Stream of river?

Op deze koele kaart zag ik dat de Oude Meije niet verschijnt. Blijkt dat-ie als stream is getagd, terwijl ik toch waterway=river zou verwachten. Je kan er niet overheen springen, dat is zeker.
Maar ik heb me tot nu toe helemaal niet met waterways beziggehouden, misschien zijn er speciale NL-afspraken over?

Zo niet dan wil ik hem wel omtaggen.

Hoe doen we het trouwens als een deel van een rivier een kanaal is geworden? Bijvoorbeeld er is een bocht afgesneden. Dan ligt er vaak in de buurt een ‘dode tak’. Is de dode tak dan een river? Wordt het gekanaliseerde stuk van de doorgaande river als river getagd?

1 Like

Hoi Peter…
Een lastige
Wat wij in Nederland een beek noemen tag ik toch gewoon als stream en niet als river … ook al kan ik niet naar de overkant springen.

Rivieren die zijn rechtgetrokken (genormaliseerd) blijven gewoon rivieren in mijn optiek.
… en andersom…

Gegraven kanalen zijn geen kanalen in de zin van… als het het verdere verloop van een rivier is. De Nieuwe Waterweg staat in OSM als ‘river’ en is toch echt gegraven.
Vorige week had iemand de Bergsche Maas omgetagd naar canal… Formeel juist, maar dat stuk tussen Maas en Amer wordt gewoon als rivier gezien.
Zie trouwens nu dat de brugdoorgangen zijn bijgewerkt naar fairway… De waterway staat nog op rivier.

edit
definitie beek volgens wikipedia
Een beek is een min of meer natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit. Wanneer meerdere beken samenkomen en een zekere grootte krijgen spreekt men van een rivier.

edit… en weer even verder puzzelen.
We mogen niet alleen van de Nederlandse situatie uitgaan… Voorbeeld.
In het Frans wordt een onderscheid gemaakt tussen rivière en fleuve: een fleuve is een rivier die in zee uitmondt. In het Nederlands wordt dat onderscheid niet gemaakt.

Italiaans maakt dat (of een dergelijk) onderscheid ook, denk ik.

Maar vertaalt zich dat naar OSM-tagging?

Dat is de vraag.
Wegen die wij als highway=track taggen zijn in Afrikaanse landen van een veel hogere categorie…
Dan gaan we ook uit van de Nederlandse situatie.
De Jordaan op de grens van Israël en Jordanië noem ik een rivier. Die mondt uit in een binnenzee. Is getagd als river…correct getagd volgens de definitie… maar daar spring je ook bijna naar de overkant.
Het heeft dus niet direct met de breedte te maken…
Het blijft een lastige… want al zoekende op de kaart zie ik de Roer bv als river en de Geul als stream.

Dat lijkt me fout. Hij zal soms wel heel leeg staan, maar ik ben ooit van een camping verjaagd omdat de Geul het hele Geuldal in beslag nam en alles met zich meesleurde.


Daar ligt een vaste dam.

Functioneert de waterway nog als rivier, als daar geen sprake van is, is het geen rivier.

Zou jij de Rotte als een rivier mappen?

Voor de grens tussen beek (stream) en rivier (river) zijn meerdere definities mogelijk. Is het doorwaadbaar of moet je zwemmen? Kun je eroverheen springen? Voor regenrivieren/beken verandert dat ook nog eens per seizoen.

Volgens die definitie is de Maas in Nederland ook geen rivier meer. Die functioneert als kanaal, met stuwen en sluizen. Daarnaast zijn alle rivieren in Nederland sterk beïnvloed door de mens.

En veenrivieren in plat laagland zijn helemaal rare dingen. Die kunnen afhankelijk van de omstandigheden de andere kant op gaan stromen,

Mijn voorkeur is om Meije en Oude Meije rivier te noemen. Al zijn het dan kleintjes.
Vroeger was het een en dezelfde waterloop volgens Topotijdreis.

Hiermee wilde ik aangeven, dat de Oude Meije hier dood loopt. Kan je dan spreken van een rivier?
In mijn beleving niet.
Bij de oranje punt (vaste dam) ligt geen koker (rood) zoals bij de andere dam.


afbeelding

Het is een natuurlijk geval met een gemiddelde breedte van een meter of zestien. Dan mag je wel spreken van een rivier.
En de Geul is ook een rivier(tje).

De meeste rivieren, zo niet alle, beginnen als beek. ‘Overspringbaarheid’ is denk ik niet het enige juiste criterium voor beek of rivier. In het normale spraakgebruik worden de Geul en Gulp beide als beek (dus stream) genoemd. Bevaarbaarheid (en dan bedoel ik niet met rubberboten of een kano) is wellicht ook een criterium.

De Nieuwe Waterweg en het Scheur zijn weliswaar gegraven maar dienen voor de afvoer van Maas en Rijn en zou ik dan een (gegraven) rivier noemen.

Nederland heeft veel dode takken van rivieren. Afgesneden bochten, langwerpig en met rivierachtige oevers, die aan een kant of beide kanten afgesloten zijn. Ik vind dat nog steeds stukken rivier. Ze zijn vaak vervangen door rechte gegraven stukken, kanalen eigenlijk. Maar voor de aansluitendheid rekenen we die ook bij de rivier.
Verpolderde veenrivieren zijn een apart verhaal. De Rotte heeft bijvoorbeeld geen uitmonding, en het begin is een gemaal dat polderwater loost. Tenzij het heel droog is, dan wordt er niet gepompt en stroomt hij niet, of er wordt juist water uit de Rotte gehaald, en dan stroomt hij andersom. En als er waanzinnig veel water via de rivieren en uit de hemel komt, wordt er halverwege water in de Eendrachtspolder gepompt, en stroomt het water vanaf beide uiteinden naar het midden, todat het weer droog genoeg is en dan wordt water halverwege weer in de Rotte gepompt: dan stroomt het vanuit het midden naar beide zijden.
En toch noemen we het nog steeds een rivier.

Ik durf geen uitspraak te doen over de Oude Meije, maar ik wil graag wel wat kwijt over het onderwerp in het algemeen:

Het onderscheid “stream” of “river” is niet altijd even makkelijk. Ik heb hier en elders allerlei termen gelezen over mogelijke manieren van classificeren: de mogelijkheid om er overheen te springen of te doorwaden zonder te zwemmen, bevaarbaarheid, niet breder en dieper dan X en Y etc. etc. Al die termen zijn goede richtlijnen zijn in principe goede richtlijnen, maar omdat elke rivier en beek anders is zou ik vooral geen harde grenzen trekken.

@Peter_Elderson Je geeft interessante voorbeelden.

Ik stel voor om het onderscheid “rivier of kanaal” in dit topic buiten beschouwing te laten en er eventueel een apart topic voor te maken, anders zijn we hier nog wel even. Menselijke invloeden op waterwegen maken dit namelijk erg lastig te bepalen.

Veenrivieren niet.

De Hollandse IJssel is vanaf de Waaiersluis bij Gouda stroomopwaarts tot Klaphek bij IJsselstein gekanaliseerd en heeft geen getijden meer. De oude verbinding met de Lek is volledig afgedamd. Het water is verbonden met de Lopikerwetering tot aan Schoonhoven. Toch blijf ik hem vanaf IJsselstein tot aan de samenstroom met de Nieuwe Maas, als rivier zien.

Klaphek is als hamlet of locality niet gemapt. Misschien kun je die even er op zetten.

Misschien is er behoefte aan waterway lifecycle tagging… wat het is en wat het was, on the ground’

Het is een straat:

Het zou ook een “buurtschap” zijn, maar ik ga die twee huizen aan een kort stukkie weg niet als zodanig invoeren. Ik heb mijn grenzen! Volgens mij staan er ook geen borden, alleen de straatnaambordjes.

Hm… dat lost niet op dat we het oneens zijn over hoe je tagt wat het was, wat het is en waarvoor het diende/dient/zal dienen/gediend zal hebben.

Op elk harde kriterium zijn tig uitzonderingen. In NL is vrijwel geen enkel water natuurlijk, en zeker niet van begin tot eind, maar het gaat ook wat ver om de Rotte en de IJssel geen rivier te noemen, en om grote rivieren te onderbreken wegens een stukje dat recent gegraven is. Als je welk harde kriterium dan ook hard gaat doorvoeren, krijg je denk ik een hoop steigerende mappers.

Dus het is toch vrij willekeurig en intuïtief, al denk ik net als bij city / town de meningen grotendeels overeen zullen stemmen en op een paar punten niet. En daar bepaalt de lokale mapper dan wat het is.