Svängfiler i OSM?

Se diskussion om svängfiler här.

Nu ska vi se om jag förstår rätt. Tycker Anders Ström att fil-information är för detaljerat?

Jag gissar att han trodde att det måste vara 1 way per fil. Han har inte så många edits så det är inget konstigt i så fall.

2 Likes

Jag noterar att filinformation inte finns i NVDB och ej heller som öppna geodata från en enda av våra 290 kommuner och ej heller från Lantmäteriet.

Det är en skandal om ni frågar mig, OSM är först med att samla denna data in verkar det som och det är inte bra alls. Se @Msiipolas svar nedan om filinformation i NVDB.

Jag undrar om Lantmäteriet har öga på den här bollen. Vet nån av er det?

Jag har epostat Nationell dataverkstad - Dataverkstad för att få reda på om de har öga på bollen.

1 Like

Inget konstigt att tagga filer på vägen, det brukar jag göra.

1 Like

Lantmäteriet: Bara baserat på min tidigare erfarenhet med dem och deras allmänna inriktning: Nej (måste dock hålla med dem i detta fall, skulle nog snarare säga att det är Trafikverket som borde vara angelägna att få med den informationen i NVDB).

1 Like

För att förtydliga, så är det Trafikverket och deras register NVDB som har data om vägar. Vad jag vet har inte Lantmäteriet någon sådan info. Åtminstone inget jag sett.
Angående filinfo i NVDB finns inte svänginfo. Däremot antalet filer (lanes), där en svängfil finns i exempelvis en korsning. Där antalet filer ökas med exempelvis 1.

Annars gäller att man själv får från bakgrundsbilder se vilken svänginfo som finns och lägga in det som “turn:lanes” Key:turn - OpenStreetMap Wiki.

Jag brukar också tagga spärrlinjer i korsningar med “change:lanes” Key:change - OpenStreetMap Wiki

2 Likes

Wulfmorn, du gissar alldeles rätt, jag hade inte hittat turn:lanes=. Eftersom lösningen var så enkel förstår jag inte varför man lägger in en note istället för att ändra direkt. Nu har någon redan ändrat just denna lilla bit, men jag har ändrat en massa andra turn:lanes= i korsningen som saknades eller var felaktiga.
Tidigare har jag mest rättat lägen på smågator, korrigerat namn på bostadsgator, ändrat var gator byter namn, samt lagt till stigar och gångvägar. Det är saker som jag hittat när jag varit ute på hundpromenad. Jag loggar alla promenader i Citystrides, som använder OSM som bas, därför vill jag att OSM stämmer för promenad.
Jag har inte jobbat med trafikleder tidigare och hade därför inte hittat alla tags man ska använda. Nu försökte jag bara lösa lite notes i mitt närområde. Får se om jag får till bussfilerna på E18 senare.

1 Like

Inga problem, man lär sig och utvecklas hela tiden. En dag när man inte lär sig något nytt är en förlorad dag :slightly_smiling_face:

Jag är fö också ganska okunnig på vägar. Jag märkte mest av det nu senast jag var i Stockholm. Här på orten jag bor är det knappt nån svängfil öht.
I Stockholm däremot var det viktigt pga aggresiva SUV bilister att lägga sig i rätt fil och där var Organic Maps inte till mycket hjälp (troligtvis) pga undermålig data om tex svängfiler.

Du måste alltid mappa vägen innan du åker på den :slight_smile:

Jag brukar göra tvärtom. Har jag åkt på en väg förbättrar jag den i OSM. :wink:

För att OSM ska bli bättre på vägdata behöver vägar uppdateras. Jag och några till håller på med detta tröstlösa arbete genom att uppdatera vägar från NVDB. Om fler ville engagera sig i detta arbete, skulle det bli klart fortare.

@Msiipola Jag har haft Arvika kommun på work in progress i snart två år nu :slight_smile: