Stroomwegen - wanneer voorzien van 2 rijbanen + oneway?

Volgens een OSM wiki http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing_Standards_and_Conventions moet er een fysieke afscheiding zijn tussen 2 rijbanen voordat je zo’n weg dubbel maakt in OSM met een oneway tag. Nu zie je in de (wat verrommelde) Nederlandse wegenpraktijk een scala aan varianten van fysieke afscheidngen:

  • een met stenen gemaakte verhoging (Jaffalaan Delft)
  • stukken plastic van een paar centimeter hoog en een centimeter of 30 lang (N 206 ter hoogte van Noordwijkerhout)
  • de bekende dubbele doorgetrokken streep met een groene geverfde opvulling

Enig idee wanneer wel en wanneer geen dubbele weg in OSM aangemaakt moet worden? Zelf neig ik er naar om dubbele doorgetrokken strepen te beschouwen als fysieke afscheiding en daarmee te voorzien van een dubbele weg. Is voor de routing vaak ook erg handig met op- en afritten die je vaak hebt op stroomwegen.

Als een vrachtwagen met pech jouw weghelft verspert, zou je deze dan kunnen passeren door over de “lijn” te rijden? Het mag waarschijnlijk niet, maar kan het wel?

Als het niet KAN of je loopt het risico om je voertuig te beschadigen, dan zou ik zeggen dat je een fysieke scheiding hebt. Strepen op de weg vallen daar m.i. niet onder; dit is gewoon effectief een inhaalverbod en valt onder dezelfde categorie als andere verboden (keren, linksaf, …). Wettelijk is inhalen volgens mij niet verboden door de doorgetrokken streep. Je mag er alleen niet overheen. Mag de ene motor de andere inhalen? Bij een inhaalverbod niet, bij een doorgetrokken streep wel. Desondanks zou ik het gebruik van “overtaking=no” adviseren - zie de wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:overtaking.

De doorgetrokken streep wordt regelmatig voor een korte afstand opgeheven bij kruispunten maar ook bij opritten naar huizen en bedrijven; anders zou je niet linksaf mogen slaan om deze locaties te bezoeken. Als de weg als gescheiden weghelften wordt gemodelleerd, moet je ook op al deze locaties een doorsteek opnemen.

“overtaking” staat ook inmiddels op [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Kaarteigenschappen]. Wie heeft er mooie foto’s voor? Als eerste voor de overzichtspagina, maar oook verschillende voorbeelden voor de TAG pagina.