidatuppsats at GU whichs lists a small number of “established” exonyms.

1 Like