start_date op administratieve grenzen

Wat is het nut van een start_date op een administratieve grens, bv Cadzand ? In dit geval 2009-10-20 00:00:02.

De definitie van een start_date in OSM is

Door die start_date op de boundary lijkt het nu dat Cadzand pas in 2009 is gesticht.
Wat is jullie visie daarop ?

Er zit wel meer onzinnigs in al die tags die willekeurig aan ieder object kunnen worden gekoppeld terwijl ze daar geen enkele betekenis hebben. Ik kan die grens nl. ook asfalteren of als parkeerplaats aanmerken :rage:
Ik heb al eerder gepleit voor een scheiding van administratieve en tastbare gegevens. (Een weg, gebouw, rivier is iets anders dan de gemeente- of provinciegrens. Een grens heeft wel een lengte, maar geen oppervlakte). Met het groter worden van de osm-database wordt dat probeem ook alleen maar groter.

Het zou helpen als al die administratieve gegevens onbereikbaar zouden zijn voor alle mappers. Het is te eenvoudig om nu zomaar een landsgrens te verleggen. (Heeft iemand de Krim al gecontroleerd? Oekraïne).

De start_date op woonplaatsgrenzen is de datum waarop het betreffende record in de BAG actief is geworden; wanneer de geometrie veranderd, veranderd ook de start_date (begindatumtijdvlakgeldigheid in de BAG).

Voorheen werd hiervoor de tag bag:begindatum gebruikt, maar dit is recent omgezet naar start_date zoals ook voor de BAG panden gebruikelijk is.

Deze tag gebruik ik in mijn scripts om te bepalen of een woonplaats in de BAG nieuwer is dan in OSM en dus in OSM aangepast moet worden.

Sebastic, dus start_date op een Nederlandse gemeente grens heeft niet dezelfde betekenis als op een ander object in het “buitenland” ?
Bij panden kan ik me er nog iets bij voorstellen, omdat het gebouw dan is opgetrokken of geregistreerd of wat dan ook. Dan begint het object.
En als het dan feitelijk ook nog eens een update-datum gaat voorstellen, kan je al helemaal een start_date in Nederland niet meer vergelijken met een in andere landen.

Slechte tag keuze IMHO. Maar ja, wie ben ik om daar commentaar op te geven.

@Marc, ik begrijp wel ergens waarom je boundaries/grenzen uit de database wil, ze zijn te moeilijk te verifiëren. Maar je argument “het is te eenvoudig” vind ik geen goed argument. Dan kan je net zo goed zeggen dat je straten & fietspaden ook niet door iedereen wil laten wijzigen, want het is te eenvoudig om de routering om zeep te helpen. Maar in België gebruiken we die grenzen dan ook weer om postcode grenzen te definiëren, en als dat dan in 2 databanken terecht komt, is het weer moeilijker om toe te voegen en te onderhouden. Het mes snijdt een beetje aan 2 kanten.

De start_date tag is m.i. toepasselijk omdat de grens vanaf die datum een andere geometrie heeft. De start_date van de vorige versie van de grens is niet meer van toepassing, want er is een nieuwe geometrie vanaf de nieuwe datum (start_date).

Als men veel bezwaar heeft voor het gebruik van de start_tag tag, vind ik het ook geen probleem om weer bag:begindatum te gaan gebruiken. De switch van bag:begindatum naar start_date is juist genomen om een bestaande tag te gebruiken ipv een specifiek voor BAG vergelijkingen.

Ik schreef dat ik die grenzen onbereikbaar wil maken, maar niet dat ik ze wil verwijderen uit de database. Maar ze hebben voor het dagelijkse mapperswerk heel weinig betekenis en ik geloof dat ze voor routeringskwesties ook geen rol spelen.

Bovendien veranderen die grenzen vrijwel nooit (behalve als je een buurland van Rusland bent :open_mouth: ) en zeker niet zonder overleg. Straten, wegen, pleinen komen en gaan veel frequenter en dat is wat door de mappers nou juist wel gedaan moet worden. Dat daarbij de routering soms om zeep wordt geholpen is lastig.
Dus een extra laag die je als gebruiker al dan niet aan/uit kan zetten (zoals je nu ook al kunt voor diverse achtergrondkaarten). En als er dan een grens gewijzigd moet worden dan zou je daarvoor via een speciale import o.i.d. moeten werken.
Als ik het goed begrijp moet je voor de BAG import toch ook een speciaal account hebben? Ik zou bv. niet weten hoe ik dat moet doen (als ik het al zou willen op dit moment).

In België zijn de grenzen niet geïmporteerd. Ze zijn overgetekend van oude kaarten. Dus daar is geen speciale account voor nodig.
En die speciale bag-account is gewoon een account waarin het woord “BAG” voorkomt en voor de rest is aangemaakt als om het even welke andere account.

@sebastic: blijkbaar interpreteren wij de definitie van start_tag verschillend. Voor mij is dat het ontstaan van een “feature” (zie OP). Voor jou is dat de laatste wijziging aan een feature.