strumien <=> potok

Proszę o przemyślenie użycia dwóch, podobnych do siebie tagów.
brook <=> stream
Jak dotąd nie zostało to rozwiązane.

Tag:waterway=brook - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dbrook (Strumień)
oraz
Tag:waterway=stream - https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dstream (Potok)

Nie spotkałem się z użyciem brook w Polsce.
Poza tym stream to strumień. Potoki występują w terenach górskich.
brook przetłumaczyłbym jako strumyczek.