Stream of river?

Zou dan goed zijn het overeengekomene vast te leggen als ook de uitzonderingen in een OSM wiki pagina… Het intuïtieve karakter van data vastleggen in OSM lijdt vaak in weghalen van info door anderen zonder ruggespraak helaas is mijn ervaring inmiddels… Precies wat je met een discussie wil voorkomen…

Ik heb Klaphek als hamlet er op gezet.

2 Likes

Leuk om hier iets te lezen over mijn lokale kano-rivier.

Nou, dan ga ik gewoon nog even door!
Bij Krimpen aan de IJssel, de Algerabrug, is de grote keersluis, waar bij springvloeden het zeewater wordt gekeerd.
Toen de verbinding vanaf Klaphek naar de Lek werd gedicht, werd een nieuwe verbinding noordwaarts gegraven, de Doorslag, die indirekt naar de Lek verbindt. Het stuk van Doorslag naar Klaphek wordt Kromme IJssel genoemd, en een vroegere zijrivier (veenrivier) van Klaphek naar Graaf wordt Enge IJssel genoemd. Bij Graaf kan je niet verder varen, maar met portage kom je bij de Lopikerwetering, ook oorspronkelijk een veenrivier. In Schoonhoven mondt die uit in de Grote Gracht en de Oude haven, die weer met de Lek verbindt. Of je daar nog met de kano doorkan weet ik niet.

De Doorslag is denk ik geen rivier (river), maar ook geen sloot (ditch), dus ik denk een vaart (canal).
De Kromme IJssel is wel een rivier, en de Enge IJssel ook nog wel. De Lopikerwetering, is niet gegraven, van origine is het een natuurlijke (stromende) veenrivier, maar op de meeste stukken zijn wel erg rechtgemaakt, en de hoofdfunctie is denk ik wateropvang, boezemfunctie heet dat geloof ik. Ergens is een zijkanaal naar een gemaal wat overtollig polderwater in de Lek pompt. Maar hij meandert nog wel een beetje als een veenrivier. Ik denk dat-ie nu als canal getagd is; vind ik best, maar als iemand daar river van zou maken vind ik het ook best.

1 Like

Dus een veenrivier is een rivier, net zoals een veenmol een mol is?
Dan zou ik het gewoon zo taggen :wink:

Nee, zo werkt dat niet. Hoofddorp is namelijk geen dorp, maar een stad.

waterway=peat_stream, en waterway=peat_river en waterway=peat_canal dan? Ik denk dat de data support nog enige tijd op zich zal laten wachten…
Of iets een waterway=river is hangt af van

 • Breedte (maar die kan per waterway enorm variëren)
 • Lengte? (denk het niet, sommige rivieren zijn zowizo heel kort, en niet-rivieren kunnen ontiegelijk lang zijn)
 • Uiterlijk (maar dat varieert enorm, tussen waterways maar ook per waterway)
 • Gegraven of niet (maar rivieren worden vaak op grote delen door de mens aangepast met gegraven stukken)
 • Functie (maar water in laagland hebben meestal een kombinatie van funkties)
 • Stroom hoog naar laag (maar veel stukken rivier hebben geen natuurlijke hoog-laagstroom meer, ook geen vaste stroomrichting)
 • Ontstaanshistorie (maar moet je dat wel meetellen? De bewoners doen dat meestal wel)

… en zo kan je wsch nog wel wat noemen.
En elke mapper zal hier zo zharijn eigen ideeën over hebben.

Dat betekent voor mij dat ik bij het mappen van een nieuwe waterway doe wat mij het beste lijkt, en bij het bekijken van bestaande tagging terughouden moet zijn, want een andere voorkeur is net zo geldig.
In het geval van de Oude Meije, dat is gewoon net zo’n ding als de Meije waar hij van afgesplitst is. Een beek, een aangelegd kanaal of gegraven sloot is het zeker niet. Afgesneden rivierarm, is de beste aanduiding. Dus ik denk dat het terecht is dat ik dat gelijktrek met de Meije.

1 Like

@Tilia_J is bezig met een voorstel voor extra tags voor kanalen en andere waterwegen: Proposal:Waterway classification - OpenStreetMap Wiki
Daar valt nog wel een hoop over te zeggen, maar het zijn stappen in de juiste richting. Hier zouden we wat tijd aan kunnen wijden wanneer we weer in een videogesprek bij elkaar komen.

1 Like

Allereerst, hydrologisch gesproken is alles gewoon een stroom en bestaat er geen onderscheid tussen rivier en stroom.

Breedte of lengte zegt op zichzelf niet zoveel, diepte evenmin. En dan hebben we nog juridische of beleidsmatige definities.

En dan hebben we nog wetenschappelijke stroomclassificaties als die van Rosgen of Strahler.

“God created earth, but the Dutch created Holland” illustreert dat het voor Nederland nóg moeilijker is om iets over een goede classificatie te kunnen zeggen.

Om even binnen het huidige onderscheid rivier-stream te blijven:

Ik neig iets als rivier te classificeren als de oorsprong natuurlijk is en deze op de meeste plaatsen voor een gemiddeld persoon niet meer doorwaadbaar is en wél doorlopend bevaren kan worden door kleine boten (geen schip - die is groter - en óók geen kano oid)

Al met al een pittige klus om tot een internationaal acceptabele mappingrichtlijn te komen.

Ik moet nog even “kauwen” om op dit moment echt iets zinvols te kunnen zeggen over dit discussietopic.

@Friendly_Ghost Helaas heb ik geen antwoord mogen krijgen op mijn uitgebreide toelichting per PM

Bij een veenrivier kun je behalve waterway=river de breedte er bij zetten bv width=16 of iets dergelijks voor de Oude Meie.

Ja sorry. Ik ben op vakantie en dit thema staat momenteel in mijn ijskast totdat ik terug ben en rustig kan zitten om uitgebreid naar dit soort grotere vraagstukken te kijken.

1 Like

Vind best dat je een verzoek om een langere pauze met een evenredig verzoek om geduld mag honoreren. /OT

Een ding weet ik wel… de ‘brook’ kwalificatie (small stream) is uit den boze volgens Bartjes 1, maar weet niet wat Bartjes 2, 3, en 4 er van vinden en waarom ‘creek’ niiet in gebruik is weet ik ook niet, vertaald toch prima naar kreek dacht ik… maar waterway eenheidsworst gelijkt het nu wel… of stream of river, basta.

Eens, ik gaf dan ook “een friendly reminder”

Omdat ze afhankelijk van de geografische locatie een andere betekenis hebben:

A creek in North America and elsewhere, such as Australia, is a stream that is usually smaller than a river. In the British Isles it is a small tidal inlet.
(bron:wikipedia)

En afhankelijk van de definitie is een brook kleiner dan een creek (wikipedia) of een synoniem voor een creek (Merriam Webster)

Voor het kunstmatige karakter van veel Nederlandse waterwegen (wat het onderscheid tussen natural en artificial bemoeilijkt) zijn er al de volgende tags om aan te geven dat iets van natuurlijke oorsprong grondig door mensen is aangepast:

 • Tag:anthropogenic=yes “This tag is to be used on any natural feature (piping pseudokarst, cave-in, etc…) which has been created by human hand.” voorbeeld:
  • Rivier waarvan de loop ingrijpend gewijzigd is en nu een andere route volgt
 • Tag:refitted=yes “This tag is to be used on any natural feature (springs on which a spout have been added, trees which went through pruning, peaks which summit have been flatened for tourists…) which has been altered, modified by human hand.” Voorbeeld:
  • Gekanaliseerde rivier waarbij de oevers beschoeid zijn
 • Key:flow_direction “Specifies the flow direction of the pipeline or waterway.”

Is deze tag niet grotendeels overbodig? OSM ways hebben sowieso al een richting die we gebruiken om de stroomrichting aan te geven. Ik zie nog wel iets in flow_direction=reversible, maar forward is overbodig, backward ook want je kunt ways omdraaien en both is ongeldig omdat water niet in meerdere richtingen tegelijk door dezelfde waterweg of pijp kan stromen.

Stroomrichting willen kunnen taggen is hierboven al aangehaald. Bijvoorbeeld wanneer er stuwing optreedt als gevolg van wind.

Ik lees deze tag in het licht van “afwisselend”. “Reversible” is inderdaad wel een beter alternatief.

Dan zou ik om die reden wel een knip moeten maken in de waterway=river Rotte, want als de pompen bij de Eendrachtspolder en de wateropslag om de roeibaan worden aangezet, kan het water vanuit (of juist naar) het midden twee verschillende kanten opstromen. Hij heeft namelijk aan beide uiteinden geen open verbinding, alle water is opgepompt polderwater (en een heel klein beetje regen uit het Hoge Bergsche bos).
Normaal gesproken stroomt hij van de oorsprong (in de polder) naar Rotterdam, waar hij uiteindelijk vooral overtollig polderwater spuit op de Nieuwe Maas.

Ach, ik ben altijd van de pragmatische oplossingen: Zie het als een getijdenrivier …

Prima, maar hoe vertaalt zich dat pragmatisch in mapping?

OSM River Basins is ook handig: alle waterways zonder naam.

Daarmee zie ik in mijn omgeving gelijk een hoop overbodige waterways (want inmiddels als area gemapt) en ook een paar waar een naam op gezet moet worden.
En plekken waar ik nog water moet mappen ter vervanging van de waterway.