Superilles de Barcelona

S’ha començat a realitzar edició de cara a les noves superilles de l’Eixample de Barcelona. Crec que sería bona idea aquest tema per tal de centralitzar el tema entorn dels canvis nous, ja implantats o futurs pel que fa a la movilitat en relació a les superilles.

Una de les coses que s’ha fet per preparar els carrers de cara a la impalantació de les superilles a l’entorn de Consell de Cent és la creació de nova trama urbana i la substitució de les key “highway” per “highway:-2022” en els casos dels vials que queden en desús. Pel que fa als nous vials, que segueixen els xamfrans, es troben dividits per la meitat, per tal d’assignar el nom de carrer corresponent.

S’està fent ús de cara als changesets de la descripció: “Consell de Cent - Superilles”

Les superilles de l’Eixample començaran a funcionar el 18 de novembre | NacióDigital (naciodigital.cat)