Struktur kring wikisidor för datakällor

Har stört mig ett tag på att det är lite ostrukturerat vad gäller wikisidorna för datakällor som är relevanta för oss i Sverige. Vad jag känner till finns minst dessa:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potential_datasources/Local_data#Sweden
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Myndighetskontakter
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sweden/Open_data
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Permissions
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Data_sources_from_Sweden

Jag föreslår att vi gör om detta lite:

  • En ny sida, Sweden/Datakällor som listar datakällor och kontakter
  • Innehållet från de första 4 länkarna ovan flyttas dit
  • Länk från “Potential_datasources/Local_data#Sweden” till “Sweden/Datakällor”
  • Redirekt från “Sweden/Myndighetskontakter”, “Sweden/Open_data” och “Sv:Permissions” till “Sweden/Datakällor”
  • Befintliga sidor med datakällor läggs som subsidor till “Sweden/Datakällor” (t.ex. “Sweden/Datakällor/Skolenhetsregistret”)

Om ingen motsätter sig detta kan jag genomföra det i slutet av nästa vecka.

1 Like

Sv:Permissions - OpenStreetMap Wiki finnes allerede for flere språk/land, så det gir vel mening å fortsette å bruke den wiki-siden som “master”.

Ja, jag övervägde först att bara flytta allt dit, men landade sen i två saker:

  • Det finns endast begränsad nytta med att ha den starka kopplingen till övriga språk (eftersom den redan idag är på svenska är det få som utanför Sverige som kan läsa den)
  • Att ha den under “Sweden” gör det tydligare att det gäller datakällor i Sverige
  • Sv:Permissions är svår att hitta p.g.a. namnet (men det skulle såklart gå att lösa)

Även om vi skulle använda Sv:Permissions istället så skulle den behöva göras om en hel del för att få plats med övrig information, så mängden jobb att genomföra ändringen är ungefär den samma.

Det jag möjligen kan tänka mig skulle vara en tanke är att man behåller Sv:Permissions men bara som en upplistning av tillstånd vi fått (med länk till relevanta dokument o.s.v.) då det är information som kan vara användbart för t.ex. LWG om det skulle uppstå någon tvist, men nackdelen (att fortsatt ha dubbellagring som måste hållas i synk) ser jag inte väger upp mot fördelen.

Då var det genomfört!