Suomen hallinnollinen aluejako ja hallintotasojen karsiminen kartalta

Hei,

Tällä hetkellä Suomen aluejako OSM:issa perustuu neljään hallinnolliseen tasoon (boundary=administative), jotka ovat pääalueet (admin_level=3), aluehallintovirastojen (AVI) toimialueet (admin_level=5), maakunnat (admin_level=6), seutukunnat (admin_level=7) ja kunnat (admin_level=8). Tämä jako ei ole juuri muuttunut lukuun ottamatta läänien korvaamista aluehallintovirastoilla ja pääalueiden lisäämistä 2010-luvun alussa. Lisäksi jotkin kunnat on jaettu suuralueisiin ja kaupunginosiin, mutta tässä en aio käsitellä niitä.

Pääalueita on kaksi: Ahvenanmaa ja Manner-Suomi. Pääalueet tulevat NUTS-aluejaosta (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, suom. yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö), joka on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitusjärjestelmä. NUTS-järjestelmässä on yhteensä 3 tasoa: pääalueet, maakuntien muodostamat ryhmät ja maakunnat. Lisäksi sitä täydentämään on kaksi LAU-aluejaon (local administrative unit, suom. paikallinen hallinnollinen yksikkö) tasoa: seutukunnat ja kunnat.

OSM:issa olevan aluejaon halusin tuoda esille siksi, en näe tarvetta AVI:jen toimialueiden karttaan laittamiselle. Jos se johtuisi AVI:n roolista läänien seuraajana, olisi myös 15:n ELY-keskuksen toimialueet pitänyt lisätä. Voisimme tietysti lisätä kaikkien virastojen toimialueet kartalle emmekä poistaa mitään, mutta virastomeren luominen ei mielestäni ole mitenkään oleellista kartassa.

Muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi Virossa on OSM:issa vain 2 aluejakoa: kunnat ja jokin niiden yläpuolella oleva alue, kuten maakunta, lääni tai “alue”. Esimerkiksi Ruotsissa admin_level-tasolla 4 on läänit ja tasolla 7 kunnat. Seutukuntien merkitys virallisena aluejakona lakkasi Suomessa vuonna 2014. Sen jälkeen seutukuntia on käytetty tilastointiin. Tilastokeskus jakaa Suomea toisellakymmenellä muullakin tavalla, aina hyvinvointialueista hovioikeuspiireihin ja kuntayhtymiin.

Haluaisinkin ennen mitään mahdollisia muutoksia herättää keskustelua AVI:jen toimialueiden ja seutukuntien käytön lopettamisesta hallinnollisena (boundary=administrative) aluejakona OSM:issa. Käytännössä virastojen ja muiden valtion laitosten ja elimien toimialueet perustuvat nykyiseen maakuntajakoon tai kuntajakoon, ja AVI on vain yksi virasto muiden joukossa.

1 Like

Hei,

Ja kiitos mielenkiintoisen keskustelun aloittamisesta. Olen samaa mieltä siitä että AVI:n toimialueiden esittäminen kartalla hallinnollisena alueena on hieman erikoista, koska alueellisia virastoja on toki muitakin eikä samaa aluejakoa käytetä käsittääkseni missään muussa yhteydessä. Poiston puolesta puhuu myös (todennäköisesti) vuonna 2026 voimaan tuleva aluehallinnon uudistus, jossa AVI ja muita virastoja sulautetaan yhteen yhdeksi valtakunnalliseksi toimijaksi.

Sen sijaan seutukuntien poistamisesta olen eri mieltä, sillä näen kyllä sillä edelleen käyttöä OSM:n aineistossa jonkintasoisena hallinnollisena alueena, huolimatta sen tilastollisesta luonteesta. Vaikka se on poistunut “virallisesti” käytöstä, seutukuntien rajoja ylläpidetään ja päivitetään suht aktiivisesti edelleen. Kaikkien Suomen NUTS- ja LAU-tasojen sisältyminen avoimeen tietokantaan ei mielestäni ole pahitteeksi.

Hei!

Olen samoilla linjoilla Thautalin kanssa. AVI:n rajat ovat turhat ne voisi mielestäni poistaa. Eipä tuonne kartalle kuulu tuollaisia viranomaisrajoja merkitäkä, eipä sinne kuuluisi myöskään esim. kärjäoikeuksien rajat.

Seutukunnat sen sijaan ovat mielestäni merkittävämmät ja ne olisi syytä ehkä jättää, vaikkeivat ne enää virallisia alueita olekaan. Hieman vaikea ehkä perustella, kun ne eivät mitään virallisia rajoja enää olekaan, mutta ne sentään jakavat maan järkeviin osakokonaisuuksiin.

Onko kartalla ollenkaan tällä hetkellä noita Suomen suuralueita eli NUTS 2 -alueita? Itse en niitä pikaisella tarkastuksella ainakaan löytänyt. En tosin tiedä näiden alueiden merkitsemisen tarpeellisuudestakaan, kun ne on lähinnä tarkoitettu EU-tasoista tilastointia varten. NUTS 2 -aluejaossa esim. Turku ja Lappeenranta kuuluvat samaan alueeseen, samoin Kemi ja Savonlinna. Nuo ovat todellisuduessa kaikin tavoin mahdollisimman kaukana toisistaan ja noilla NUTS 2 -alueilla ei ole Suomessa mitään käytönnön merkitystä. Seutukunnilla sen sijaan on todellisempi merkitys, sillä ne jossain määrin muodostavat yhtenäisiä taloudellisia alueita.

OSM:issa ei tällä hetkellä ole Suomen NUTS 2 -alueita. NUTS-järjestelmän täydellinen sisällyttäminen OSM:iin voisi olla peruste NUTS 2-alueiden lisäämiselle. Pidän niiden lisäämistä kuitenkin yhtä tarpeellisena kuin vaikka käräjäoikeuksien toimialueiden lisäämistä, ts. hyvin tarpeettomana. NUTS 2 -alueet, joista yksi jopa vastaa yli 60 prosenttia valtakunnan pinta-alasta, ovat käytännön merkitykseltään tavalliselle ihmiselle turhia, kuten Patalakki totesi.

Sen sijaan seutukunnat voivat ollakin jotenkin merkityksellisiä ja ehkä tein niistä turhan kevein perustein maalitaulun aluehallintovirastojen rinnalle. Siitä huolimatta, että niiden käyttö virallisesti loppui vuonna 2014, löysin aika vaivattomasti usean Suomen suuren ja pienenkin kunnan verkkosivuilta mainintoja seutukunnasta jossain yhteydessä (toisin kuin esimerkiksi NUTS 2 -alueista).

Kiitokset asiaa kommentoineille. Tässä kuukauden aikana kukaan ei ole aluehallintovirastoja vaatinut säilytettäväksi ja aloin miettimään niiden poistamista. Huomasin, että lakkautetuilla Ahvenanmaan, Etelä-Suomen sekä Länsi-Suomen lääneillä on jokaisella oma relaatio, jolla on ominaisuustieto boundary=historic. Sanoisin, että muiden aluehallintovirastojen (Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi) relaatiot voisi hyödyntää muuttamalla ne historiallisiksi läänirelaatioiksi, ja ne AVI:t, joita vastaavat läänit on jo kartalla, voisi poistaa kokonaan. Toisaalta, jos taas läänejä ei pidetä historiallisesti merkityksellisinä, mikä on hyvinkin mahdollista ottaen huomioon sen, että läänit lakkautettiin jo yli 13 vuotta sitten, olisi varmaankin syytä poistaa kaikkien aluehallintovirastojen mukana nuo jo olemassa olevat läänirelaatiot.

Hei,

tein tänään edellisessä viestissäni kuvaamani muokkaukset ehdotukseni oltua näkyvillä foorumeilla jo hyvän tovin. AVI:jen toimialuerajojen pitäisi pikkuhiljaa häipyä näkyvistä. Mikäli tarvetta muutoksiin tulee myöhemmin esimerkiksi läänien tai seutukuntien osalta, keskusteltakoon siitä uudessa ketjussa.

Kiitokset vielä kaikille kommenttejaan esittäneille ja mukavaa kevättä.

1 Like