State of the Map Europe 2023 - invitasjon

Vi i OpenStreetMap Belgium jobber for tiden med å organisere State of the Map Europe 2023, for første gang på nesten ti år! Dette arrangementet vil finne sted i Antwerpen, Belgia fra 10. til 12. november 2023. Det blir en hybridkonferanse, veldig lik den internasjonale State of the Map, som ikke finner sted i år. Sett av datoen i kalenderen din allerede nå, og registrer deg for oppdateringer på https://stateofthemap.eu/.

Organisasjonsteamet vårt trenger hjelp! Vi har en liten kjernegruppe fra OSMbe, og vi får støtte fra TomTom-arrangører for praktiske aspekter. Akkurat nå ser vi mest etter hjelp til:

 • å finne og kontakte sponsorer
 • programkomiteen: hjelp til å bestemme innholdet i arrangementet.

Vi kunne også trenge litt hjelp med disse oppgavene:

 • hjelp med vedlikehold av nettstedet
 • sette opp oppfordring til foredragsholdere (pretalx)
 • ansvarlig for online deltakelse
 • reisestipendprogram (hvis sponsing tillater det)
 • koordinator for frivillige

Dette er en regional State of the Map for Europa, så vi håper på deltakelse fra hele kontinentet.

Er du interessert? Bare send en e-post til contact@stateofthemap.eu og fortell oss hvilke oppgaver som kan interessere deg.

Joost Schouppe og Ben Abelshausen,
Organisasjonsteamet for State of the Map Europe
OpenStreetMap Belgias styre/medlemmer

— translated with Deepl. Original in English:
State of the Map Europe 2023 - invitation

We at OpenStreetMap Belgium are currently working on organizing State of the Map Europe 2023, for the first time in nearly a decade! This event will take place in Antwerp, Belgium from November 10th – 12th, 2023. It will be a hybrid conference, very similar to the internation State of the Map, which isn’t happening this year. Mark your agenda already, and sign up for updates at https://stateofthemap.eu/

Our organizing team is looking for help! We have a small core group from OSMbe, and we are supported by TomTom event organisers for practical aspects. Right now, we’re looking for help mostly for:

 • finding and contacting sponsors
 • program committee: help decide the content of the event

We could also use a little help with these tasks:

 • help with website maintenance
 • set up call for speakers (pretalx)
 • online participation responsible
 • travel grant program (if sponsoring permits)
 • volunteer coordinator

This is a regional State of the Map for Europe, so we’re hoping for some participation from accross the continent.

Interested? Simply send an e-mail to contact@stateofthemap.eu and tell us which tasks might interest you.

Joost Schouppe & Ben Abelshausen,
State of the Map Europe organizing team
OpenStreetMap Belgium board/member

1 Like