Struktur kring wikisidor för datakällor

Har stört mig ett tag på att det är lite ostrukturerat vad gäller wikisidorna för datakällor som är relevanta för oss i Sverige. Vad jag känner till finns minst dessa:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potential_datasources/Local_data#Sweden
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Myndighetskontakter
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Open_data
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Permissions
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Data_sources_from_Sweden

Jag föreslår att vi gör om detta lite:

 • En ny sida, Sweden/Datakällor som listar datakällor och kontakter
 • Innehållet från de första 4 länkarna ovan flyttas dit
 • Länk från “Potential_datasources/Local_data#Sweden” till “Sweden/Datakällor”
 • Redirekt från “Sweden/Myndighetskontakter”, “Sweden/Open_data” och “Sv:Permissions” till “Sweden/Datakällor”
 • Befintliga sidor med datakällor läggs som subsidor till “Sweden/Datakällor” (t.ex. “Sweden/Datakällor/Skolenhetsregistret”)

Om ingen motsätter sig detta kan jag genomföra det i slutet av nästa vecka.

1 Like

Sv:Permissions - OpenStreetMap Wiki finnes allerede for flere språk/land, så det gir vel mening å fortsette å bruke den wiki-siden som “master”.

Ja, jag övervägde först att bara flytta allt dit, men landade sen i två saker:

 • Det finns endast begränsad nytta med att ha den starka kopplingen till övriga språk (eftersom den redan idag är på svenska är det få som utanför Sverige som kan läsa den)
 • Att ha den under “Sweden” gör det tydligare att det gäller datakällor i Sverige
 • Sv:Permissions är svår att hitta p.g.a. namnet (men det skulle såklart gå att lösa)

Även om vi skulle använda Sv:Permissions istället så skulle den behöva göras om en hel del för att få plats med övrig information, så mängden jobb att genomföra ändringen är ungefär den samma.

Det jag möjligen kan tänka mig skulle vara en tanke är att man behåller Sv:Permissions men bara som en upplistning av tillstånd vi fått (med länk till relevanta dokument o.s.v.) då det är information som kan vara användbart för t.ex. LWG om det skulle uppstå någon tvist, men nackdelen (att fortsatt ha dubbellagring som måste hållas i synk) ser jag inte väger upp mot fördelen.

Då var det genomfört!

1 Like

Sökte nyss runt för att försöka hitta någon email om tillåtelse eller dylikt för att inomhuskartera Mälardalens Universitet utifrån deras egna kartor. Men hittade inget

Dock fick det mig att dra mig in på Danska Da:Permissions och se hur deras layout funkar. Jag tycker att våran svenska Sweden/Datakällor är ganska dåligt formaterad i grunden och jag har haft svårt att tolka i princip allting där och hur uppdaterat saker är.

Sen utöver det tycker jag hellre om en mer standardiserad wiki där vi använder Sv:Permissions istället också, skulle vara bra att få någon röst om vad folk gillar

Är det någon som kan tänka sig förbättra och vara i mer stil likt Danmarks sida? Framförallt så det blir enklare att lägga till fler saker och diverse emails för att visa om tillåtelse om att använda vissa resurser

Jag tittade på den danska sidan, och jag ser inte i princip större skillnader, förutom att den svenska sidan innehåller mycket. Största problemet är väl att ha en uppdaterade sida.

Sedan förstår jag inte varför sidan inte heter “sv:Permissions”, när de andra permissionssidorna följer det mönstret.

Just det att de har datum, status, och färger gör det mycket smidigare. Likadant så finns fler Kontakt från OSM kolumner än vad vi har.

Mycket av det som är per kommun är ju helt tomt t.o.m.

Precis ovanför Norrbottens län finns en annan helt annorlunda tabell än andra.

Men sen gillar jag också hur de separerar data mer i Danska sidan jämfört med våran

Ja en massa tomma kolumner är inte någon större nytta. Men för att sådan sida ska fungera bygger på att folk känner till den och uppdaterar den. Det finns andra liknade sidor för importer och organiserade editeringar, som fungerar si så där. Folk känner inte till dem, eller känner att de inte är viktiga.

När det gäller sidan du pekar på, har inte jag något emot att rensa och styra upp den. Men oftast finns det ett antal personer som vill precis motsatsen. Få en konsensus, på vad som helst i osm, verkar vara helt omöjligt. :grinning:

Var mitt resonemang, men är det en majoritet emot mig så säger jag självklart inget emot att byta namn.

Danska sidan delar också upp efter status, svenska efter län. Föredrar personligen uppdelningen efter län, av flera anledningar:

 • Vi förespråkar redan att man ska jobba lokalt
 • Oftast söker man (i alla fall jag) efter hur det ligger till i ett visst område, snarare än vilka områden det ligger till i på ett visst sätt
 • Helt utan uppdelning geografiskt skulle det bli extremt långa och ohanterliga tabeller
 • Uppdelat på status måste man flytta rader när status ändras, vilket mudlar historiken

Datum har vi i kontakter-tabellerna (där man fyllt i), vet inte riktigt vilket syfte det skulle uppfylla i datakälla-tabellerna (när man fått tillåtelse, men det är väl egentligen ganska oviktigt? eller när data senast importerats, men det tycker jag snarare hör hemma i separat sida för respektive import?).

Status finns. Färger kan jag hålla med om, fritt fram att gå igenom och tilldela.

Kontakter tycker jag främst är intressant kring vem som haft kontakt med en viss källa, när man väl fått tillåtelse tycker jag att den informationen är ganska oväsentlig (vem/vilka som utför importen kan man utläsa av importsidan).

I huvudsak för att det inte finns så mycket att fylla i tabellerna i dagsläget; det mesta är CC0 så inget behov att be om tillåtelse, och ingen har påbörjat någon import. Just nu är sidan kanske mest en “bruttolista” över möjliga datamängder, men om folk börjar jobba med dem så kan förhoppningsvis tabellerna börja fyllas med info.

Samma tabell finns även för alla län.

Att det är separata tabeller har i huvudsak att göra med hur tabellerna i de olika sidorna jag slog ihop såg ut. Även om jag kan tycka att det är lite olika information som därmed förtjänar anpassade strukturer (läs → kolumner) så håller jag med om att det också är lite förvirrande. Vill någon ta sig tiden att se hur man kan få in informationen i kontakter-tabellerna i data-tabellerna så välkomnar jag det!


Jag tror lite av det fundamentala problemet är att det egentligen är tre typer av information man försöker trycka in i en tabell; datamängder, tillåtelser och kontakter, och beroende på syfte så vill man sortera, filtrera och gruppera informationen på olika sätt. Smidigast rent tekniskt hade varit att hantera alla dem i separata tabeller (plus importer i en fjärde), men tyvärr är MediaWiki inte riktigt så flexibel (vad jag vet, rätta mig gärna). I ett tidigare jobb hade vi en liknande situation, där fanns det väldigt smidiga plugins till Confluence (en propritär wiki) som kunde användas, men det har vi inte här.

När man börjat prata om import med respektive organisation, när man fått tillstånd, om man inte har fått tillstånd (så man inte slösar tid genom att någon annan frågar direkt efter)

Det är sant, men varför behöver sortera eller filtrera på olika sätt? Folk brukar väl söka på det man söker efter med typ Ctrl+F?

Sen med detta, jovisst men jag och Msiipola kan vara minoritet också. Borde frågas runt lite på Talk-se och Discord också isåfall

Jag har redan nämnt det, men problemet med sådan här “bra-att-ha-sidor” är just att de förfaller och blir ytterligare ett “lik”. Kanske är behovet av sådana sidor inte är speciellt stort.

Så i detta fall, finns ett behov? Jag kände inte ens till att den är sidan fanns, trotts att jag snart hållit på med OSM intensivt i ett par år.

Angående "Sedan förstår jag inte varför sidan inte heter “sv:Permissions”, så tycker nog jag att det aktuella namnet är bättre. “sv:Permissions” är nog få svenskar som söker och hittar.

Så i grunden är jag för en städning av sidan, om man kan besluta hur det ska se ut.

1 Like

Väldigt bra förslag, att börja i den änden.

För min del uppfyller nuvarande sida mina behov:

 • Se datakällor som finns som kan vara relevanta (… att lägga in i BJK)
 • För de datakällorna se om det finns något juridiskt hinder (t.ex. licens där man behöver be om uttryckligt godkännande)
 • För de datakällorna se om det finns något existerande arbete (från att någon funderat på mappning av taggar till påbörjade eller avslutade importer)
 • Ha en långsiktig todo-lista på datakällor som (kanske) bör importeras till OSM (via traditionell import, BJK, som underlag för manuell kontroll, etc.)