Strefa niskiej emisji - Polska

Cześć. Wczoraj Kraków uchwalił pierwszą w Polsce Strefę Czystego Transportu. Wchodzi w życie dopiero od lipca 2024r.

Zastanawiałem się jak można oznaczyć dość skomplikowane zasady.

Relacja boundary=low_emission_zone powinna mieć taki sam przebieg jak granice miasta - to wiem. A dodatkowe tagi?

Przepisy mówią tak (Do miasta będą mogły wjeżdżać przepisy spełniające minimalną normę):

diesel benzyna/LPG
Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 marca 2023 r. Euro 2 Euro 1
Pojazdy zarejestrowane po 1 marca 2023 r. Euro 5 Euro 3

Tagi oznaczające strefę powinny chyba wyglądać mniej więcej tak jak w tabelce poniżej, ale co z oznaczaniem daty ostatniej rejestracji pojazdu? Nie znalazłem żadnego przykładu. Lepiej w takiej sytuacji zaznaczać to co bardziej powszechne? To co ostrzejsze?

boundary low_emission_zone
motor_vehicle:conditional no @ (fuel=diesel AND emissions<euro_2; fuel=petrol AND emissions<euro_1; fuel=lpg AND emissions<euro_1)
name Strefa Czystego Transportu - Kraków
short_name SCT Kraków
start_date 2024-07-01
type boundary

Na samo zaznaczanie relacji jest chyba jeszcze za wcześnie, chyba że jako proposed:boundary=low_emission_zone + start_date=*. Nie umiem też znaleźć pełnej treści w BIPie, może jeszcze po prostu za wcześnie.

Zwłaszcza że mogą to wycofać, tak jak smog pis w Małopolsce zalegalizował z powrotem

Cały obszar miasta? Czyli strefa będzie obejmować drogi tranzytowe w tym A4 i S7?

Jeśli wejdzie w obecnym kształcie to tak.

Granice obszaru SCT stanowią granice administracyjne miasta Krakowa.
Dokładna lokalizacja wjazdu do i wyjazdu z SCT na układzie drogowo - ulicznym będzie
uregulowana projektem organizacji ruchu, w zależności od uwarunkowań geometrycznych oraz
możliwości lokalizacji oznakowania, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i efektywności ruchu
drogowego.
źródło

1 Like

Aczkolwiek biorąc pod uwagę

to mogą nie postawić tych znaków na autostradzie - bo w przeciwnym razie jakiś stary diesel jadący A4 musiałby jakieś kuriozalne manewry robić.

Maksymalny zakres obszaru niskiej emisji Krakowa z pewnością będzie ograniczony jego ramą komunikacyjną dla aut tranzytowych, a jeśli nie to na zjazdach z drogi tranzytowej będą stosowne znaki informacyjne i kamery.
Na razie nie wiadomo jak w szczegółach będzie wyglądała strefa, aczkolwiek nie śledzę tematu. Kto wie, czy zakaz wjazdu do strefy nie będzie ograniczony czasowo np. 8-20, lub związany z aktualnym stanem jakości powietrza itd.

1 Like

Czy SCT to oficjalny skrot czy OSM utworzony ad hoc? Zgodnie z regułami powinno być SCzT. Jeśli oficjalny, to trudno, stosujmy go, ale jeśli nie, to używajmy zgodnego z zasadami języka polskiego.

Miasto posługuje się nazwą Strefa Czystego Transportu i skrótem SCT. Ustawa wymienia tylko pełną nazwę.

Dzisiaj opublikowano kolejne wyjaśnienia.

Maksymalny zasięg będzie ograniczony granicami administracyjnymi, ale autostrady i ekspresówki będą wyłączone ze strefy. Strefa będzie calodobowa, nie przewiduje się wyjątków dla dostawców.

2 Likes